Om tilt.work

Utfordringene menneskeheten står overfor er store og kompliserte. Myndigheter og internasjonale organisasjoner har i varierende grad sviktet hva gjelder å sette helhetstenkning, klima og fremtidige generasjoner foran kortsiktige krav fra investorer, marked og velgere. Parallelt med en stadig mer foruroligende utvikling ser vi at næringslivet trer inn og tar ansvar. 

Vi ser at ord som bærekraft, samfunnsansvar og et formålsdrevet næringsliv brukes stadig oftere, ikke bare av demonstranter, men i styrerom og investorpresentasjoner. 

Det er mange grunner til at dette skjer. Først og fremst fordi enkeltmennesker i sine jobber også er samfunnsborgere, det være seg bekymrede foreldre eller mennesker fra den stadig mer dominerende millenials-generasjonen.

I tillegg krever markedene at virksomhetene tar ansvar utover det å gi avkastning til eierne. De fire P-ene – Profit, Planet, People and Purpose – signaliserer at næringslivets fremste aktører har utviklet seg fra å være pengemaskiner til å være samfunnsborgere, bærekraftige i seg selv, men også bærekraftige i sin adferd. 

Denne trenden ønsker tilt work å bidra til å forsterke gjennom å formidle, inspirere, oppdra og fasilitere positiv endring. 


Mer om tilt.work

Litt klokere hver tirsdag?

Få en ukentlig mental vitamininnsprøytning rett i din innboks. 

Gratulerer! Du står på listen. Ses på tirsdag!