tilt | Signert | Tirsdag morgen | Hva er tilt.work?

Hva er tilt.work?

tirsdag 18. oktober 2022 @ 06:00

Jeg får i blant tilbakemeldinger på at det er litt vanskelig å forstå hva tilt.work er. Hvis du er nysgjerrig på dette litt rare eventyret, får du historien og forretningsidéen her.
Av Paal Leveraas

Kort fortalt er tilt.work et nettverk av mennesker som har en felles visjon om at vi gjennom det arbeidet vi gjør mot eller i nærings-, organisasjonslivet og offentlig sektor kan påvirke til positiv endring, til glede for planeten, samfunnet, individene og eierne (eller andre interessenter).

Visjon og misjon 

Vår visjon er «et bærekraftig arbeidsliv», og med bærekraft tenker vi på alt fra en bærekraftig planet til bærekraftig leder- og medarbeiderskap. 

Vår misjon er, litt banalt sagt, å tilte hoder i arbeidslivet mot en bærekraftig fremtid. En metafor jeg er blitt glad i, og som er lett å forstå, er historien om hvordan Leiv Eriksson oppdaget Amerika. Leiv skulle hjem til familien og hverdagen på Grønland, men kursen tiltet en grad eller to, og resultatet ble at han oppdaget en helt ny verden i stedet. 

Les mer om dette: Å tilte hoder mot en bærekraftig fremtid

Hva mener vi med «å tilte»?

Å tilte hodet er å legge det litt på skakke. Når du legger hodet litt på skakke, får du et litt annet perspektiv. Og når du har oppdaget et annet perspektiv, kan det hende du staker ut en litt annen retning. Om du går i denne lett modifiserte retningen vil det over tid føre deg til et helt annet sted enn om du hadde fortsatt som du stevnet.

Det er en liten justering med store konsekvenser. Relativt smertefritt er det også.

Hvis et individ kan gjøre dette, endrer det individets liv og påvirker mennesker rundt ham eller henne. Hvis en virksomhet tilter kursen littegranne, skjer det samme, men de positive ringvirkningene blir dramatisk mye større.


Vår metode: Dialog og historiefortelling

​«Dine ord former mennesker nær deg, de kan løfte dem og de kan knuse dem»

Ord har en formidabel tiltekraft. Ord skaper markeder, kulturer, de binder sammen nasjoner, de sender soldater ut i krigen, de sender dem hjem igjen. Dine ord skaper deg som leder. Dine ord former mennesker nær deg, de kan løfte dem og de kan knuse dem.

Ordene «me too» har påvirket hverdagen for halve jordens befolkning. Ordene «I can’t breathe» sendte tusenvis av protesterende mennesker over hele verden ut i gatene. 

Som coach, journalist, fasilitator og foredragsholder har ordene alltid vært mitt viktigste verktøy. Det gjelder også alle de kloke hodene som har trukket mot nettverket tilt.work. 

Les også: Ordenes magi

Vi skal tilte hoder i arbeidslivet med ord. Ord formidlet gjennom artikler, foredrag, kurs, lederutviklingsprogrammer, podcaster, nettmøter, videoer, og hva som enn ellers måtte dukke opp som gode kanaler for å få budskapet frem. 


Vår målgruppe: Influensere i arbeidslivet

De vi henvender oss til gjennom tilt.work er alle som har eller ønsker å få verktøy og metoder og partnere til å skape positiv endring, hvor vårt fokus er på mennesker i deres profesjonelle rolle.

Våre «personas» er ledergruppen, fra toppleder til HR, marked, kommunikasjon, IT, finans og samfunnsansvar og bærekraft. I tillegg snakker vi til uformelle «influensere» i arbeidslivet, folk som ikke nødvendigvis har en formell lederrolle, men likevel har engasjement og vilje til å være positive, bærekraftsrettede endringsagenter.

Sist, men ikke minst snakker vi til alle de som går inn og ut av arbeidslivet som frittstående rådgivere, konsulenter, coacher, foredragsholdere, fasilitatorer eller i andre midlertidige, men effektfulle roller.

Vårt verdiforslag: Finn din og din virksomhets ikigai

​«Vi – og mange med oss – tenker at Friedman tok feil»

Den såkalte Friedman-doktrinen dominerte næringslivet i siste halvdel av forrige århundre. Milton Friedman mente at «The social responsibility of business is to increase its profits».

Vi – og mange med oss – tenker at Friedman tok feil.

Bevegelsen mot 2, 3 og til og med 4 P-er (profit, people, planet, purpose) de siste årene peker mot at også aksjonærer kan ha andre interesser enn å toppe opp bankkontoen sine.

