Relasjoner på jobb


Å skape og utvikle gode relasjoner er det viktigste kriteriet for suksess i arbeidslivet. Dette kurset gir deg en erfaringsbasert innføring i kraftfulle og effektive verktøy for å håndtere relasjonelle utfordringer.

Lykkelige hjerner leverer bedre, og den sterkeste faktoren for lykke er gode relasjoner, slik Robert Waldinger oppsummerer en 75 år lang studie i dette Ted-foredraget.

Men hva skal til for å skape og ivareta gode relasjoner?

I denne workshop’en over to dager får deltakerne innsikt og trening i å håndtere noen av de vanligste problemene som oppstår i arbeidsmiljøer, som:

 • Ineffektiv eller giftig kommunikasjon
 • Bristende psykologisk trygghet
 • Ulmende konflikt og manglende evne til å ta tak i den
 • Lav kreativitet og produktivitet
 • Rolleforvirring

Dette tar du med deg:

 • Du vil stå bedre rustet til å håndtere og fasilitere endring, for eksempel som følge av sammenslåinger, nedskalering eller vekst
 • Du vil få verktøy som gjør deg mer motstandsdyktig, positiv og uredd overfor konflikt
 • Du vil ha større mestringsfølelse, inspirasjon og mot til å ta tak i følsomme situasjoner på jobben (og privat)
 • Du utvikler ferdigheter og får verktøy som gjør deg tryggere på hvordan du kan bidra til å skape engasjement for organisatorisk utvikling og endring

Hvem passer dette for?

 • Ledere og HR-medarbeidere
 • Agile coacher og scrum-mastere
 • Organisasjonsutviklere, konsulenter og rådgivere
 • Coacher som også jobber, eller ønsker å jobbe med, relasjoner og gruppedynamikk
 • Alle som er avhengig av relasjoner for å skape resultater

Hva kan du forvente?

Kurset bruker erfaringsbasert læringsmodell, og gir deg mange muligheter til å trene dine nyervervede ferdigheter på dine medstudenter og få tilbakemelding på hvordan du gjør det.

Kurset ledes av Paal Leveraas. Paal ble sertifisert som Co-Active Coach i 2006 og som systemcoach i 2009, og er med det en av de første som ble utdannet i CRR Globals ORSC-program, som er ansett som en revolusjonerende tilnærming til det å jobbe med relasjoner. 

Innholdet er inspirert av CRRs «ORS @ Work», men tar utgangspunkt i og er tilpasset norsk og nordisk arbeidskultur og -miljø. 

Gjennomføring av kurset

Kurset gjennomføres internt for en gruppe mennesker i din virksomhet. Ta kontakt for å avtale nærmere.

Kontakt

Vil du vite mer? Ta kontakt!

Partners in tilt

Pin It on Pinterest