tilt | Signert | Bjørn Z. | Eldre som en mangfoldsressurs

Eldre som en mangfoldsressurs

tirsdag 28. desember 2021 @ 07:26

Eldre arbeidstakere er mer produktive. De har erfaringskompetanse, mindre sykefravær og bedre evne til å fokusere.
Av Bjørn Z. EkelundFoto: Gerd Altmann, Pixabay

Eldre arbeidstagere har mer erfaring. Dette gjør at de er mer produktive. En ny rapport fra OECD viser at eldre på arbeidsplassen også bidrar til at yngre blir mer produktive. Hva skal til i hverdagen for at et slikt aldersmangfold skaper synergi?

OECD har i år gitt ut en rapport som belyser verdien av eldre i arbeidslivet. Dette er spesielt viktig da vi økende grad forventer at eldre kommer til å stå lenger i jobb før de blir pensjonister. Det er også kjent at negative og uriktige holdninger om eldre arbeidstagere i Norge bidrar til en skepsis til eldre arbeidstagere, spesielt når det gjelder rekruttering og ansettelser (Norsk Seniorpolitisk Barometer).

Alderisme i Norge

I Norge er det slik at hvis man spør en arbeidsgiver om hvor gammel kandidaten må være før en nøler å innkalle vedkommende til intervju, så er gjennomsnittet på svarene 59 år. Hvis denne holdningen fører til at man ikke blir innkalt til intervju, er det i praksis ulovlig aldersdiskriminering. I følge OECD-rapporten er aldersdiskriminering i arbeidslivet den mest rapporterte diskrimineringen; langt hyppigere enn diskriminering i forhold til kjønn, religion, etnisitet og seksuelle preferanser.

Eldre er mer produktive

Eldre er mer produktive av ulike grunner. Deres erfaringskompetanse, mindre sykefravær, større kontinuitet og deres bedre evne til å kunne fokusere er sannsynligvis årsak til dette. OECD-rapporten viser med stor grad av grundighet at virksomheter med 10% flere eldre har 0.6% bedre lønnsomhet. I den grad det også er mange unge i virksomheten, øker lønnsomheten 0.5% i tillegg. Det er det sistnevnte som er de eldres spesifikke bidrag til å gjøre andre gode. Det er dette som gjør eldre til en mangfoldsressurs.

Aldersvariasjon er en utfordring

Mangfold er i seg selv et tve-egget sverd. Og i hverdagspraksis er det noen grunnleggende grep som må til for at mangfold skal bidra til mer gevinster enn kostnader.

Noe av min upubliserte forskning viser at toppledergrupper får til bedre teamarbeide når deltakerne er eldre. Men, hvis det kommer inn yngre personer i toppledergruppen, vil variasjonen i alder skape negative friksjoner. I OECD-rapporten understrekes nettopp dette. At man må unngå en negativ polarisering mellom eldre og yngre for at mangfoldet skal gi gode resultater. Jeg kaller dette å skape en kultur av anerkjennelse av personers unike bidrag, en anerkjennelse som bidrar til psykologisk trygghet, åpenhet og positivt bidrag.

Om å fremheve positive forskjeller

Foruten å ha en kultur preget av anerkjennelse, er det viktig å ha en felles forståelse om hvem gjør hva, hvor og når, til hvilket formål. Og, at man i denne tydeligheten nettopp har identifisert de unike fortrinn ulike personer har for å kunne levere et spesielt godt bidrag inn i helheten. I Norge er vi ikke så gode til å fremheve positive forskjeller. Men, skal vi spille hverandre gode med en form for «godfot»-filosofi, må vi nødvendigvis tydeliggjøre dette.

Felles forståelse av hverandres roller

Videre er det nødvendig at vi som spiller på lag har en felles forståelse av hverandres roller og bidrag. Uten en slik felles forståelse som følges lojalt, så vil ikke den enkelte medarbeider stole på andres bidrag. I fotball beholder man da ballen selv i stedet for å spille den til en annen som står i en bedre posisjon. Da stoler man mer på seg selv enn andre. Felles forståelse krever mye kommunikasjon og konkrete og gode erfaringer.  

Psykologisk trygghet en forutsetning for relevant kommunikasjon

De eldre har mer erfaring. Det i seg selv gjør dem mer kompetente. Men, for at dette skal komme de yngre til glede, må det bli gjøres tilgjengelig. Dette fordrer god kommunikasjon og åpenhet om yngres utfordringer, behov og sårbarhet. De yngre trenger en psykologisk trygghet for å kunne si hva de ikke lykkes med. Og, i tillegg må de eldre være villig til å bruke tid og dele med de yngre det som trengs for å lykkes.

Hva er eldres ressursbidrag som gjør at de unge lykkes enda bedre?

De eldres erfaringsvisdom omfatter ikke bare mer erfaring i utførelse av de konkrete arbeidsoppgaver. Det handler også om kjennskap til organisasjonen. Det gjelder spesielt i forhold til organisasjonens historie og uformell makt. Mange av de eldre og erfarne vet hvem og hvorfor noen sitter i bakrommene og trekker i usynlige tråder.  Organisasjonskulturen er et resultat av både tidligere suksesser foruten store feilgrep. Det siste prates det sjeldent om. De eldre og erfarne kjenner til dette.  De eldre har også vært gjennom flere endringsprosesser som gjør at de kan ha et mer langsiktig og tolerant perspektiv på akutte utfordringer. En bredere kjennskap til samfunnet og kunder er også kunnskapsområder som gjør at eldres erfaring og visdom kan ha positiv nytteverdi.

