Har du tanker om å endre retning eller rolle? Er du i tvil? Test det ut!