Alt innhold


|
På møtet i partnerskapet den 15. februar snakket vi om veien videre for tilt.work og for Partners in Tilt. Paal presenterte sine visjoner for tilt, mens Thomas presenterte tanker om hvordan modellen til PiT vil endre seg.
|
Den offentlige samtalen har et sterkt fokus på eldre som et problem og en kostnad. Skal vi snu samtalen til å handle om eldre som en livsbejaende ressurs, må det en holdningsendring til – også hos eldre.
|
Et tilbud til deg som har en lederrolle i Sagene IF.
|
Et lederprogram for frivillige organisasjoner som vil heve lederkvaliteten hos frivillige ledere med minimal innsats.
|
Våre sertifiserte coacher, erfarne rådgivere og eksperter kan tilby en lang rekke tjenester. Her er en oversikt.
|
Gi dine medarbeidere tilgang på personlig og profesjonell vekst og utvikling med et fleksibelt abonnement på en eller flere av våre profesjonelle coacher.
|
Den ultimate lederutfordringen: Det eneste du kan tilby av motivasjon er vafler. Tusenvis står i det hver dag.
|
VIVA er en huskeregel for den som vil skape engasjerende kurs som huskes.
|
Datatilsynet har kommet med en oversikt over nylig vedtatt regelverk fra EU. Der er AI Act, selvfølgelig. Men også Data Governance Act, Digital Markets Act, NIS 2 direktivet, General Product Safety Regulation, Digital Services Act, Critical Entities Resilience Directive Digital Operations Resilience Act (DORA). Og ny lovgivning som ventes å komme om kort, er AI Liability Act, Consumer Credit Directive, European Health Data Space, European Media Freedom Act og hele ni andre lover. Fra ECJ fikk vi 32 avgjørelser om personvern i 2023. Et søk på EDPBs sider viser at de har publisert 117 dokumenter i 2023. Man kan bli
|
Å se det store bildet er bra, men hvis det er det eneste vi ser, mister vi kontakten med virkeligheten.
|
Visdommen jeg arvet fra min kjære bestefar, en visdom som strekker seg langt utover åkrene og inn i livets mange aspekter, er en uvurderlig guide i forståelsen av likhetene mellom lederskap og bondekunnskap.
|
Datatilsynets rapport etter tilsyn med flere kommuner i Norge, gir oss nyttig læring.
|
GDPR og IT-sikkerhet er ikke et engangsoppsett. Det krever konstant fokus og kontinuerlig oppdatering. Her er 12 gode råd for å bygge en varig personvernkultur.
|
Er artikkel om bærekraftig IT og grønn koding ble den mest leste artikkelen i 2023.
|
Jeg ønsker at vi reflekterer mer over hva lederskap egentlig er og hvilket mangfold av lederskap vi ønsker.
|
Personvern er småskrittsforbedringer og sunn fornuft satt i system, forankret i lovverket. Det er ledelsens ansvar, men alles oppgave!
|
I denne artikkelen guider jeg deg gjennom hva du bør sikre som minimum rundt personvern og IT-sikkerhet allerede fra start.
| | Tirsdag morgen
Det nærmer seg jul og deretter vipper vi snart inn i et nytt år. Lær deg kunsten å avslutte året som snart er over på en god måte.
|
Mangelen på strategisk kompetanse i næringslivet er en utfordring, men også en mulighet for bedrifter å utvikle og styrke sin posisjon i markedet.
|
Er din jobb en jobb eller en karriére? Eller er den et kall? Om du lever ut ditt kall avhenger av dine holdninger, men også av ledelsen og miljøet du er i.
|
Bhutans Brutto nasjonal lykke-indeks består av 9 dimensjoner og omfatter så mye mer enn økonomiske parametre alene.
|
Dette nyhetsbrevet er skrevet med assistanse av advokat Jenny Nondal i Schjødt. Riktig god desember! Det tar aldri slutt på personvernnyheter og nå har jeg måttet sortere hardt i hva jeg velger ut. Under er et knippe nyheter jeg synes det er verdt å bruke tid på. a Mange har kanskje lagt merke til at en del mediehus nå endrer sin cookie-praksis – de blir mer detaljerte. Men cookiereglene i Norge har jo ikke endret seg, så hvorfor skjer dette? Det har sin bakgrunn i at mange Consent Management Platforms (CMP'er) for bruk av cookies er internasjonale, og vil ha
|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
|
Dette er et opptak av møtet i Partners in Tilt 22. november. Vi snakker om Videocation, erfaringene fra workshopen om workshop og samarbeidsformer videre.
|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
| | Coachende ledelse
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.
