Rewired to relate

Rewired to relate

Et program for deg som vil lære mer om hvordan våre hjerner spiller inn i måten vi samarbeider

Utviklet av Lori Shook, fornorsket og presentert av Paal Leveraas, tilt.work

Kursstart 20. oktober

Rewired to Relate går rett til kjernen: den avdekker hvordan den emosjonelle hjernens behov og innfall driver det meste av oppførselen vår. Programmet vil lære deg hvordan du kan håndtere disse impulsene og velge hvilken innvirkning du vil ha på andre. Du vil lære:

 • hva som motiverer og demotiverer deg
 • å holde hjernen din rolig, kjølig og samlet
 • å jobbe bedre med andre
 • å bygge motstandskraft og hjernekapasitet
 • å hjelpe din hjerne til å hjelpe deg med å være den du vil være

Dette seks-ukers hybride læringsprogrammet er designet med din hjerne i tankene

Ved å bruke det beste av det vi vet om hvordan folk lærer, inkluderer programmet disse elementene:

 • Nettbasert innhold – for tilgang når det passer deg
 • Refleksjoner – for å hjelpe deg å koble konseptene med egne erfaringer
 • Øvelser – for å implementere verktøyene i ditt arbeid og liv
 • Ukentlige læringsgruppesamtaler (3-4 personer) – for dypere læring og deling av beste praksis
 • Webinarer med Paal Leveraas – for individuell støtte og ekstra læring.
 • Langlesning og nedlastbart innhold – for deg som ønsker å dykke dypere inn i konseptene

Materialet er i denne omgang hovedsaklig på engelsk.

Hvorfor RtR?

Læringsgruppene avtaler selv når de skal møtes og diskutere materialet og læringen, og velger selv om de vil bruke Zoom, Teams, møtes fysisk eller noe annet.

RtR er en reise for personlig utvikling hvor du vil lære å lede deg selv bedre, få en bedre arbeidshverdag, og styrke din evne til å samarbeide med andre. Programmet er basert på nevrovitenskap, og gir deg en enkel og praktisk vei mot økt selvbevissthet. Hvis vi forstår hvordan hjernen vår påvirker vår atferd, åpner det seg en portal til bedre forståelse både av oss selv og andre.

Våre hjerner er sosiale hjerner. Alt som angår relasjoner med andre i arbeid er viktig for den. Hjernen styrer atferd, og atferd påvirker forholdet mellom kolleger, ofte uten at vi er det bevisst.

Slik legges det opp

 • Kursstart torsdag 20. oktober 2022 16:30-18:00
 • Halvveis-modul torsdag 10. november 2022 16:30-18:00
 • Avslutnings-webinar torsdag 1. desember 2022 16:30-18:00

Alle webinarer er på Zoom.

Oversikt

Kurset går over fem uker, og er en kombinasjon av selvstudier, arbeid i læringsgrupper og samlinger. Tema for hver av de fem ukene er:

 1. Hvorfor er min atferd slik den er? (Why do I behave the way I do?)
 2. Å holde seg rolig, behersket og samlet (Staying calm, cool and collected)
 3. Hjernepleie (Brain care)
 4. Hvorfor er deres atferd slik den er? (Why do they behave the way they do?)
 5. Vær bevisst om intensjoner (Being intentional)

Hva sier deltakerne?


«Dette kurset har fått meg til å se med nye øyne på hvordan jeg selv fremstår. Tidligere var jeg gjerne reaktiv når folk kom til meg med problemer. Det gjorde at folk sjeldnere kom til meg. Nå henvender andre seg til meg hyppig, og samtalene våre blir bedre fordi jeg ikke bare reagerer, men først og fremst spør meg selv: ‘Ser jeg ting fra deres perspektiv? Hører jeg på dem?’»

Senior People Manager
Globalt teknologiselskap

«Jeg opplevde deling av erfaringer i læringsgruppene som det mest kraftfulle i dette kurset, og det hjalp meg å se ulike perspektiver og sammenhenger. Som coacher er dette noe vi lærer kundene våre, men kurset er en viktig påminnelse om å koble tilbake til disse konseptene for egen del også.»

Ledelses- og team coach

Påmelding

Kursavgift for piloten er 1.500 kroner ekskl. mva. (1937,50 inkl. mva). Ordinær pris er 2.700 kroner ekskl. mva. Vi tar inn maks. 18 deltakere.