Praktisk hverdagsledelse i ildsjeldrevne organisasjoner

Spesielt tilrettelagt for ideelle organisasjoner, gründermiljøer og prosjekttunge organisasjoner
Et lederprogram for frivillige organisasjoner som vil heve lederkvaliteten hos frivillige ledere med minimal innsats.
Ta kontakt

Vinn-vinn

Dugnadsånden er dypt rotfestet i norsk kultur, men mange opplever at røttene begynner å råtne. Fra mange hold hører vi historier om foreldre som ser seg og sine barn mer som kunder i idrettslaget enn medlemmer med felles ansvar for helheten.

Samtidig forventer mange foreninger og lag mye av sine medlemmer. Denne ubalansen er utslagsgivende for en trend mot at foreninger, idrettslag og andre organisasjoner investerer mer i medlemmer som strekker seg lenger.

Her er et forslag til vinn-vinn: Belønn ildsjelene samtidig som dere investerer i bedre og mer konsistent lederkvalitet.

Hvem har prøvd ut programmet?

Flere frivillige organisasjoner har i tillegg til vafler valgt å investere i de frivilliges lederferdigheter, og opplever at de både får større lojalitet, mer motiverte ledere, og at organisasjonens effektivitet øker som følge av forbedret lederkvalitet.

To slike organisasjoner er Den norske turistforening og Sagene IF.

 

 

Den norske turistforening

Programmet slik det er strukturert i dag ble skapt i DNT av staben og leveres av frivillige ledertrenere.

Sagene IF

Sagene IF, en stor Oslo-klubb med sterke samfunnsverdier, tilbyr dette kurset til nye frivillige ledere.

En unik mulighet

Dette er en unik mulighet for organisasjoner som vil ruste opp lederkvaliteten raskt, rimelig og effektivt, slik at det lar seg gjennomføre av folk som egentlig ikke har tid til å gå på lederkurs.

Praktisk og jordnært

Ledelse er ofte blitt opphøyd til noe nesten mystisk. Mange har observert ledergruppa bli sendt av gårde på lederutvikling. De kommer tilbake innhyllet i en tåke av inspirasjon som heller enn å gjøre dem til bedre ledere, gjør dem enda mer utilnærmelige og fjerne for folka de skal lede.

Men ledelse er ikke hokus pokus. Ledelse er håndverk, teknikk, øvelse og refleksjon. Gode ledere er gode ledere fordi de har en velfylt verktøykasse og har praktisk øvelse med verktøyene sine.

Dette kurset gir deltakerne innsikt, forståelse og – ikke minst – trening i noen av de viktigste verktøyene i denne verktøykassa og viser dem hvordan de kan bruke det i praktisk hverdagsledelse.

«Dette er et lederkurs der man lærer hvordan bli en bedre, mer selvsikker og mer engasjert leder. Jeg anbefaler dette lederkurset fordi du lærer mye nyttig som leder i dagliglivet.»

Tidligere deltaker

Tilpasset en travel hverdag

Innsatsen er minimal – bare fem intensive ettermiddager á 3 timer. Deltakerne får til gjengjeld trent på ferdigheter som har stor verdi, ikke bare i frivilligheten, men også i andre deler av livet.

Jeg. Vi. Det.

Kursets utgangspunkt er at gode ledere må kunne lede seg selv hvis de skal lede andre. De to første modulene fokuserer derfor på selvledelse («jeg»). I de to neste er fokuset på å lede andre («vi»), mens den siste av de fem 3-timersmodulene fokuserer på konteksten deltakerne skal lede i («det») , som vil være forskjellig for ulike deltakere og ulike kurs.

Selvledelse («jeg»)

I de to første samlingene er fokus på selvledelse: Bli kjent med deg selv, og forstå deg selv i relasjon til andre. Vi blir kjent med mangfoldsteorier, utforsker egne reaksjonsmønstre, dykker ned i verdier og lærer om psykologisk trygghet.