«Ikigai» er et japansk ord og konsept som oversatt betyr «årsaken til at jeg fins». I konseptet er det fire overlappende sirkler som representerer det vi elsker, det vi er gode til, det noen er villig til å betale for og det som trengs i verden.

I krysningspunktet mellom de fire sirklene ligger vårt ikigai.

Les: Jakten på ikigai

Vi tror at det ikke bare er et individuelt behov å finne denne «sweet spot’en» i livet, det er også et behov som kan overføres til en virksomhet, og det er mange paralleller til de 4 P-ene.

tilt.works verdiforslag er å bidra til å finne din og din virksomhets ikigai.


Næringslivet og samfunnet

Vi har et unikt norsk ord. Det som på engelsk kalles business og minner om travelhet, kaller vi på norsk for «næringslivet».

Det ligger dypt i oss at vi er borgere i et samfunn. Vi har ansvar for å leve våre liv på en måte som ikke forringer andres liv, og vi tar det ansvaret. Når vi møter mennesker som bare tenker på seg selv, vekker det negative følelser.

Næringslivet, derimot, kan i prinsippet gjøre hva de vil, bare de ikke bryter noen skrevne lover.

Og inntil for få år eller tiår siden var det nettopp det næringslivet gjorde: Hva de ville.

Men noe er i ferd med å skje.

Næringslivet har begynt å ta ansvar. Stadig flere har definert seg selv slik vi forventer av hverandre individuelt: som ansvarlige samfunnsborgere som har og tar en rolle i å ikke bare leve et godt liv, men også bidra til en bedre verden. 

Og det er viktig at dette skjer. I en verden hvor utfordringene er grenseoverskridende, blir lokale og regionale myndigheter maktesløse. Men næringslivet har ingen grenser, og spesielt de store internasjonale virksomhetene har enorm kraft til å etablere atferds- og forretningsstandarder som bidrar positivt.

Sånn sett er næringslivet planetens mest potente endringsagent.

Les: Det vidunderlige næringslivet (og som en litt dyster motvekt: Det psykopatiske næringslivet)


Personlige trenere for potente endringsagenter

De positive trendene mot et mer bærekraftig arbeidsliv ønsker tilt.work å bidra til å forsterke gjennom å formidle, inspirere, oppdra og fasilitere positiv endring.

tilt er et nettverk av frittenkende, kloke hoder med påvirkningskraft og en agenda. Nettverket skaper prosjekter og konsepter som leveres i form av kurs, nettverksmøter, konferanser og intervensjonsprogrammer á là lederutvikling.

«tilt er et nettverk av frittenkende, kloke hoder med påvirkningskraft og en agenda»

Vi skal være personlige- og gruppetrenere for potente endringsagenter i og i tilknytning til nærings- og organisasjonslivet og offentlig sektor.

I dette ligger også vår egen bærekraft og inntjeningspotensial.

Forretningsområder

tilt.work har vært et avansert dugnadsprosjekt siden det ble startet sommeren 2020 med ukebrevet og nettstedet Tirsdag morgen som fundament. Til tross for ingen ansatte har selskapet hatt en respektabel omsetning, og går i år med overskudd. Tallene under er for året frem til nå.


Selskapet har definert fire forretningsområder som henger tett sammen:

Tilhørighet: Da vi etablerte oss i pandemiens start var tilhørighet til et nettverk viktig for mange av de som “trakk” mot tilt.work. Dette var folk i alle deler av de ovennevnte målgruppene (ledere, influensere og eksterne rådgivere), og det ble til dagens likeverdige tilt-fellesskap hvor alle gir og alle får.

Senere har vi utviklet to mer spissede nettverk, PrivacyTech-nettverket, ledet av Eva Jarbekk, og Soloprenørene, ledet av Catherine Lemaréchal. Vi har flere slike spissede nettverk under utvikling.

Tilhørighet er også et stikkord i grunnmedlemskapet i tilt.work, som koster 49 kroner + moms pr måned.

Formidling: Vår formidling har så langt hovedsaklig vært i form av artikler, men vi skal i 2023 også etablere nye formidlingskanaler som podcast og foredrag, senere video og potensielt sponsorater.

Trening: Gjennom kurs, fasilitering, coaching og lederutvikling «trener» vi ledere og andre profesjonelle på områder som ledelse, kommunikasjon, strategi, selvledelse, medarbeiderskap og mye annet. Så langt har vi arrangert kurset Alkymi og ko-fasilitering, og vi starter denne uken kurset Rewired to relate. Vi har også kjørt et årelangt lederprogram i en norsk virksomhet innen bærekraft. Coaching og lederutvikling blir tjenester vi lanserer neste år.

