Nettverk for soloprenører

For deg som driver for deg selv

tilt.work starter i 2022 et nettverk for deg som driver for deg selv. Som medlem av vår soloprenør nettverksgruppe blir du en del av et nettverk av likesinnede profesjonelle som er opptatt av å bygge sin virksomhet. Catherine Lemaréchal – en av Norges fremste coacher – er fasilitator og nettverksleder.

Medlemsprofil

Enten du er helt ny som soloprenør, eller har drevet i flere år, vet du at det føles ensomt og overveldende noen ganger. Medlemmene driver sin egen virksomhet og ønsker inspirasjon, kunnskap, støtte og tilhørighet for å utvikle seg videre. Både nye og mer etablerte vil ha glede av nettverket. 

Agendaen er din

Hva som står i fokus og er tema på de ulike samlingene er i stor grad opp til hvilke behov nettverkets medlemmer selv har. Vi setter ingen fast agenda, men har noen forslag vi tror vil være verdifulle.

Merkevaren deg

Få frem det som er unikt med deg og bygg troverdighet rundt deg og din virksomhet.

Historiefortelling

Historier gjør større inntrykk enn tall og fakta. Lær hvordan du kan bruke historier til å bygge din merkevare. 

Salgsprosessen

Hvordan gjøre et godt innsalg? Hvordan dra kontrakten i land?

Selvledelse

Effektivitet, tidsmestring og grensesetting: Hvordan jobbe strukturert og bli god til å prioritere?

Nei med stil

Kunsten å sette grenser og si «nei» med stil.

Kommunikasjon

Presenter som en proff.

Nettverk

Relasjoner og nettverksbygging gjør salgsjobben så mye lettere.

Vekst eller stillstand?

Vekstorientert tankesett og hvordan det bidrar til at du våger mer og senker skuldrene.

Samarbeidsmagi

Magien som oppstår ved gode samarbeid.

Flinkissyndromet

Hvordan «flinke piker» – og gutter – lærer å «gi faen».

Catherine Lemaréchal

Catherine har jobbet i kommunikasjonsbyråene Geelmuyden.Kiese og Burson-Marsteller. Hun er utdannet innen markedsføring og grafisk design, og har deltatt i, og senere vært med å lede Dale Carnegies kurs i Kommunikasjon og ledelse.

Hun er NLP Certified Coach, og sertifisert i FranklinCoveys programmer «The 5 Choices», «Jobb smartere» og «De 7 gode vanene». I tillegg arbeider hun som frivillig informatør for stiftelsen MOT, som driver med holdningsskapende arbeid blant ungdom.

Catherine startet eget selskap Ticato AS for 14 år siden og har gjort mange verdifulle erfaringer som hun vil dele med deg.

Slik gjør vi det

Vi møtes digitalt (på Zoom), og noen ganger i året samles vi også fysisk, hvis mulig. I annethvert møte tar vi opp et forhåndsannonsert tema, og alternerer med åpne drop-in-møter hvor spesifikke utfordringer kan tas opp. Overordnet mål er å dele kunnskap og erfaringer, ikke bare de Catherine sitter med, men også det som bor i medlemmenes erfaringsbase. 

Årskalender

Litt klokere hver tirsdag?

Få en ukentlig mental vitamininnsprøytning rett i din innboks. 

Gratulerer! Du står på listen. Ses på tirsdag!