Praktisk hverdagsledelse i Sagene IF

Nytt kurs starter i oktober 2024
Et tilbud til deg som har en lederrolle i Sagene IF.
Søk opptak

Den ultimate testen på ledelse er å lede frivillige. Sagene IF ser hvor viktig gode lederferdigheter er, og har derfor valgt å tilby et praktisk rettet lederkurs. Det første kurset ble holdt januar-februar 2024. Det neste starter i oktober 2024. Kurset arrangeres i samarbeid med tilt work AS.

Kanskje dette er et kurs DU skal melde deg på?

Lett å delta

Innsatsen er liten – bare fem ettermiddager á 3 timer. Til gjengjeld får du trent på ferdigheter som har stor verdi, ikke bare i frivilligheten, men også i andre deler av livet.

«Et nyttig kurs, ikke bare i idretten men også i livet ellers. Varierende forelesinger, trygge rammer hvor det er fint å dele tanker og egne erfaringer i diskusjon og gruppearbeid.»

Tidligere deltaker

En unik mulighet

Dette er en unik mulighet for deg som ser at du har noe å lære hva gjelder ledelse. Det er designet slik at det passer inn i en ellers hektisk hverdag.

Praktisk og jordnært

Ledelse er ofte blitt opphøyd til noe nesten mystisk. Mange har observert ledergruppa bli sendt av gårde på lederutvikling. De kommer tilbake innhyllet i en tåke av inspirasjon som heller enn å gjøre dem til bedre ledere, gjør dem enda mer utilnærmelige og fjerne for folka de skal lede.

 

«Gir gode, praktiske og konkrete verktøy for å lede seg selv lede andre og lede i Sagene if, og skaper mye og gode refleksjoner rundt de viktigste tingene i ledelse av frivillige.»

Tidligere deltaker

Men ledelse er ikke hokus pokus. Ledelse er håndverk, teknikk, øvelse og refleksjon. Gode ledere er gode ledere fordi de har en velfylt verktøykasse og har praktisk øvelse med verktøyene sine. Dette kurset gir deltakerne innsikt, forståelse og – ikke minst – trening i noen av de viktigste verktøyene i denne verktøykassa og viser dem hvordan de kan bruke det i praktisk hverdagsledelse.

Gratis. Men du må søke

Kurset er gratis for deg som har en lederrolle i Sagene IF. Men du må søke om opptak. Det gjør du nederst på siden via et enkelt søknadsskjema.

Jeg. Vi. Det.

Kursets utgangspunkt er at gode ledere må kunne lede seg selv hvis de skal lede andre. De to første modulene fokuserer derfor på selvledelse («jeg»). I de to neste er fokuset på å lede andre («vi»), mens den siste av de fem 3-timersmodulene fokuserer på konteksten deltakerne skal lede i («det») , som vil være forskjellig for ulike deltakere og ulike kurs.

Selvledelse («jeg»)

I de to første samlingene er fokus på selvledelse: Bli kjent med deg selv, og forstå deg selv i relasjon til andre. Vi blir kjent med mangfoldsteorier, utforsker egne reaksjonsmønstre, dykker ned i verdier og lærer om psykologisk trygghet.

Lede andre («vi»)

I samling 3 og 4 er det fokus på å lede andre. Vi lærer om gruppedynamikk, snakker om følelser, lærer oss god lederkommunikasjon og utforsker det å lytte og stille gode, åpne spørsmål. Vi ser på coachende ledelse, motivasjon, og lærer å gi god feedback.

Lede i din kontekst («det»)

Du kan være en fantastisk leder et sted og falle gjennom et annet. Konteksten er avgjørende. I denne modulen tar vi utgangspunkt i den virkeligheten deltakerne selv befinner seg i. Vi ser på mål og strategier, vanskelige samtaler og hvordan håndtere kritikkverdige forhold.

