Med Gule Sider fra gyldne tider til sort belte i omstilling

av | 28. april 2016 @ 10:22

En gang for ikke alt for lenge siden var deres viktigste oppgave å trykke og distribuere telefonkataloger. Det var som å trykke penger. Marginene var eventyrlige. Så kom Internett ...

Bent Hay sa farvel til våpnene og fulgte hjertet inn i HR. Men det ble ikke slutt på mannefallet. De siste 30 månedene har han nedbemannet ti ganger. Det er definitivt slutt på de gyldne tider i de Gule Sider. — Jeg har sort belte i omstilling, smiler HR-sjefen skjevt.

Eniro Norge AS eier Gule Sider, Proff, Proff Forvalt, Telefonkatalogen Ditt Distrikt og opplysningstjenestene 1880 og 1888. En gang for ikke alt for lenge siden var deres viktigste oppgave å trykke og distribuere telefonkataloger. Det var som å trykke penger. Marginene var eventyrlige.

Bent Hay: «Det var som å trykke penger»

Så kom internett.

Siden har omstilling vært en del av hverdagen i Eniro.

— Forleden dag sa en av mine kolleger at “det er jammen lenge siden vi har hatt en så lang periode uten nedbemanning”, forteller Bent Hay, HR-sjef i Eniro Norge.

De siste 30 månedene har det vært i snitt en omstillingsprosess i kvartalet.

— Mediebransjen er i rivende utvikling, sier han. — Tidligere hadde vi monopol på å trykke for eksempel Gule Sider med reklame for andre selskaper til eventyrlig høye marginer, uten konkurranse. Nå er vår hovedoppgave å hjelpe andre selskaper med å markedsføre seg selv på internett i sterk konkurranse med mange andre tilbydere.

Dette har krevd radikale grep i virksomheten.

Fra rekruttering til pensjon

Eniro har en historie med oppkjøp og fusjoner, også internasjonalt, og er i dag i høyeste grad et nordisk selskap.

— Min jobb fra dag til dag er å lede HR fra A til Å for den norske virksomheten, fra rekruttering til pensjon. Fordi vi har en matriseorganisasjon på tvers av landegrensene i Danmark, Norge og Sverige, blir det god del koordinering med mine kolleger og ledere i alle disse tre landene. Jeg deltar i ledermøter i Norge og HR Management Team sammen med HR-sjefene i Polen, Danmark og Sverige.

— Vi i HR har et veldig operativt fokus der vi løser alle saker profesjonelt korrekt, raskt og med involvering av alle som bør involveres. Jeg har stort fokus på at mine kolleger i HR skal jobbe som HR Business partnere med coaching og rådgivning av våre ledere slik at HR bidrar til verdiskapningen i vår forretning og at vi kan fange opp flere behov når de oppstår.

— Akkurat nå jobber vi med at HR skal overta en større del av rekrutteringen selv og i mindre grad kjøpe disse tjenestene hos rekrutteringsselskaper. Vi har tidligere rekruttert mer enn 100 nye medarbeidere hvert år, men det er færre nå. I insourcingen av rekrutteringen er vi opptatt av kvalitet, og det har gitt resultater. Vår turnover er redusert med 20 prosentpoeng de siste 12 månedene og vi har fått bedre kontroll på sykefraværet.

«Jeg kan trygt si at vi har fått sort belte i omstilling og nedbemanning»

Fra 1200 til 300

— De siste 2 1/2 årene har vi i Norge gjennomført ti nedbemanninger, så jeg kan trygt si at vi har fått sort belte i omstilling og nedbemanning. Vi har vært nødt til å tilpasse antall medarbeidere og vår kompetanse til det behovet vi har i dag og i fremtiden, og har gjennomført mange omstillingsprosesser med endring av struktur og en vesentlig reduksjon av medarbeidere. Vår bemanning er derfor halvert i løpet av denne tiden, fra 600 til 300. Og for ikke veldig mange år siden var det 1.200 ansatte her.

Bent har en fortid som offiser i Forsvaret, hvor han var i 16 år før han tok av seg uniformen i 2000. Også der fikk han trent omstillingsmusklene sine.

— Jeg var i offiser i Luftforsvaret i 16 år og sluttet som ung oberstløytnant i 2000. Nå har jeg vært 16 år i private selskaper, så det er jo på sett og vis en form for milepæl i min karriere i år.

Tiden i Forsvaret formet ham i stor grad som fagperson. Gjennom jobben tok han Befalsskolen, Luftkrigsskolen, Stabsskolen og en MBA. Mye av fokuset i utdannelsen var på HR og ledelse. Til slutt gikk han 100 prosent inn i HR.

— Hjertet mitt valgte HR, og jeg søkte og fikk motiverende og utfordrende HR-relaterte jobber som studieleder, personalpolitisk rådgiver, skvadronsjef og personalsjef.

Så begynte omstillingen i Forsvaret.