Events: Nettmøter, webinarer, seminarer og konferanser. Foreløpig har vi fokusert på nettmøter, som vi gjør ukentlig hver tirsdag ettermiddag, og, for de som vil (deg inkludert), daglig fra tirsdag til fredag, da som et åpent, virtuelt kaffemøte kalt 🤣 morgentilt ☕.

I 2023 vil vi ekspandere vår virksomhet på dette feltet til også å inkludere minst én konferanse.


Eiere

Selskapet har pr oktober 2022 dag elleve aksjonærer, hvor 10 av dem kom inn i en emisjon våren 2021.

Partnere og medeiere – fra øverst til venstre: Paal Leveraas, Thomas Nygaard, Bjørn Z. Ekelund, Catherine Lemaréchal, Esben Keim, Hedvig Rognerud, Mia Haukås, Cecilie Steenland, Tom Georg Olsen, Hans Jacob Christensen, Atle Øi og Herman Berg.

Ny emisjon

Kjerneteamet: Jeanette Høie (desksjef), Paal Leveraas (sjefreflektør), Thomas Nygaard (daglig tjener).

Denne høsten gjør vi en ny emisjon. Vi skal hente inn mellom 1,2 og 1,5 millioner kroner. Pengene skal sikre at 2-3 av «kjerneteamet» i tilt.work kan vie all sin tid til dette prosjektet.

Vi har gjort forretningsplanen og presentasjonen av den tilgjengelig for alle som vil se, og inviterer alle interessenter, store som små, og spesielt våre trofaste lesere av nyhetsbrevene, til å kjenne etter om det kunne vært gøy å eie en bit av dette — etter vår mening — nokså unike selskapet.

Du kan melde din uforpliktende interesse her.

«Vi inviterer alle interessenter, store som små, og spesielt våre trofaste lesere av nyhetsbrevene, til å kjenne etter om det kunne vært gøy å eie en bit av dette — etter vår mening — nokså unike selskapet. »

Vil du ha tilgang til forretningsplanen med kalkyler, send meg en mail så får du en link i retur.

Og sist, men ikke minst: Vårt «Litt klokere» nettmøte i dag utdyper og besvarer eventuelle andre spørsmål du måtte ha om tilt.work.

God tirsdag.

Fant ikke noen innlegg.

Abonnement på coaching

Abonnement på coaching

Gi dine medarbeidere tilgang på personlig og profesjonell vekst og utvikling med et fleksibelt abonnement på en eller flere av våre profesjonelle coacher.

Les mer

Våre nyhetsbrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev.

"*" obligatorisk felt

Navn*

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av “kloke hoder” (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Salgsbroen, alle pilarer er like viktige.

Kan du skape tillit? Da er du en selger!

|
Du skal si til deg selv: «Jeg er en selger», og du skal si det med stolthet.
Adferdslæring: Tanker skaper følelser - følelser skaper adferd - adferd skaper tanker

De ubevisste holdningene til eldre arbeidstakere

|
Det foreligger en «allmenn sannhet» om de unge «talentene»: De er fremoverlente, innovative og proaktive arbeidstakere.
Soloprenørene: Hvordan skaffe nye kunder?

Soloprenørene: Hvordan skaffe nye kunder?

|
Overraskende kundeinnsikt fra erfarne soloprenører.
Hvordan 84% av norske virksomheter skaffer nye kunder

Hvordan 84% av norske virksomheter skaffer nye kunder

|
Ukens Tirsdag morgen er skrevet spesielt til en stor gruppe mennesker jeg beundrer: soloprenørene. Dere andre: Les på eget ansvar.
Diagnose: Kan brukes til alt

Diagnose: Kan brukes til alt

|
Å kunne mer om det meste enn de fleste høres bra ut. Men i et ekspertdrevet arbeidsliv kan "multitalent" klinge mer som en diagnose.
Skal vi gni det inn, eller ikke?

Skal vi gni det inn, eller ikke?

|
De gangene jeg som barn kom over en liten rift på en tapetvegg eller i et klesplagg, var det utrolig fristende å pirke litt, og se om jeg kunne få løs en bit til, eller lage hullet litt større. Jeg hadde ikke noe ønske om å ødelegge, jeg ville bare se hva som skjedde.  
Født som leder?

Født som leder?

|
Blir man født som leder? Eller kan det læres? Jeg trodde ikke dette var et tema lenger. Jeg tok feil.
Bare 200 meter til: Små steg gjør store fremskritt

Bare 200 meter til: Små steg gjør store fremskritt

|
Hva er likheten mellom en polfarer, deg og dine ansatte?
Olivias verden

Olivias verden

|
KI er et fantastisk verktøy, og det blir mer fantastisk for hvert minutt. Fint for oss, stort sett. Men hvordan vil Olivia (8 måneder) sitt voksne liv se ut?

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.