tilt | Aktuelt | Arbeidslivet | Slik kan digital transformasjon øke den sosiale bærekraften

Slik kan digital transformasjon øke den sosiale bærekraften

tirsdag 11. juli 2023 @ 07:00

Den digitale transformasjonen kan ha stor betydning for å øke sosial bærekraft. Her er noen eksempler.
Av Glenn HoleFoto: Charles Deluvio, Unsplash

Det er på tide at vi tar det neste skrittet mot en mer inkluderende og sosialt bærekraftig fremtid. Dette krever mer enn bare ‘flere hender og hoder’. Det krever en forpliktelse til å utnytte de hender og hoder som allerede er tilgjengelige, men som forblir utenfor arbeidslivet på grunn av ulike barrierer. Dette er nøkkelen til å bygge et bærekraftig samfunn i Norge som ikke bare respekterer, men også feirer og utnytter den enorme mangfoldigheten av talent, kompetanse og erfaring som befolkningen tilbyr.

Teknologisk innovasjon har ofte vært fokusert på økonomisk gevinst og effektivitet. Men det er også mulig å kanalisere denne innovasjonen til å takle sosiale utfordringer. Derfor skal vi nå dykke dypere inn i hvordan Norge kan benytte digital transformasjon og innovasjon for å bygge mer sosial bærekraft.

Fjernarbeid og fleksibilitet

Med fremskritt innen teknologi, har fjernarbeid blitt mer tilgjengelig. Dette kan være spesielt gunstig for mennesker med funksjonshemminger, nevrodiverse individer og eldre arbeidstakere. Fjernarbeid kan gi mer fleksible arbeidsmuligheter som er tilpasset deres behov. Teknologi gir muligheten for tilpassede arbeidsordninger som kan gjøre det lettere for disse gruppene å delta i arbeidslivet.

Tilgjengelighetsteknologi

Utvidet bruk av tilgjengelighetsteknologi, som tale-til-tekst-programmer, hjelpemidler for synshemmede og tilpasningsdyktige brukergrensesnitt, kan gjøre arbeidsplasser og tjenester mer tilgjengelige for mennesker med funksjonshemninger og nevrodiversitet. Gjennom tilrettelegging og innovasjon, kan vi sikre at alle er i stand til å bidra og dra nytte av den digitale økonomien.

Digital inkludering

Å sikre at alle har tilgang til digital teknologi og internett er avgjørende for sosial inkludering. Dette innebærer å tilby opplæring i digitale ferdigheter og sikre at internettforbindelser er tilgjengelige og overkommelige for alle samfunnssegmenter, inkludert innvandrergrupper. I tillegg til infrastruktur er det også viktig med tiltak for å bekjempe «digital eksklusjon», noe som kan skje når enkeltpersoner eller grupper blir forlatt i den digitale overgangen på grunn av manglende opplæring, ressurser eller støtte.

Fokus på mental helse

Teknologi kan også bidra til å støtte mental helse gjennom online terapi, selvhjelpsapper og plattformer som fremmer sosial tilknytning. Ved å adressere mental helse, kan vi også adressere en av barrierene som hindrer noen individer fra å delta i arbeidslivet. Ved hjelp av digitale verktøy kan vi gjøre psykologisk støtte og terapi mer tilgjengelig for alle, uansett hvor de bor eller hvilken livssituasjon de befinner seg i.

Gjennomtenkte partnerskap

Norge har allerede en sterk tradisjon for samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, og frivillige organisasjoner. Ved å forsterke disse partnerskapene, kan vi utvikle innovative løsninger som adresserer komplekse sosiale utfordringer. Slike partnerskap kan skape synergier og samle ressurser og ekspertise for å utvikle innovative løsninger som fremmer sosial bærekraft.

Måling av Sosial impact

For å sikre at sosiale bærekraftsinitiativer er effektive, er det nødvendig å utvikle målemetoder som vurderer den sosiale innvirkningen av tiltak og prosjekter. Ved å forstå og kvantifisere den sosiale påvirkningen, kan vi sørge for at vi investerer ressursene våre der de vil ha størst mulig effekt.

Samfunnsengasjement

Innovasjon skjer ikke i et vakuum. Aktivt å involvere samfunnsmedlemmer, spesielt de fra marginaliserte grupper, i utformingen og implementeringen av sosiale bærekraftsinitiativer er avgjørende. Ved å involvere samfunnet i disse initiativene, sikrer vi at de er relevante, effektive og at de bidrar til å skape et mer inkluderende samfunn.

Digital transformasjon

Den raske fremgangen innen teknologi gir nye muligheter for å takle sosiale utfordringer. Kunstig intelligens, stordata, og blockchain er noen eksempler på teknologier som kan brukes til å forbedre offentlige tjenester, fremme finansiell inkludering, og bekjempe diskriminering.

Videreutdanning og livslang læring

I en verden der arbeidsmarkedet stadig endrer seg, blir livslang læring og videreutdanning stadig mer viktig. Teknologi kan spille en stor rolle her ved å gi tilgang til nettbaserte kurs og opplæringsprogrammer, noe som kan bidra til økt jobbtilfredshet og økt sosial mobilitet.

Norge har allerede en sterk tradisjon for sosial bærekraft, men det er fortsatt rom for forbedring og innovasjon. Ved å ta i bruk digital transformasjon og innovasjon, kan Norge sikre at landet fortsetter å være en leder innen dette feltet. Denne inkluderende og bærekraftige tilnærmingen vil sikre at alle innbyggere kan bidra til og dra nytte av landets vekst og fremgang. Det er på tide at vi tar det neste skrittet mot en mer inkluderende og sosialt bærekraftig fremtid.

Les også:

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

På forsiden nå

Vi er likere enn vi liker å tro

Vi er likere enn vi liker å tro

|
Følger vi virkelig vår egen sti, eller lar vi oss drive med av strømmen?
En grønn spire foran en skjerm som viser aksjekurser. Illustrerer ESG i finanssektoren.

ESG i finanssektoren: Nøkkelen til fremtidig suksess

|
Bank- og finanssektoren må aktivt omfavne ESG som et strategisk styringsverktøy for å sikre bærekraftig vekst og opprettholde relevans i en stadig skiftende verden.
Generasjon Zs umulige oppgave

Generasjon Zs umulige oppgave

|
Den generasjonen ledere som er på vei inn i arbeidslivet i dag står foran noen av de største utfordringene i sivilisasjonens historie.
Erna Solberg på talerstolen, krisestrategi

Politisk ansvar: Refleksjoner over Høyres krisestrategi

|
Høyres krisestrategi har vært å plassere all skyld på Sindre Finnes. Dette reflekterer en dyp kynisme og kan ved første øyekast virke som en strategisk nødvendighet.
sosiale medier som debattarena

Slik kan vi styrke sosiale medier som debattarena

|
Den digitale tidsalderens overfladiskhet: Fra akademisk dybde til sosiale mediers overfladiskhet
Tre bærekraftige råd til unge ledere

Tre bærekraftige råd til unge ledere

|
2x5 megatrender og 3 råd til unge ledere som vil frem i fremtidens arbeidsliv. Og harde fakta krever myke tilpasninger.
kundeopplevelse

4 steg for å reparere en dårlig kundeopplevelse

|
Hvordan et fjell av pepper kan snu en kundeopplevelse.
frykten for det ukjente

Mangfold og frykten for det ukjente

|
Refleksjoner over interkulturell forståelse i et mangfoldig samfunn: Lærdom fra profesjonsdagen ved VID.
Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

|
Fra et bærekraftvennlig næringslivs ståsted: Hvem bør vi gi stemmeseddelen til?

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.