Bærekraftig arbeidsliv. Bærekraftig fremtid.

Et nettverk av frittenkende, kloke hoder med påvirkningskraft og en agenda

«tilt.work er et nettverk av mennesker som har en felles visjon om at vi gjennom det arbeidet vi gjør mot eller i nærings-, organisasjonslivet og offentlig sektor kan påvirke til positiv endring, til glede for planeten, samfunnet, individene, eierne og andre interessenter.»

Paal Leveraas, med-gründer, coach og sjefreflektør

Vår visjon

Et bærekraftig arbeidsliv

Utfordringene menneskeheten står overfor er store og kompliserte. Myndigheter og internasjonale organisasjoner har i varierende grad sviktet hva gjelder å sette helhetstenkning, klima og fremtidige generasjoner foran kortsiktige krav fra investorer, marked og velgere. Parallelt med en stadig mer foruroligende utvikling ser vi at næringslivet trer inn og tar ansvar.

Denne trenden ønsker tilt work å bidra til å forsterke gjennom å formidle, inspirere, oppdra og fasilitere positiv endring.

Vår strategi

Å tilte hoder

Vår misjon er, litt banalt sagt, å tilte hoder i arbeidslivet mot en bærekraftig fremtid. En metafor som er lett å forstå, er historien om hvordan Leiv Eriksson oppdaget Amerika. Leiv skulle hjem til familien og hverdagen på Grønland, men kursen tiltet en grad eller to, og resultatet ble at han oppdaget en helt ny verden i stedet.

Les mer om dette: Å tilte hoder mot en bærekraftig fremtid

Vår metode

Dialog og historiefortelling

Ord har en formidabel tiltekraft. Ord skaper markeder, kulturer, de binder sammen nasjoner, de sender soldater ut i krigen, de sender dem hjem igjen. Dine ord skaper deg som leder. Dine ord former mennesker nær deg, de kan løfte dem og de kan knuse dem.

Ordene «me too» har påvirket hverdagen for halve jordens befolkning. Ordene «I can’t breathe» sendte tusenvis av protesterende mennesker over hele verden ut i gatene.

Les også: Ordenes magi

Vi skal tilte hoder i arbeidslivet med ord. Ord formidlet gjennom artikler, foredrag, kurs, lederutviklingsprogrammer, podcaster, nettmøter, videoer, og hva som enn ellers måtte dukke opp som gode kanaler for å få budskapet frem.

Vår målgruppe

Tankeledere i arbeidslivet

De vi henvender oss til er alle som har eller ønsker å få verktøy og metoder og partnere til å skape positiv endring. Vårt fokus er på mennesker i deres profesjonelle rolle.

Våre «personas» er ledergruppen, fra toppleder til HR, marked, kommunikasjon, IT, finans og samfunnsansvar og bærekraft. I tillegg snakker vi til uformelle «influensere» i arbeidslivet, folk som ikke nødvendigvis har en formell lederrolle, men likevel har engasjement og vilje til å være positive, bærekraftsrettede endringsagenter.

Sist, men ikke minst snakker vi til alle de som går inn og ut av arbeidslivet som frittstående rådgivere, konsulenter, coacher, foredragsholdere, fasilitatorer eller i andre midlertidige, men effektfulle roller.

Den nye kapitalismen

Fra pengemaskiner til ansvarlige samfunnsborgere

Den såkalte Friedman-doktrinen dominerte næringslivet i siste halvdel av forrige århundre. Milton Friedman mente at «The social responsibility of business is to increase its profits».

Vi – og mange med oss – tenker at Friedman tok feil.

Bevegelsen mot 2, 3 og til og med 4 P-er (profit, people, planet, purpose) de siste årene peker mot at også aksjonærer kan ha andre interesser enn å toppe opp bankkontoen sine.

Vårt verdiforslag

Virksomhetens ikigai

«Ikigai» er et japansk ord og konsept som oversatt betyr «årsaken til at jeg fins». I konseptet er det fire overlappende sirkler som representerer det vi elsker, det vi er gode til, det noen er villig til å betale for og det som trengs i verden.

I krysningspunktet mellom de fire sirklene ligger vårt ikigai.

Les: Jakten på ikigai

Vi tror at det ikke bare er et individuelt behov å finne denne «sweet spot’en» i livet, det er også et behov som kan overføres til en virksomhet, og det er mange paralleller til de 4 P-ene.

tilt.works verdiforslag er å bidra til å finne din og din virksomhets ikigai.

Hvem vi er

Personlige trenere for potente endringsagenter

De positive trendene mot et mer bærekraftig arbeidsliv ønsker tilt.work å bidra til å forsterke gjennom å formidle, inspirere, oppdra og fasilitere positiv endring.

tilt er et nettverk av frittenkende, kloke hoder med påvirkningskraft og en agenda. Nettverket skaper prosjekter og konsepter som leveres i form av kurs, nettverksmøter, konferanser og intervensjonsprogrammer á là lederutvikling.

Vi skal være personlige- og gruppetrenere for potente endringsagenter i og i tilknytning til nærings- og organisasjonslivet og offentlig sektor.

I dette ligger også vår egen bærekraft og inntjeningspotensial.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.