— På midten av 90-tallet deltok jeg i flere prosjekter som Stortinget fattet beslutninger om. Det var en utrolig morsom og lærerik reise. Det ble en del av kulturen at “omstilling er en del av hverdagen”, og at vi alle må være klare til endring nesten til enhver tid. Jeg vet egentlig ikke hvor vellykket det var. Folk blir slitne og etter hvert sinte. Som under blitz-krigen over London, hvor innbyggerne først levde lenge i frykt, men til slutt ble så forbannet at de reiste seg.

— Jeg lærte at endringer må få nok tid til å virke etter intensjonene før vi endrer på nytt. En annen lærdom er at hvis du må nedbemanne er det bedre å ta mer enn du tror i første omgang. Det er lettere å bygge opp enn å bygge ned.

Forsvarskarrieren endte med at han ble headhuntet til PA Consulting Group. Det ble starten på syv år med management consulting og ni år som HR-direktør og HR-sjef. Jobben som HR-direktør i Eniro er den tredje toppstillingen i HR han har hatt siden “dimitteringen”.

«Hvis du må nedbemanne er det bedre å ta mer enn du tror i første omgang. Det er lettere å bygge opp enn å bygge ned.»

Måler alt

Eniro er kjent som en virksomhet med sterkt fokus på salg.

— Vi har mer enn 200 selgere, og en bedriftskultur preget av høyt tempo og mange aktiviteter, og vi er opptatt av tall og måling. Alt som foregår i salg måles hver dag og rapporteres i dags- og ukesrapporter som ledere leser og følger med på for raskt å kunne korrigere vegen videre med behov.

— En utfordring med et slikt superoperativt fokus og et så stort fokus på hva som hendte i går eller i forrige uke, forrige måned eller forrige kvartal, blir å bruke nok tid på å se framover. Det kan sammenlignes med å kjøre bil. Du kommer ikke fremover på en god måte hvis du bare ser i bakspeilet.

HR har en viktig rolle i dette.

— HR skal bistå med å skaffe riktige kompetanse og utvikle våre ledere og medarbeidere. I vårt selskap er ca 80 % av kostnadene forbundet med våre mennesker, og da er det åpenbart at vi må ha fokus på ledelse, HR og HMS.

— Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Lær deg kjernevirksomheten og forsøk å forstå hvordan verdidriverne skaper økonomisk lønnsomhet for selskapet. Sørg deretter i samarbeid med andre for at HR bidrar med positive tiltak som støtter opp om dette, for eksempel bonusavtaler eller annen form for belønning som har til hensikt å få riktig atferd og riktige prioriteringer av tiden blant ledere og medarbeidere.

— Du må tørre å utfordre det eksisterende og du må selv gå foran som et godt eksempel. Vær positiv, gjør det du sier og still spørsmål om det eksisterende dersom du ser at dette ikke er fornuftig eller til hinder for de mål som er satt.

 Jeg hørte på et medlemsmøte i Abelia at gjennomsnittlig tid i stilling i privat sektor blant Abelia-bedrifter nå er ca 2,5 år. Det er ingen selvfølge lenger at vi får beholde våre medarbeidere i flere tiår, noe som var mer vanlig tidligere. Sett derfor pris på den tiden du faktisk får låne dine medarbeidere og den tiden du selv får i selskapet.

— Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

— Tove Kaiku, HR-direktør i Evry Nordics, og statens HR-direktør Gisle Norheim.

«Du må tørre å utfordre det eksisterende og du må selv gå foran som et godt eksempel.»

Bent Hay

Bent Hay

HR-direktør, Eniro (Gule sider)

Arbeidserfaring
2014 -> HR-sjef, Eniro Norge AS
2009 – 2013 HR-sjef, TOOLS Norge AS
2006 – 2009 Visepresident HR, Bautas AS/Ramirent Norway
2003 – 2006 Managing Principal, Right Management
2001 – 2003 Partner/Management Consultant, EDB STRADEC & Ankerhus Norge
2000 – 2001 Principal Consultant, PA Consulting Group
1983 – 2000 Fra menig til oberstløytnant, Luftforsvaret
Utdanning
1997 – 1998 MBA, BI
1995 – 1995 Air Force Staff College I, Major, Staff Leadership and Management
1988 – 1990 Air Force Academy II, Lieutenant, Leadership and pedagogy, Finance, IT, HR, Law, Project Management
1985- 1987 Air Force Academy I, 2.nd lieutenant, Finance, IT, HR, Law, Project Management and logistics management


Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Farger og bærekraft

Farger og bærekraft

På wiki-listen over kjente larvikinger finner du verdensnavn som Thor Heyerdahl, Arne Nordheim og Ingvar Ambjørnsen. Listen inneholder mer enn 100 personer. Bjørn Z. Ekelund er ikke på listen. Ennå. Men Bjørn er verdenskjent, i snevre kretser. Møt en av Norges mest anonyme internasjonale suksesser.

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: