tilt | Aktuelt | Samfunn | Bærekraftig lykke – Bhutans brutto nasjonal lykke

Bærekraftig lykke – Bhutans brutto nasjonal lykke

mandag 4. desember 2023 @ 07:31

Bhutans Brutto nasjonal lykke-indeks består av 9 dimensjoner og omfatter så mye mer enn økonomiske parametre alene.
Av Sissel NaustdalFoto: Made to Grow

Noen ganger opplever vi å ha en overbevisning som ikke helt samsvarer med det gjeldende syn, enten det er på jobben, blant venner eller i samfunnet for øvrig.

«Put purpose first»

Chris Nerdal, min første kollega i MadeToGrow, ga meg en bok som traff meg veldig. Boken heter Reinventing Organizations, skrevet av Frederic Laloux. Forfatteren har analysert ca. 50 virksomheter, store og små, offentlige og private, på tvers av en rekke sektorer. Målet var å finne ut hva som gjør at noen virksomheter overlever og skaper bedre resultater enn andre.

Studien hans identifiserte noen viktige faktorer, hvor den viktigste var; «put purpose first». Hvorfor eksisterer vi, for hvem og hvilken verdi skal vi skape? Virksomheter som holder fast ved sin misjon i utformingen av mål og strategier, og når de tar beslutninger, har større sannsynlighet for å overleve. De skaper bedre langsiktige resultater enn de som prioriterer lønnsomhet først.

Min tro på å sette formålet først, er et eksempel på en tro som strider mot de gjeldende overbevisningene, fordi økonomiske resultater vanligvis prioriteres først.

Bærekraftig ledelse

En annen slik opplevelse fikk jeg på konferanse arrangert av Alfred Tolle og hans organisasjon Wisdom Together i 2017. Representanter fra Bhutan snakket om hvordan de har innført «Brutto Nasjonal Lykke» (BNL) som måling for å utvikle nasjonen, fremfor Brutto Nasjonal Produkt (BNP). Begrunnelsen var at de anser at politikernes viktigste jobb er å sørge for at innbyggerne får dekket grunnleggende behov og er lykkelige. Da er det mer enn bare økonomiske og materielle verdier som bør måles og utvikles. Slik setter de formålet først, og definerer politikernes og ledernes rolle ut fra dette formålet.

Representantene viste til hvilken viktig overføringsverdi dette har til ledelse og arbeidsliv. De snakket om betydningen i et bærekraftperspektiv, med fokus på ansvarlig utvikling og vekst. Dette ga gjenklang i mine ører, da jeg i liten grad hadde sett ledere og virksomheter fokusere på å utvikle det store uforløste potensialet i deres ansatte. Noe jeg har ment har stor effekt på økonomiske resultater.

Utdaterte ledere

Dessverre ser jeg fortsatt at mange virksomhetsledere lever i dette utdaterte paradigme, gjennom ensidig fokus på topp- og bunnlinje, og med liten investeringsvilje i det som skal «bære» virksomheten det neste kvartalet eller året. Heldigvis ser vi utviklingen går rett vei, med begreper som «dobbel og trippel bunnlinje», «De 3 P’er (People, Planet and Profit) osv.

Dette samsvarer godt med Bhutan sitt fokus på BNL, som består av 9 dimensjoner. Modellen viser dimensjonene i et samfunnsperspektiv, men det skal få omskrivinger til før det passer like godt inn i et leder- og virksomhetsperspektiv.

De 9 pilarene i Brutto Nasjonal Lykke i Bhutan:

 1. Psykologisk velvære: tilfredshet, følelser og spiritualitet.
 2. Helse: mental og fysisk helse, friskedager og funksjonshemming/uførhet
 3. Tidsbruk: jobb, søvn/rekreasjon
 4. Utdannelse: utdannings- og kunnskapsnivå, lese- og skriveferdigheter
 5. Kulturelt mangfold og robusthet: språk, kulturell deltakelse og kunstneriske ferdigheter
 6. Godt styresett: forvaltning, fundamentale rettigheter, tjenesteytinger og politisk deltakelse
 7. Samfunnsvitalitet: donasjoner (tid/penger), relasjoner, familie, trygghet
 8. Økologisk mangfold og robusthet: økologiske utfordringer, ansvarlighet, dyreliv og urbanisering
 9. Levestandard: materielle verdier, bolig og inntektsnivå
(Modell laget av Dorine van Norren)

Hvordan skape bærekraftige samfunn, virksomheter og individer?

Bærekraft har lenge i stor grad vært assosiert med miljø og klima, sett fra et naturperspektiv. Med det intensiverte fokuset på at mange virksomheter nå skal rapportere på hvordan de etterlever disse målene, har aspektet av sosial eller menneskelig bærekraft kommet sterkere på agendaen. Man ser altså mer helhetlig på bærekraft. Dette har Bhutan fokusert på i over 50 år.

Bærekraft handler ikke bare om bærekraftige nasjoner eller virksomheter. Det handler også om enkeltmenneskers kraft til å «bære seg selv». Altså vår evne til å ta vare på og lede oss selv, vår robusthet, fysiske og mentale helse, våre evne til å bygge gode relasjoner, vår evne til læring, utvikling og omstilling. Er det ikke disse tingene som i sum fører til lykke og et godt (arbeids)liv?

