Vi som definerer oss som i konstant læring kan også lære av det som går riv, ruskende galt. Hva kan vi lære om lederskap av Donald Trump?