tilt | Signert | Språk som lederverktøy | Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

onsdag 1. november 2023 @ 07:33

For å skaffe oss tilstrekkelig innsikt slik at vi kan ta kloke valg, er det helt avgjørende å sette sammen ulik kompetanse.
Av Hedvig Rognerud

HR Norge og EY har turnert Norge rundt denne høsten og presentert funn fra HR-undersøkelsen 2023. Jeg hadde gleden av å delta på en slik presentasjon, og fikk med meg flere aha-opplevelser på veien ut.

Det jeg har tenkt mest på i etterkant, er det HR Norge beskriver i artikkelen HR har fortsatt en vei å gå for å bli innsiktsdrevet, og som også kunne vært omskrevet til «Magefølelsen er fortsatt den foretrukne beslutningsformen, også innen HR.»

Innsikt gir en mer positiv framtidstro

Interessant nok viser funn i undersøkelsen at de organisasjonene som evner å omsette tilgjengelig informasjon til innsikt og agere deretter, har en mer positiv framtidstro, enn de som ikke i like stor grad evner å systematisere tilgjengelig og relevant informasjon på en måte som gir retning.

Med andre ord: For å kunne ta kloke beslutninger må vi både ha tilgang på relevant informasjon, vi må ha tid, kapasitet og kompetanse til å forstå hva den betyr, og handlingsrom til å fatte beslutninger og gjennomføre tiltak basert på denne innsikten.  

Her er det mye som kan gå galt.

Hvor henter vi informasjonen fra?

De fleste bransjer, og både privat og offentlig sektor, har i prinsippet tilgang på en stor mengde informasjon av både historisk art, prognoser og trender.

Denne type informasjon samles og analyseres i forskningsmiljøer, i offentlig regi som for eksempel SSB og Innovasjon Norge, i bransjeforeninger, medlemsorganisasjoner og konsulentmiljøer.

I tillegg har alle virksomheter muligheten til å ta tempen på egen organisasjon gjennom ulike typer kartlegginger av alt fra lønnsomhet til arbeidsmiljø, og også invitere kunder til erfaringsdeling.

Informasjonshåndteringen

I denne fasen møter mange det første store hinderet, og det handler om kapasitet og prioriteringer, eller evne og vilje til å sette av tid.

Det vil alltid være noe som brenner, og hvis ingen er dedikert til ansvaret for å etterspørre og sette sammen informasjon med tanke på framtida, står den samme framtida på døra med alle sine nye realiteter før vi har rukket å trekke pusten.

Disse realitetene kan handle om alt fra endringer i regelverk og sentrale føringer, til rekrutteringsutfordringer eller endret brukeratferd som gjør at vi ikke lenger dekker behovet kundene våre har.

Delingskultur i virksomheten

Som lederoach i en kommune kom jeg i prat med en avdelingsleder etter at hun hadde deltatt på et seminar om digitalisering i eldreomsorgen, og spurte hva hun hadde fått ut av seminaret.

Hun svarte kontant: «Tverrfaglighet, tverrfaglighet og tverrfaglighet.»

Svaret hennes peker på noe vesentlig.

Utfordringene vi står overfor, og kommer til å stå overfor, er stadig mer komplekse. For å skaffe oss tilstrekkelig innsikt slik at vi kan ta kloke valg, er det helt avgjørende å sette sammen ulik kompetanse som sammen kan utvikle løsninger som ingen rendyrkede fagmiljøer kan klare alene.

Dette innebærer at det er et lederansvar å stimulere til en delingskultur i virksomheten og mellom virksomheter, med felles og bedre problemløsning som ønsket resultat .

Organisering, ansvar og myndighet

Er det samsvar mellom innsikt, ansvar og myndighet i din virksomhet?

Har dere satt av tid og rom til analysearbeid og kartlegginger internt? Har den som sitter på innsikten, også et handlingsrom til å bringe den videre og sette den i et system?

Har dere nødvendig kompetanse i organisasjonen for å kunne møte framtida, og bruker dere denne kompetansen riktig i dag?

Og anerkjenner dere varslerne, de som allerede har sett at båten dere ror nå, ikke vil holde vann på sikt?

Agerer dere på innsikten alt dette gir virksomheten, legger en strategi og iverksetter tiltak?

Da er dere på god vei :-).

Om forfatteren

Hedvigs viktigste bidrag inn i din virksomhet, handler om å etablere et godt klima for å drøfte viktige spørsmål, verdsette ulikheter og enes om felles mål, enten det gjelder teamutvikling, styrking av mellomlederrollen eller lederutvikling på individ- eller gruppenivå.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

På forsiden nå

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
Illustrerer Sinnataggen, motstand mot digitalisering

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.
kompetanse og livserfaring, illustrasjon av eldre dame foran pc

Systematisk nedvurdering av kompetanse og livserfaring

|
Det er essensielt for samfunnet å revurdere og omdefinere hva som betraktes som verdifull kompetanse og kunnskap.
Seks ferdigheter for deg som vil være en coachende leder

Seks ferdigheter for deg som vil være en coachende leder

|
Jeg ble ansvarliggjort i helgen. Og det er bare en av mange ferdigheter ledere kan lære av coaching-profesjonen.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.