Mai-Britt Andersen

Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.

De siste artiklene av Mai-Britt

Frihet i en boble

Frihet i en boble

En introvert HR-person avslører hva som fikk henne til å elske hjemmekontoret.

Menneske først, maskin sist

Menneske først, maskin sist

Vi skulle snakke om teknologi, men snakket like mye om isolasjon og frustrasjon. En av deltakerne oppsummerer trender i teknologi, og tilføyer for egen regning at hvis systemene ikke er pene, dr…r hun i de j…lige drittsystemene.

Elefanten i rommet

Elefanten i rommet

Hun regner seg som en av «the warm and fuzzy people». Men HR-avdelingen har ingen prosedyrer for temming av elefanter. Les Mai-Britt Andersens refleksjoner om det usagte.

Hva vil du lese?