Mangfoldsteam

I Norge har vi en sterk tradisjon med å arbeide i lag, grupper og team. Erfaringsdeling og konstruktive dialoger og diskusjoner foregår best på innsiden av små grupper der folk er trygge på hverandre. Det å etablere team der både eldre og unge er deltakere, er en egnet strategi i vårt arbeidsliv. Det å lage en teamkultur for åpenhet og kommunikasjon om det man ikke lykkes så godt med, er en avgjørende faktor. På sitt beste bringer det både glede og produktivitet for både eldre og yngre arbeidstakere.

Lykke til!

LES OGSÅ:

  1. OECD (2020), Promoting an Age-Inclusive Workforce: Living, Learning and Earning Longer, OECD Publishing, Paris
  2. Ekelund, B.Z. (2019): «Unleashing the Power of Diversity. How to Open Minds for Good.» NY/London: Routledge
  3. Ekelund, B.Z. (2021): Vi trenger mer positiv friksjonTilt.work
  4. Ekelund, B. Z. (2020): Optimistiske rapporter om mangfold forteller ikke hele sannheten. Tilt.work

Alderisme | Mangfold og inkludering

DISK: Kommunikasjon i farger

DISK: Kommunikasjon i farger

Slik fargekoder du din (og dine kollegers) kommunikasjon med DISK. Les mer
vektorgrafikk eldre i aktivitet

Farvel til alderismen. Eldre som livsbejaende, verdiskapende borgere

Den offentlige samtalen har et sterkt fokus på eldre som et problem og en kostnad. Skal vi snu samtalen til å handle om eldre som en livsbejaende ressurs, må det en holdningsendring til – også hos eldre. Les mer
kompetanse og livserfaring, illustrasjon av eldre dame foran pc

Systematisk nedvurdering av kompetanse og livserfaring

Det er essensielt for samfunnet å revurdere og omdefinere hva som betraktes som verdifull kompetanse og kunnskap. Les mer

Coaching-teknikker for prosjektledere

Coachende prosjektledelse

En coach-veteran avslører nyttige teknikker spesielt tilrettelagt for deg som leder prosjekter.

Dette kurset gir deg grunnleggende coaching-verktøy som er anvendelige i mange situasjoner. I kurset lærer du gjennom teori og øvelser som gir deg håndfast kroppslig læring. Kurset er et samarbeid mellom tilt.work og Computerworld Academy.


Abonnement på coaching

Abonnement på coaching

Gi dine medarbeidere tilgang på personlig og profesjonell vekst og utvikling med et fleksibelt abonnement på en eller flere av våre profesjonelle coacher.

Les mer

Våre nyhetsbrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev.

"*" obligatorisk felt

Navn*

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av “kloke hoder” (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Diagnose: Kan brukes til alt

Diagnose: Kan brukes til alt

|
Å kunne mer om det meste enn de fleste høres bra ut. Men i et ekspertdrevet arbeidsliv kan "multitalent" klinge mer som en diagnose.
Skal vi gni det inn, eller ikke?

Skal vi gni det inn, eller ikke?

|
De gangene jeg som barn kom over en liten rift på en tapetvegg eller i et klesplagg, var det utrolig fristende å pirke litt, og se om jeg kunne få løs en bit til, eller lage hullet litt større. Jeg hadde ikke noe ønske om å ødelegge, jeg ville bare se hva som skjedde.  
Født som leder?

Født som leder?

|
Blir man født som leder? Eller kan det læres? Jeg trodde ikke dette var et tema lenger. Jeg tok feil.
Bare 200 meter til: Små steg gjør store fremskritt

Bare 200 meter til: Små steg gjør store fremskritt

|
Hva er likheten mellom en polfarer, deg og dine ansatte?
Olivias verden

Olivias verden

|
KI er et fantastisk verktøy, og det blir mer fantastisk for hvert minutt. Fint for oss, stort sett. Men hvordan vil Olivia (8 måneder) sitt voksne liv se ut?
Darwin, dating og dommedag

Darwin, dating og dommedag

|
Det går en rød tråd fra Simen Velle til armageddon. Men det er ikke kvinnekampen som har skylda. Ei heller datingappene. Det er Darwin.
Snyltekapitalismen

Snyltekapitalismen

|
De har sugd seg inn i verdiskapningen i det meste som foregår på planeten. Nå begynner de å spise av velferdssamfunnets grunnmur også.
vektorgrafikk eldre i aktivitet

Farvel til alderismen. Eldre som livsbejaende, verdiskapende borgere

|
Den offentlige samtalen har et sterkt fokus på eldre som et problem og en kostnad. Skal vi snu samtalen til å handle om eldre som en livsbejaende ressurs, må det en holdningsendring til – også hos eldre.
Du skal få din lønn i vaffeljernet

Du skal få din lønn i vaffeljernet

|
Den ultimate lederutfordringen: Det eneste du kan tilby av motivasjon er vafler. Tusenvis står i det hver dag.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.