🔖 Bra folk | HR
Menneskerøkteren Hans Jacob Christensen:

«HR har et omdømmeproblem»

av | 5. mars 2020 @ 12:00

HR har et omdømmeproblem, mener HR-profilen Hans Jacob Christensen.

«HR har et omdømmeproblem», mener Hans Jacob Christensen. HR-profilen og nå også spaltisten i TM er en veteran i faget, med stor internasjonal erfaring og mange tricks i ermet. «Jeg kaller meg en menneskerøkter», sier han. Men krystallkule, det har han ikke.

Hans Jacob Christensen visste lite om oljebransjen og Barentshavet da han og et knippe andre ledere ble rekruttert til oppstarten av et nytt oljeselskap på norsk sokkel. Året var 2013, initiativtager var Rosneft, og målet var å delta på norsk sokkel og også å styrke næringsliv og samarbeid mellom Norge og Russland.

Stemningen var høy i det lille oppstartselskapet. De hadde en russisk oljegigant med 325.000 ansatte i ryggen. Fremtiden så lys ut.

Fra 2001 til 2014 jobbet Hans Jacob i Lloyd’s Register. I 2014 tiltrådte han i det nystartede Rosneft-selskapet RN Nordic Oil etter å ha blitt rekruttert året før.

Så skjedde det mye på den geopolitiske scenen som påvirket det norskrussiske oljeselskapet. Samtidig stupte oljeprisen. Det ble krisestemning i oljebransjen.

Menneskerøkter

—  Du kaller deg en «menneskerøkter». Hvordan røktet du den situasjonen?

— Ja, det stemmer, litt for moro skyld kaller jeg meg en menneskerøkter. Men ja, vi måtte virkelig snu oss rundt da. Vi gjorde noen grep i organisasjonsplanen fra Moskva. Utover myndighetenes kompetansekrav ble kun kritisk primærkompetanse lagt internt, alt annet ble outsourcet. Det springende punkt ble å finne mennesker med de rette holdningene og robusthet.

—  Min sjef og jeg diskuterte inngående hvordan vi skulle tiltrekke oss gode kandidater med holdninger som er viktige i en oppstartsfase. For det er krevende når basale ting ikke er på plass fra starten av og hvor alle må være med å utvikle selskapet, og på tvers av eget fagområde. Prioriteringer og rekkefølge slår hardt inn. Bordet er ikke dekket.

— Ikke alle fikser å jobbe på den måten. Vi ble tidlig klar over at dette kunne bli en kritisk faktor og en kilde til feilrekruttering.

Stamina

—  Oljebransjen var i krise og arbeidsledigheten begynte å stige. Vi måtte forsikre oss om at kandidater hadde stamina til å stå stødig i en turbulent tid, i en oppstartsfase og hadde de rette motivene for å begynne hos oss. Vi hadde ikke tid til å feilrekruttere, at medarbeidere ble skuffet og forsvant.

—  Fra morselskapet hadde vi allerede «vision, mission values, purpose» på plass. Jeg skrev et «medarbeiderløfte», en Employee Value Proposition, med hva selskapet forventer og hva ansatte kan forvente tilbake.

Dette medarbeiderløftet er fortsatt sentralt i rekrutteringsprosessen. Og noe må ha fungert, for av alle som ble rekruttert er det bare en som har valgt å gå videre.

Hvordan HR blir relevant

—  Først og fremst understreker det betydning av ikke å skjele for mye til «best practice». Hver situasjon er forskjellig og man bør ikke ukritisk kopiere hva andre har gjort. Det blir for lettvint og utfordrer ikke til nytenkning.

—  Det andre er hvor mye vi måtte vektlegge kandidatenes holdninger. I slike situasjoner får man en påminnelse om hvor viktig det er å holde seg til det som er viktig for forretningen. Smidighet, ikke rigiditet. Der har HR et stort forbedringspotensial.

Han mener HR har et omdømmeproblem.

—  Ja, vi har et omdømmeproblem, og vi har ingen andre enn oss selv å peke på. Sjefen søker råd hos de som anses som relevante, basert på topplederens eget perspektiv og erfaring. Hvis HR derimot har et kommersielt perspektiv og ser ting utfra kundens og virksomhetens ståsted, vil vi kunne gi de råd og løsninger sjefen trenger. Da blir HR relevant og strategisk.

Å jobbe med russere

—  Hvordan ser en arbeidsdag for HR-lederen i norske Rosneft ut?

—  Jeg er så heldig at jeg kan styre dagene mine nesten helt selv. Det er få interne møter. Jeg slipper også det mange i store selskaper tidvis kan oppleve av «øyeblikkstyranni», ting som popper opp med urimelige tidsfrister. Kontakten med mine prinsipaler og HR i Moskva er på godt og vondt forutsigbar. Da kan man bedre konsentrere seg.

—  Men, kontakten er langt mer formell, prosessuell og tidkrevende enn hva jeg er vant til. Språk kan tidvis være utfordrende siden ikke alle i Moskva snakker godt engelsk, da er det godt å ha kolleger som er russere. Selv etter å ha jobbet med russere siden 2001 har læringskurven har vært bratt i Rosneft-systemet.

