tilt | For deg som jobber i ... | Ledelse | Digital transformasjon: Mer enn teknologi

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

torsdag 9. november 2023 @ 07:30

Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
Av Glenn HoleFoto av Sinnataggen: Yair Haklai, CC BY-SA 4.0. Endring og manipulering av Jeanette Høie og Adobe Firefly.

Digital transformasjon er ikke bare en teknologisk oppdatering, men også en dyptgående endring av bedriftskulturen, arbeidsprosesser og, viktigst av alt, hvordan en organisasjon tenker rundt innovasjon og fremtidig vekst. I denne refleksjonen ønsker jeg å utforske både fallgruvene og de avgjørende faktorene som skiller suksess fra fiasko i digitale transformasjonsprosjekter.

Akademisk forankring og praktisk anvendelse

Jeg har en bakgrunn med en PhD i endringsledelse og er arkitekt bak TIPS-modellen. Jeg har erfaring fra forelesninger som førsteamanuensis i entreprenørskap, økonomi og ledelse, og også som foreleser i digital transformasjon. I mitt virke kobler jeg teori med praksis. Min tilnærming bygger på å anvende akademiske modeller i reelle forretningskontekster og industripraksis. Jeg søker å bygge beste praksis for å lykkes, med base i 28 års erfaring i næringslivet, inkludert 20 år innen endringsledelse og digital transformasjon.

Mennesket i sentrum for endring

Jeg er vitne til en utbredt frustrasjon i samfunnet hvor det klages om mislykkede digitale transformasjoner. Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis. Min erfaring med Nasjonal skolefrukt, elektroniske pasientjournalsystemer, distribusjonsløsninger for hjemlevering, og omfattende taxitjeneste, understreker viktigheten av å lede med et fokus på menneskene som er involvert i og påvirket av endringen. Dette menneskeorienterte fokuset er sentralt i min tilnærming til endringsledelse.

Feilslåtte Prosjekter: Et spørsmål om engasjement

Det er overraskende hvordan mange ledere og konsulenter overser at teknologi ikke fungerer i et vakuum. Hver ny digital løsning må harmonisere med de menneskelige elementene i organisasjonen – dets intellektuelle kapital. Mange mislykkede prosjekter kan spores tilbake til en mangel på engasjement og forståelse blant de som står i frontlinjen av endringen.

Dette er medarbeiderne

  1. Som skal bruke de nye systemene hver dag
  2. hvis arbeid vil bli direkte påvirket
  3. som har en uvurderlig innsikt i utforming av funksjonelle og hensiktsmessige løsninger.

Suksess gjennom genuin interesse

I min egen praksis har jeg sett at nøkkelen til suksess ligger i genuin stakeholder management. Det å ha en ‘tick off box’ tilnærming, hvor man raskt prøver å sikre formell aksept uten dypere engasjement, er ikke nok. Jeg har alltid tatt meg tid til å virkelig lytte og involvere alle nivåer av en organisasjon – fra toppledelsen til de som jobber på gulvet. Dette har ikke bare gitt “buy-in” og forståelse, men også avdekket uvurderlige perspektiver som har skapt forståelse og forbedret endringsprosessene.

Innovasjon som en menneskelig reise

Innovasjon og digital transformasjon er ikke bare en teknisk øvelse; det er først og fremst en menneskelig reise. Ledere og konsulenter må balansere behovet for teknisk perfeksjon med en pragmatisk tilnærming som inkluderer iterasjon og kontinuerlig forbedring. En feilbedømmelse jeg ofte ser, er presset mot å få alt 100% riktig fra starten. Denne tankegangen kan skape paralyse gjennom analyse, hvor prosjekter sinkes eller stagnerer på grunn av overanalyse og frykt for feil. Det er bedre å ta skritt fremover når det finnes rom for justeringer. Bare slik vil organisasjonen lære og tilpasse seg i prosessen.

Gjennom TIPS-modellen, har jeg fokusert på å integrere teknologi, bygge opp intellektuell kapital, forbedre prosesser og forme strategi rundt reelle behov og muligheter. Jeg tror sterkt på at når organisasjoner prioriterer disse aspektene og anerkjenner menneskene de tjenestegjør, kan digital transformasjon bli en kilde til betydelig verdi og vekst, ikke frustrasjon og fiasko.

Erfaringer fra feltet: Lærdommer fra feilslåtte implementeringer

Jeg har vært konsulent i en virksomhet som i 5 år hadde prøvd å implementere nytt ERP-system, uten å lykkes. Siden dette var en bransje jeg ikke kjente til fra før, pløyde jeg gjennom flere hundre vitenskapelige artikler om digitalisering av den aktuelle industrien for nettopp å forstå hva som gjorde at man slet.

Ikke uventet fant jeg at samtlige forskningsjournaler pekte på manglende medarbeiderinvolvering og inkludering i arbeidet med digitalisering av denne bransjen. Jeg presenterte mine funn for administrerende direktør, som overhodet ikke var interessert og mente at dette ikke stemte. Jeg parerte med at dette ikke er hva jeg mener, dette er hva samtlige forskningsrapporter i denne bransjen viser.

Vedkommende leder ønsket å fortsette som før, og jeg trakk meg fra prosjektet. De var uansett ikke interessert i mine innspill. To år senere skrinla virksomheten innføringen av ERP—systemet og satt igjen med et tap på nærmere 70 millioner. Jeg ser ofte at ledelse klager på at ting ikke fungerer, samtidig er man ikke interessert i å forstå hva som skal til for å lykkes. For egen del ble erfaringen omgjort til en ny vitenskapelig publikasjon som i dag er sitert i nær 40 andre internasjonale publikasjoner om digitalisering av denne industrien.

Stahet og motvilje mot endring

Det samme gjaldt en annen virksomhet som holdt på i 7 år med å innføre et tidligere ERP-system, og nå skulle bruke et halvt år på å gjøre en forstudie. Igjen var man ikke interessert i å faktisk bruke tid på å involvere og inkludere hele virksomheten slik at man kunne lykkes. Gang på gang ser vi at virksomheter feiler på å innføre slike endringer. Likevel er det en motvilje mot å ta imot råd, på tross av at forskningen er klar på hva som skal til for å lykkes. Det er et fascinerende eksempel på menneskets selvplaging og selvskading. Man vet hva man må endre, men er ikke villig til det.

Fremtidig undervisning og lederskap i digitalisering

Jeg vil fortsette å utforske og undervise i dette kryssfeltet mellom menneske, teknologi og endringsledelse. Slik håper jeg å utruste kommende ledere og entreprenører med nødvendige innsikter og verktøy for å navigere og lede i en digitalisert verden. Gjennom denne reisen håper jeg å bidra til å forme en fremtid der teknologisk innovasjon og menneskelig innsikt går hånd i hånd, skaper bærekraftig vekst og fører til dypere forståelse av vårt samspill med den digitale verden.

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

På forsiden nå

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.
kompetanse og livserfaring, illustrasjon av eldre dame foran pc

Systematisk nedvurdering av kompetanse og livserfaring

|
Det er essensielt for samfunnet å revurdere og omdefinere hva som betraktes som verdifull kompetanse og kunnskap.
Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

|
For å skaffe oss tilstrekkelig innsikt slik at vi kan ta kloke valg, er det helt avgjørende å sette sammen ulik kompetanse.
Seks ferdigheter for deg som vil være en coachende leder

Seks ferdigheter for deg som vil være en coachende leder

|
Jeg ble ansvarliggjort i helgen. Og det er bare en av mange ferdigheter ledere kan lære av coaching-profesjonen.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.