Lede andre («vi»)

I samling 3 og 4 er det fokus på å lede andre. Vi lærer om gruppedynamikk, snakker om følelser, lærer oss god lederkommunikasjon og utforsker det å lytte og stille gode, åpne spørsmål. Vi ser på coachende ledelse, motivasjon, og lærer å gi god feedback.

Lede i din kontekst («det»)

Du kan være en fantastisk leder et sted og falle gjennom et annet. Konteksten er avgjørende. I denne modulen tar vi utgangspunkt i den virkeligheten deltakerne selv befinner seg i. Vi ser på mål og strategier, vanskelige samtaler og hvordan håndtere kritikkverdige forhold.

Fokus på indre motivasjon

Frivilligheten er primært drevet av indre motivasjon. Vi legger vekt på å utvikle ledere som kan inspirere og motivere sine team gjennom å forstå og anvende indre motivasjon.

Tidsbesparende

Med 5 ettermiddagsmoduler á 3 timer er kurset lett å integrere i en travel hverdag. Refleksjon i læringsgrupper mellom samlingene.

Skapt for voksne

Programmet bygger på prinsipper om hvordan voksne lærer best, og sikrer at deltakerne kan anvende de nye kunnskapene direkte i sin lederrolle.

Erfaringsbasert

Gjennom en blanding av individuelt arbeid, gruppediskusjoner, egne erfaringer og praktiske øvelser, får du muligheten til å reflektere over og utvikle din egen lederstil.

Men dette er ikke bare et kurs for frivillige, men et kurs for ildsjelledere i mange ulike typer  organisasjoner

Frivillige ledere og/eller ledere som leder frivillige

Norsk arbeidsliv har tusenvis av organisasjoner hvor frivillighet er den fremste innsatsfaktoren. Det kan være ideelle organisasjoner, interesseorganisasjon, fagforeninger, idrettslag og mye annet. Slike organisasjoner vil før eller siden oppdage at:

  • ildsjeler ikke brenner evig, men kan brenne mange ganger lenger om de ledes med kløkt og forstand
  • Tilsynelatende små endringer i måten du leder kan gi uforholdsmessige utslag på produktivitet og positivitet
Gründere og andre som har «snublet» inn i ledelse

du forfulgte en lidenskap og en drøm om å endre bittelitt på verden, og oppdager nå at:

  • å være best på teknologien og løsningen dere lager ikke automatisk gjør deg til den beste lederen
  • de d*tflinke folka du har ansatt først og fremst er indre motivert, og hvis du ikke kan gi dem det de trenger av inspirasjon, tydelighet, tilbakemeldinger og lederskap, så er veien kort til en annen jobb.
Prosjektledere

… du som vet alt om frister, avhengigheter, milepæler, sprinter og standup-møter, og som har fått ansvaret for å sikre at en gjeng med fremmede blir et høytytende team som leverer i tide, og oppdager at din person, din atferd, er viktigere for teamets suksess enn den samlede summen av kompetanse.

.. med dårlig tid

Felles for de som trenger å gå på dette lederkurset er at de strengt tatt ikke har tid til å gå på lederkurs. Derfor er kurset laget for minimal belastning på tungt dekorerte kalendre.

«Et nyttig kurs, ikke bare i idretten men også i livet ellers. Varierende forelesinger, trygge rammer hvor det er fint å dele tanker og egne erfaringer i diskusjon og gruppearbeid.»

Tidligere deltaker

Hva slags virksomheter passer dette for?

Frivillige (ideelle) organisasjoner

Dette er den perfekte «vinn-vinn» for frivillige organisasjoner som vil belønne sine ildsjeler med noe som har stor verdi for den enkelte og også for organisasjonen.

Oppstarts-hubber

Driver du et innovasjonsmiljø med mange mindre, kreative og nystartede virksomheter, er behovet for lederkompetanse stort. Vi har gode tilbud som gjør det økonomisk gunstig for alle parter.

Prosjekttunge miljøer

Et utvalg er satt ned. Et prosjektteam skal snart i gang. Eksperter skal lede eksperter fra start til mål. Start med de «myke sidene» i ledelse. Ta kontakt for å diskutere mulighetene. 


Pin It on Pinterest