I stedet for å peke på klimaverstingene, la oss fokusere på de små. Sammen kan vi gjøre en stor forskjell.