tilt | Om tilt.work | Våre partnere | Thomas Nygaard

Thomas Nygaard


Thomas sitt mål er å bidra til kunnskap om hvordan vi best gjennomfører digital endringsledelse i etablerte virksomheter.
Kontakt Thomas NygaardTeam tilt

Digitaliseringen utfordrer etablerte strukturer og organisasjonsmodeller, og lederen må ha et kritisk blikk på etablerte rutiner og praksiser, så vel som organiseringen av egen virksomhet, medlemsbedrifter og bransjen som sådan.

Bransje- og forretningsmodellene, kompetansen og arbeidsmetodene ─ alt det som skal til for å opprettholde og videreutvikle samfunnsmessige verdier ─ må stadig organiseres og reorganiseres i takt med hvordan markeder, samfunn, politikk og forretningsmodeller og fornyer eller endrer seg.

Å drive med slik praktisk, digital endringsledelse engasjerer meg!

Som leder av flere bedrifter innen forlagsbransjen i nærmere 20 år, har min fremste oppgave ikke vært å være forlegger, men å bedrive aktiv endringsledelse i en tid, og innenfor en bransje, preget av digital transformasjon. 

Artikler av Thomas Nygaard

team tilt

tiltende møter

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.