Fokus på indre motivasjon

Frivilligheten er primært drevet av indre motivasjon. Vi legger vekt på å utvikle ledere som kan inspirere og motivere sine team gjennom å forstå og anvende indre motivasjon.

«Dette er et lederkurs der man lærer hvordan bli en bedre, mer selvsikker og mer engasjert leder. Jeg anbefaler dette lederkurset fordi du lærer mye nyttig som leder i dagliglivet.»

Tidligere deltaker

Tidsbesparende

Med 5 ettermiddagsmoduler á 3 timer er kurset lett å integrere i en travel hverdag. Refleksjon i læringsgrupper mellom samlingene.

Skapt for voksne

Programmet bygger på prinsipper om hvordan voksne lærer best, og sikrer at deltakerne kan anvende de nye kunnskapene direkte i sin lederrolle.

Erfaringsbasert

Gjennom en blanding av individuelt arbeid, gruppediskusjoner, egne erfaringer og praktiske øvelser, får du muligheten til å reflektere over og utvikle din egen lederstil.

Neste kurs starter høst 2024

Oppstart

25

september

kl 18-19
På nett (Zoom)

Alle som har et tillitsverv i Sagene IF, det være seg som foreldrekontakt eller styremedlem eller noe i mellom, kan søke om å bli med på kurset. Det er gratis for deltakerne, men du MÅ sette av tidene kurset er satt opp til. Hvis du er borte fra én av de fem hovedmodulene, blir ikke kurset godkjent.

Oppstart / introduksjon (på nett) 25. september. Første fysiske samling (3 timer) er 9. oktober, deretter er det annenhver onsdag inntil 4. desember. Avslutning/evaluering 18. desember (på nett).

 

 

 

Avslutning

18

desember

kl 18-19
På nett (Zoom)

Selvledelse del I

9

oktober

kl 17-20
Fysisk samling

Selvledelse del II

23

oktober

kl 17-20
Fysisk samling

Lede andre del I

6

november

kl 17-20
Fysisk samling

Lede andre del II

20

november

kl 17-20
Fysisk samling

Ledelse i Sagene IF

4

desember

kl 17-20
Fysisk samling

Neste kurs starter høst 2024

Alle som har et tillitsverv i Sagene IF, det være seg som foreldrekontakt eller styremedlem eller noe i mellom, kan søke om å bli med på kurset. Det er gratis for deltakerne, men du MÅ sette av tidene kurset er satt opp til. Hvis du er borte fra én av de fem hovedmodulene, blir ikke kurset godkjent. Oppstart / introduksjon (på nett) 25. september. Første fysiske samling (3 timer) er 9. oktober, deretter er det annenhver onsdag inntil 4. desember. Avslutning/evaluering 18. desember (på nett).

Oppstart

25

september

kl 18-19
På nett (Zoom)

Selvledelse del I

9

oktober

kl 17-20
Fysisk samling

Selvledelse del II

23

oktober

kl 17-20
Fysisk samling

Lede andre del I

6

november

kl 17-20
Fysisk samling

Lede andre del II

20

november

kl 17-20
Fysisk samling

Ledelse i Sagene IF

4

desember

kl 17-20
Fysisk samling

Avslutning

18

desember

kl 18-19
På nett (Zoom)

Søknadsskjema

Alle som har et tillitsverv i Sagene IF kan søke om å bli med på kurset. Det er gratis for deltakerne, men du MÅ sette av tidene kurset er satt opp til. Hvis du er borte fra én av de fem hovedmodulene, blir ikke kurset godkjent.

Datoer og tider

  • 25.9 kl 18-19 (Zoom)
  • 9.10 kl 17-20 (fysisk)
  • 6.11 kl 17-20 (fysisk)
  • 20.11 kl 17-20 (fysisk)
  • 4.12 kl 17-20 (fysisk)
  • 18.12 kl 18-19 (Zoom)

Sjekk og sett av tid i kalenderen din før du søker!

Pin It on Pinterest