Arnold Jung

Daglig leder/selvstendig næringsdrivende

Arnold Jung er en «life-long learner» som brenner for utvikling, læring og innovasjon - alltid med menneskene i fokus. Arnold bistår kundene med å bygge en bærekraftig kompetansestrategi og etablere eierskap i organisasjonen for å bli en lærende og konkurransedyktig arbeidsplass som tiltrekker og beholder ansatte.
Kontakt Arnold JungAvtal møte

Hvem er Arnold Jung?

Arnold brenner for å skape best mulig synergier mellom teknologi, mennesker og virksomhet for å oppnå en bærekraftig og positiv innvirkning hos sine kunder. Han utfordrer seg selv og andre til å bli bedre slik at utvikling, læring og forandring blir en drivkraft til å lykkes både i jobben, som organisasjon og i livet generelt.

Arnold har over tjue års erfaring som leder, veileder, coach og konsulent innen læring, tjenestedesign, digital transformasjon og utvikling av forretningsstrategi.

Han har omfattende erfaring som prosjektleder og har vært ansvarlig for en rekke store og små transformasjonsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Hans ekspertise omfatter prosessendringer, implementering av teknologi og utvikling av opplæringstiltak. 

Arnold Jung

Arnold skaper tillit og finner løsninger gjennom empati, lytting, forretningsforståelse og kreativitet. På denne måten oppnår han positive resultater for både individer og organisasjoner han jobber med.

Som konsulent, veileder og businesscoach gir Arnold støtte spesielt på disse områder:

Rådgiving/veiledning innen kompetanseutvikling & læring
Rådgiving, analyse og støtte til å bygge en lærings-og kompetansestrategi som møter fremtidig krav til digitale ferdigheter og kunnskap som trengs i en teknologidrevet verden

Business Coaching
Arnold tilbyr coaching til ledere, team og individer, med spesiell vekt på selvutvikling og selvutforsking. Målet er å utvikle et veksttankesett (growth mindset) og en positiv innstilling til forandring og innovasjon.

Fasilitering/veiledning
Bistand til å utvikle og gjennomføre workshoper, kurs og event – både online eller fysisk. Fokusområder er kommunikasjon, lederutvikling, teamutvikling, endringsledelse og tjenesteutvikling (design thinking).

Arnold er utdannet MBA og systemisk coach og veileder (systems thinking).

 

Hvordan bruke Arnold?

Kompetansekartlegging

Arnold er selv en «life-long learner». Som konsulent kan han bistå med å kartlegge dagens og fremtidens kompetansebehov i en organisasjon eller i et team.

Sammen med ledelse og/eller styre utvikler han et målbilde som sørger for at organisasjonen vil lykkes med kontinuerlig læring, innovasjon, vekst og bruk av teknologi. 

Utvikling av læringsreiser

Arnold kan bistå med å designe og utvikle kurs, kompetansetiltak og læringsreiser gjerne basert på blended eller digital læring. Han kan også bistå med å holde kurs eller lære opp kursholder (train-the-trainer).

 

Fasilitering av workshops

Arnold har mange års erfaring som veileder og fasilitator av workshops. Arnold er sertifisert Design Thinking-coach, og han bruker denne metodikken til å engasjere deltakere og skape empati med målgruppen. Dette danner grunnlaget for bærekraftig utvikling og innovasjon.

Rådgivning, adopsjon og bruk av teknologi

For deg som har innsett at en teknologidrevet verden setter store krav til digitale ferdigheter. Arnold kan bistå med å kartlegge dagens bruk av teknologi og bygge en plan for hvordan virksomheten kan øke bruk av teknologi blant de ansatte gjennom opplæring, endringsledelse og kommunikasjon. 

Kompetanse og erfaring

Lærings- og kompetanseutvikling
Innovasjon og tjenestedesign
Coaching og teamutvikling
Bruk av teknologi og digital kompetanse
Kompetanseutvikling

Metoder og sertifiseringer: MBA, systemisk coach og veileder (systems thinking), Prosci endringsledelse, Design thinking coach, Customer success & adopsjon. 

Mine verdier

Autentisk
Ansvarlig
Empati

Dette sier andre om meg

Genuin og tillitsskapende 

Arnold er oppriktig interessert i andre mennesker og å få alle med på laget. Han har et sterk forretningsforståelse og bygger raskt opp tillit og fremdrift i prosjekter, team og organisasjoner han jobber for.

 

Ta kontakt

Kontakt coach, rådgiver og fasilitator Arnold Jung på epost eller telefon 98228182, eller ta kontakt i skjemaet lenger ned på siden.

Artikler av Arnold Jung

Kontakt Arnold Jung

Vil du vite mer om hvordan Arnold Jung kan bistå deg og/eller din virksomhet? Ta kontakt her.

team tilt

tiltende møter

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.