Skal du utvikle ditt lederskap må du arbeide for noe du virkelig tror på og brenner for. Det er dette lederskapets motivasjon er tuftet på.