Hva mener vi når vi sier at medarbeiderne er vår viktigste ressurs? Er det bare en frase brukt i festtaler?