Det som måles får fokus

Det som måles får fokus, og det som får fokus utvikles. Albert Einstein sitt berømte sitat « Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” Dermed gjelder det å måle det som faktisk skaper de resultatene man ønsker. Da kan de 9 dimensjonene i Bhutans Brutto nasjonal lykke-måling gi inspirasjon for ledere og virksomheter.

Eller man kan følge Frederic Laloux sitt råd om å sette purpose først. Det kan gjøres så enkelt som å spørre de ansatte: «I hvilken grad opplever du det meningsfylt å gå på jobb basert på virksomhetens formål og samfunnsbidrag?»

lede folk som er smartere enn deg

Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted

Albert Einstein

Inner Development Goals:

Og inntil flere virksomhet kommer i gang med dette arbeidet, kan vi jo alle sette søkelys på vår individuelle evne til å bære oss selv og ha meningsfulle dager. Personlig utvikling og indre bærekraft kommer nå for fullt, blant annet gjennom begreper som «Inner Development Goals» (IDG).

IDG er en modell med 5 pilarer;

 1. Relasjon til oss selv, herunder indre kompass og et åpent og lærende tankesett.
 2. Kognitive ferdigheter, herunder kritisk tenkning og evne til å sette ting i perspektiv
 3. Relasjoner, herunder empati og ydmykhet
 4. Samarbeid; herunder sosiale ferdigheter, tillit og interkulturelle ferdigheter
 5. Handling, herunder kreativitet, mot og utholdenhet/robusthet

Jeg tror mennesker og organisasjoner som setter søkelys på disse pilarene er de som vil lykkes i årene som kommer. Individer vil holde seg attraktive i arbeidsmarkedet og evne bedre å skape seg gode liv. Arbeidsgivere vil i større grad evne å tiltrekke og beholde engasjerte medarbeider som kan prestere på et høyt nivå.

Jeg tror dette utviklingsarbeidet er avgjørende for at vi, både individer og som samfunn, skal klare en omfattende endringsreise for å gjenopprette den ubalanse som er skapt blant mennesker og i naturen.

For mer læring og inspirasjon fra Bhutan og deres arbeid med Brutto nasjonal lykke, se gjerne videoen vi har laget etter vi besøkte dette unike og vakre landet sommeren 2023. Her fikk vi fikk snakke med tidligere undervisningsminister Thakur S. Powdyel, Farmer Sangey og Tsoki Tenzin ved GNH Center Bhutan.

Om forfatteren

Sissel Naustdal er gründer og daglig leder av MadeToGrow. Hun og familien solgte alt i Norge tidligere i år og har lagt ut på en reise verden rundt for å lære, utforske og bli inspirert av mennesker og kulturer i hele verden. Spørsmålene hun stiller er: Hvilke faktorer gjør at livet føles meningsfullt? Hva gjør at vi blir motivert, føler mestring, er robuste, har god selvfølelse og helse? Hva betyr gode sosiale relasjoner og hvordan bygger og nærer vi dem?

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

På forsiden nå

Du skal få din lønn i vaffeljernet

Du skal få din lønn i vaffeljernet

|
Den ultimate lederutfordringen: Det eneste du kan tilby av motivasjon er vafler. Tusenvis står i det hver dag.
Kvinne holde en presentasjon foran et publikum.

Kunsten å skape engasjement i møter og på kurs

|
VIVA er en huskeregel for den som vil skape engasjerende kurs som huskes.
Utsikten fra elfenbenstårnet

Utsikten fra elfenbenstårnet

|
Å se det store bildet er bra, men hvis det er det eneste vi ser, mister vi kontakten med virkeligheten.
Nøkkelen til vekst: Lærdommer fra åkeren til kontoret

Nøkkelen til vekst: Lærdommer fra åkeren til kontoret

|
Visdommen jeg arvet fra min kjære bestefar, en visdom som strekker seg langt utover åkrene og inn i livets mange aspekter, er en uvurderlig guide i forståelsen av likhetene mellom lederskap og bondekunnskap.
Norge under lupen, Datatilsynets tilsyn med kommuner ang personvern

Læringspunkter fra Datatilsynets tilsyn med kommuner

|
Datatilsynets rapport etter tilsyn med flere kommuner i Norge, gir oss nyttig læring.
Vektorgrafikk med to personer foran en tavle som viser elementer for god GDPR. Illustrerer viktigheten av å bygge en god personvernkultur.

12 bud for å bygge en robust personvernkultur

|
GDPR og IT-sikkerhet er ikke et engangsoppsett. Det krever konstant fokus og kontinuerlig oppdatering. Her er 12 gode råd for å bygge en varig personvernkultur.
Toppliste med pallplassene 1, 2 og 3.

Disse artiklene ble mest lest i 2023

|
Er artikkel om bærekraftig IT og grønn koding ble den mest leste artikkelen i 2023.
Lederskap bor i oss alle

Lederskap bor i oss alle

|
Jeg ønsker at vi reflekterer mer over hva lederskap egentlig er og hvilket mangfold av lederskap vi ønsker.
Kvinne med avsjekkshefte. Gode rutiner er personvern i praksis.

Personvern og IT-sikkerhet: Slik oppfyller du GDPR-kravene

|
Personvern er småskrittsforbedringer og sunn fornuft satt i system, forankret i lovverket. Det er ledelsens ansvar, men alles oppgave!

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.