—  Hvor kommer denne begeistringen for russere fra?

—  Russere legger mye stolthet i det å gjøre en god jobb. Rosneft er mer byråkratisk enn vi er vant til i Norge, samtidig som det en stor grad av pragmatisme. De forstår godt at ikke alt er overførbart til norske forhold. Og de er hyggelige folk slik som deg og meg.

Indre motivasjon

Portrett Hans Jacob Christensen
Hans Jacob Christensen

Hans Jacob har engasjert seg mye i frivillighet, og er fascinert av dynamikken som skapes av menneskers indre motivasjon.

— Jeg vokste opp i korpsbevegelsen og undret meg over at det var de samme foreldrene som var «frivillige» år etter år, sier han. — Da jeg kom i kontakt med tillitsmannsapparatet i politiske organisasjoner fikk jeg virkelig øynene opp for dynamikken i menneskers «indre motivasjon». Dette er hobbypolitikere som bruker det meste av fritiden på noe de tror sterkt på, uten personlig gevinst. Hundrevis av timer i kommunestyrer — hurra for demokratiet! —  gir ensifret timelønn.

—  Også heltidspolitikere legger ned flere timer enn det folk flest kan forestille seg. Under folkeavstemningsvalgkampen i 1994 stod tillitsvalgte på stand i Studenterlunden i snødrev og kuldegrader — fordi de trodde på noe! En tillitsvalgt ringte meg tidlig en søndag morgen og lurte på hvorfor jeg ikke var på jobb. Det var nemlig han.

—  Dette handler om indre motivasjon. Dynamikken i frivillighet er fantastisk, men den skal forvaltes med kløkt og skal ikke forsøkes utnyttet til organisasjonens ensidige fordel. Da forsvinner kraften som dugg for solen. Og de samme mekanismene gjelder for mennesker i en bedrift.

Organisasjonsbygger

Hans Jacobs internasjonale HR-karriere startet for alvor i Lloyd’s Register.

—  Etter ti år i tre frivillige organisasjoner begynte jeg i Lloyd’s Register som HR Manager i Norden. Først for ni land, senere ble vi 15. I tillegg var jeg de første par årene Finance Manager for Norge og Island. Jeg hadde først kontor i Oslo, deretter ble det Berlin noen dager hver uke og de siste 6-7 årene var jeg 3-4 dager i uken i København. Det var mye reising og ganske krevende som småbarnsfar.

—  Det mest krevende var den siste tiden i Lloyd’s Register. I vårt område ledet jeg overføringen av finansfunksjonen til et «shared service centre» i UK og derigjennom en downsizing hvor rundt 30 medarbeidere i finans ble overtallige. Selv om man er profesjonell i gjennomføringen venner man seg følelsesmessig aldri til slike prosesser. Gudskjelov.

—  Lloyd’s Register er en spennende og meget profesjonell organisasjon med historie tilbake til 1760. På det meste var det ca. 1.000 høykompetente og krevende kolleger. Kampen mellom klassifikasjonsselskapene var knallhard og oljebransjens lønnsnivå en stor utfordring. Fra Ukraina rekrutterte vi til Nord-Europa og Asia. Men, også der traff vi våre konkurrenter, ikke minst i DNVGL.

—  Det mest spennende var den enestående muligheten jeg fikk til å bygge opp en HR-funksjon fra grunnen av. Da jeg begynte i 2001 fikk jeg høre at «HR er en luksus vi ikke kan ta oss råd til». Over noen år bygget jeg et komplementært HR-team på 8 i Oslo, København, Berlin, Hamburg og Gdansk. Vi krummet nakken og ga ledere løsninger på utfordringer de ikke visste de hadde. Ledere med personalutfordringer gikk fra «å skulle ordne ting selv» til å komme til HR før ting ble krøll. Fra å være sett på som en kostnad ville de samme kollegene over tid ha mer.

—  Jeg tror den viktigste grunnen til at vi lyktes som HR-team var at vi ansatte folk med en god kommersiell tankegang. Alle i HR ble sendt ut i kundemøter og på skip i hjelm og kjeledress. Noen kunder undret seg over hvorfor HR var med, men forklaringen vakte positiv respons – vi var der for bedre å forstå virksomheten deres.

—  Så kan man selvsagt diskutere nytteverdien for HR da jeg var med vår lokale helt ned i maskinrommet på en rusten reketråler i en avsidesliggende fjordarm på Nord-Island. Men, det var eksotisk.

Størst og minst

—  Hvordan vil du beskrive Rosneft?

—  Stort! Målt i produksjon og reserver er Rosneft et av verdens største oljeselskap – en mastodont med rundt 325.00 ansatte og en omsetning i 2018 på ca. 1.200 milliarder kroner. Rosneft står for ca. 6% av verdens oljeproduksjon. Selskapet er kommersielt og notert på London-børsen. Tidligere Forbundskansler Gerhard Schröder er styreleder. Majoritetseier er den russiske stat —  tilsvarende som Equinor har majoritetseier i den norske stat. Andre store eiere er britiske BP og et pensjonsfond fra Qatar som hver eier rundt en femtedel av aksjene. I sentraladministrasjonen i Moskva er det flere ansatte enn det er innbyggere i over halvparten av norske kommuner. Det sier litt.

