Hvordan får vi engasjert ledere og medarbeidere i organisasjonen til å snakke og enes om hva slags adferd vi ønsker mer av?