|
De siste dagene har det vært mye oppmerksomhet rettet mot nye rettssaker om personvernvedtak i vårt lille land. Både Meta og Grindr har gått til sak mot staten for å få opphevet vedtak som dels handler om behandlingsgrunnlag, om kravene for samtykke og om størrelsen på bøter. Datatilsynet har, naturlig nok, bemerket at disse aktørene besitter tilstrekkelige ressurser til å innhente juridisk bistand for å forsvare sine forretningsmodeller. Disse modellene er, ifølge direktøren, gjenstand for kritikk fra flere myndigheter. Sakene er etter min oppfatning svært forskjellige, men det handler om usikkerhet i tolkningen av GDPR, noe som i seg selv
|
Det er essensielt for samfunnet å revurdere og omdefinere hva som betraktes som verdifull kompetanse og kunnskap.
|
For å skaffe oss tilstrekkelig innsikt slik at vi kan ta kloke valg, er det helt avgjørende å sette sammen ulik kompetanse.
| | Coachende ledelse
Jeg ble ansvarliggjort i helgen. Og det er bare en av mange ferdigheter ledere kan lære av coaching-profesjonen.
|
Mitt håp er at jeg klarte å inspirere noen av de 50 ledertalentene til å ta bedre vare på seg selv.
|
Ekte ledelse handler om å løfte andre opp.
|
Da er det lov å spørre oss selv om vi kanskje akkurat nå blir målt på et felt det ikke er rimelig å forvente at vi skal mestre, i hvert fall ikke enda?
|
I møte med nye utfordringer i et stadig mer digitalisert samfunn, blir innovasjon avgjørende. Nye tider krever nye perspektiver!
|
Å løfte andre bør ikke oppleves som en trussel mot ens egen posisjon eller karriere.
|
Når to personer leder en workshop bringer de inn 1 + 1 personer pluss relasjonen mellom dem. Dette gir deltakerne en anledning til å lære gjennom observasjon og identifikasjon med hver av innlederne. Det gir også anledning til å se og lære samspill i praksis. Disse utsagnene er gyldig uavhengig av workshopens innhold.
|
Det første spørsmålet vi fikk, var om vi noen gang hadde vært arbeidsledige.
|
Vi må være ekte og autentiske, både i det vi ønsker samfunnet skal se, og det vi tror aldri vil bli oppdaget.
|
Høsten er godt i gang og datatilsynene i Europa kommer med en strøm av nye avgjørelser. Det er kommet nok en stor bot fra Irland, denne gangen mot TikTok. Det er så mange avgjørelser nå at det utgjør en utfordring for mange å følge med på hva som er viktig. Under har jeg valgt ut en rekke nye avgjørelser som jeg synes har verdi å vite om. Grensen mellom avtale og samtykke er stadig i fokus. I øvrig er det viktig at det har kommet et søksmål mot DPF, overføringsgrunnlaget til USA. Det har også skjedd en del på mer
|
Vi har alle møtt mennesker som har bestemt seg for at «nei, jeg trenger ikke å lære mer. Jeg har lært nok». Ikke vær en av dem.
|
Følger vi virkelig vår egen sti, eller lar vi oss drive med av strømmen?
|
Bank- og finanssektoren må aktivt omfavne ESG som et strategisk styringsverktøy for å sikre bærekraftig vekst og opprettholde relevans i en stadig skiftende verden.
|
Den generasjonen ledere som er på vei inn i arbeidslivet i dag står foran noen av de største utfordringene i sivilisasjonens historie.
|
Høyres krisestrategi har vært å plassere all skyld på Sindre Finnes. Dette reflekterer en dyp kynisme og kan ved første øyekast virke som en strategisk nødvendighet.
|
Her er opptaket av møtet den 13. september.
|
Den digitale tidsalderens overfladiskhet: Fra akademisk dybde til sosiale mediers overfladiskhet
| | Kunstig intelligens
2x5 megatrender og 3 råd til unge ledere som vil frem i fremtidens arbeidsliv. Og harde fakta krever myke tilpasninger.
|
Hvordan et fjell av pepper kan snu en kundeopplevelse.
|
Refleksjoner over interkulturell forståelse i et mangfoldig samfunn: Lærdom fra profesjonsdagen ved VID.
|
Det er en høst full av action innenfor personvern. For tiden gjør det norske Datatilsynet seg bemerket på den internasjonale arenaen med ulike forbudsvedtak både mot det amerikanske Meta og den russisk-tilknyttede taxi-app'en Yango. Det er fascinerende at et datatilsyn i et lite land kan fatte vedtak om å stanse behandlinger som går langt utover dets egne landegrenser, og som angår store selskaper. Jeg ville ikke bli forbauset om det blir enda mer av dette og vedtak der tilsynene beordrer stans av pågående behandlinger fremover. Det er fremdeles mye snakk om AI og det vil fortsette. Slik vi snakket om

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.