Jørgen Lund har intervjuet kunnskapsmedarbeidere og deres ledere. Han er litt urolig for hva han ser.