Paal Leveraas

Paal Leveraas jobber med ledere for å utvikle trygghet og selvtillit. Målet er at du raskere kan tre inn i rollen som den lederen du ønsker å være, og som dine medarbeidere, kolleger og ledere trenger at du er. Paal coacher også team, både lederteam og andre team. Du kan også bruke ham som en inspirerende foredragsholder.
Paal Leveraas er sertifisert coach og team- og organisasjonsutvikler, basert i Oslo, men med et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Han har mer enn 35 års erfaring fra ulike roller i små og store virksomheter. Trygghet, tillit, intensjon, klarhet og kommunikasjon er noen av ordene ledere som har jobbet med Paal bruker. Hans egen brede erfaring og kunnskapsbase gir friske, nye perspektiver og innsikter til kundene hans.
 

 

Dette er coach Paal

Paal er en veteran innen coaching av ledere, og en av landets mest erfarne på området. Han har coachet ledere individuelt og i team gjennom mer enn 20 år. Paal er sertifisert profesjonell co-active coach gjennom Coaches Training Institute og sertifisert team- og organisasjonscoach gjennom CRR Global. Han er også sertifisert team-coach via Team Coaching International. Siden 2019 har han ledet Standard Norges komite for standardisering av coaching-tjenester i Norge.

fornøyde kunder

team

artikler

kopper kaffe

La oss finne tonen sammen

Harmoni og rytme er grunnleggende i oss mennesker, og når harmonien og rytmen brytes, kjennes det ubehagelig og kleint. Er du leder, har du et spesielt ansvar for å sikre harmoni og rytme, og at alle er på samme side.

Paal jobber med ledere i 1-1-relasjon og med lederteam i prosesser over tid. Når du jobber med Paal skaper dere sammen et trygt rom hvor ditt lederskaps «musikk» kan utforskes og fininnstilles. Du får en støttespiller som har din, og bare din agenda i fokus, en som riser, roser, lokker og drar deg dit du trenger å være, for deg selv, for din virksomhet og for dine medarbeidere.

Erfaring

Han har mer enn 35 års erfaring fra ulike roller i små og store virksomheter. Hans egen brede erfaring og kunnskapsbase gir friske, nye perspektiver og innsikter til kundene hans.

  • Media og kommunikasjon
  • Teknologi og ledelse
  • HR og menneskebransjer
  • Start-ups
Trygghet, tillit, intensjon, klarhet og kommunikasjon er noen av ordene ledere som har jobbet med Paal bruker. 

Hva sier kundene om Paal?

Kontakt Paal

Tlf 982 16 666 | paal@leveraas.no | LinkedIn
Eller bruk kontaktskjemaet under