—  Og lite. RN Nordic Oil AS er 100% eiet av Rosneft og så dagens lys i kjølvannet av delelinjeavtalen mellom Norge og Russland, og etter at Rosneft og Equinor sammen ble tildelt letelisens i Barentshavet i 2013.

—  Så, med for tiden 15 ansatte, skulle man kanskje tro vi er usynlige i Rosneft-systemet. Norge og Russland er gode naboer i Barentshavet og forholdet er viktig for begge land. Rosneft har allerede aktivitet på russisk side i Barentshavet. Selv om vi er små i Rosneft-systemet får vi mye oppmerksomhet og god støtte fra Moskva. Men operasjonen ledes fra Norge.

Ledelse i Rosneft

—  Hva er en god leder i dine øyne?

—  Den beste målestokken for god ledelse er hva kundene sier. Det er de vi lever av. En moderne leder skaper entusiasme for mål, retning og hvor verdiene skapes, coacher og bygger opp under den enkeltes indre motivasjon. En god leder avklarer forventninger – det skaper trygghet, forutsigbarhet, tillit og handlingsrom for å prøve, lykkes eller feile – og lære. Jeg bejubler ledere som umiddelbart tar tak i uakseptable forhold eller atferd – det motsatte er en kardinalsynd.

—  Og en ting til: En god leder har masse humor.

—  Hva er de største lederutfordringene i dag?

—  He-he, ja hadde jeg bare hatt glasskulen til Magica fra Tryll. Generelt tror jeg det er to store utfordringer, og de henger sammen. For det første er dagens «boomers» på vei ut av arbeidslivet i stort antall, mens generasjon Y og Z er på vei inn i et langt lavere antall. Selv om automatisering og AI blir løsningen og redningen vil det bli knallhard kamp om hodene. Den 4. industrielle revolusjon er snart over og erstattes av den 5., og det handler om mennesker.

—  For det andre vil den teknologiske utviklingen gi fantastiske muligheter. Sammen med nye forretningsmodeller følger andre kompetansebehov og modeller. Ledere må fremover sette av mer tid til det å være leder og analysere fremtidig kritisk kompetanse og bærekraftige forretningsdrivere. Det er ikke de største som overlever, men de som raskest tilpasser seg.

HR ved kongens bord

—  Hvorfor er HR viktig?

—  HR har alltid vært viktig. Enhver organisasjon må evne å innfri kundenes leveransekrav, innfri virksomhetsstrategien, bidra til bærekraftig vekst og generere verdier for eierne. HR må ha et aktivt, eksternt, kommersielt perspektiv og forstå kundens business og deres fremtidige krav. Utfra dette skal HR lede an i å forme morgendagens organisasjon og kompetanse i dag – gjennom kontinuerlig å identifisere kompetansegap, tette disse ved å utvikle menneskene og organisasjonen, og utvikle en sterk strategiorientert kultur og engasjement. Derfor må også HR være en aktiv bidragsyter i utviklingen av virksomhetsstrategien.

—  Hva er dine beste råd til de som vurderer en karriere i HR?

  1. For mange år siden fikk jeg et råd fra en klok person: du må aldri akseptere en jobb i en virksomhet hvor HR-direktøren ikke «sitter ved kongens bord» — altså rapporterer direkte til topplederen.
  2. Et råd til den yngre garde – kom dere ut i verden! Lenge. Langt vekk. Møt nye mennesker og kulturer. Å oppleve andres hverdag utvider perspektivet og gjør en til et bedre menneske og HR-leder. Og vil du ikke reise, ta et humanistisk fag i tillegg til det du velger å studere. HR trenger mange nye tanker.
  3. Begynn et annet sted enn i HR, for eksempel i marked, eller ta en lang onboarding i andre deler av virksomheten. HR er en kommersiell funksjon, og kommersiell dybdeforståelse må modnes. Man må søke kunnskap i egen organisasjon, men en lærer forretning av kundene. Les fagblader og forskningsmateriale, bli med på kundemøter og forstå kundens utfordringer. Det eksterne perspektivet er avgjørende for å forstå hvordan organisasjonen må se ut for å levere og overleve, og hva som er driverne i en bærekraftig verdiskapning. HR skal tross alt stå til rors i dette arbeidet.
  4. Etabler et godt forhold til økonomisjefen som en viktig kilde til data og fordi vedkommende alltid er tett på CEO. Er økonomisjefen på HRs side er veien som relevant strategisk rådgiver for CEO kort(-ere).

HR-profilen Hans Jacob Christensen

Hans Jacob Christensen startet sin karriere i Norsk Støykontroll. Senere tapte han en EU-avstemning, jobbet for Høyre, og holdt orden på Kongelig Norsk Seilforening, KNS.

Fra 2001 til 2014 jobbet han i Lloyd’s Register EMEA. I 2014 gikk han inn som HR-leder i RN Nordic Oil, Rosneft Groups norske datterselskap.

Han er utdannet ved BI, og har også et grunnfag i musikk.

Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: