🔖 Ledelse
Pandemisk distanse kan gi et tilspisset klima

Post-pandemisk lederskap når nettverket er svekket

av | 21. april 2021 @ 06:00

Svekkede nettverk gir utfordringe rofr post-pandemisk ledelse
Foto: Gordon Johnsom, Pixabay
Har vi grunn til å være optimistiske og tro at sårene pandemien har tilført arbeidslivet kan leges? Johan Galtungs pionerarbeid fra 40-50 år tilbake i tid gir grunn til uro.

I forsøket på å slå ned korona-pandemien har vi fått pålegg om å begrense sosial kontakt og jobbe fra hjemmekontor. Dette kan bety utfordringer for det post-pandemiske lederskap.

Litt klokere-møtet tirsdag 13. april reiste spørsmålet «Post-pandemisk lederskap: Kan sårene i arbeidslivet leges?» Foranledningen var Microsofts «2021 Work Trend Index» som avslører et stort gap i opplevelsen ledere og ansatte har av å sitte på hjemmekontor. 60 prosent av lederne har det helt utmerket, mens færre en 40 prosent av de som ikke tar beslutninger har samme positive holdning.

Et av Johan Galtungs pionerarbeider da han etablerte fredsforskningens vitenskapelige plattform sånn cirka i løpet av tiåret 1960-1970, var en teori om hvordan folks mer eller mindre sentrale posisjoner i samfunnsnettverket påvirket både innholdet og formen i deres meninger om utenrikspolitikken: «Foreign policy opinion as a function of social position». 1

Pandemisk og post-pandemisk lederskap

Men teorien hans var universell og gjaldt alle slags meninger om alle slags saker i alle slags former. Derfor gjelder den også meninger og optimisme med hensyn til pandemisk og post-pandemisk lederskap.

Slik jeg har utlagt og brukt hans teori, definerer jeg en aktørs posisjon i et nettverk som bestemt av de innadpekende påvirkningskjedene fra andre aktører frem til denne og de utadpekende påvirkningskjedene fra denne aktøren ut til de andre.

Sammen med denne definisjonen kan vi gi en sosiometrisk beskrivelse av et sosialt nettverk og påvise sosiometriske stjerner. I formelle sosiale organisasjoner vil det vanligvis se ut som om de formelt definerte lederne allerede per definisjon er sosiometriske stjerner, men det kan ofte samtidg påvises uformelle, dvs. formelt udefinerte sosiometriske stjerner-i-nettverk.

Av dette og andre forutsetninger følger det at det kan dannes konkrete sosiale forhold mellom en formell leder og en sosiometrisk stjerne, og organisasjonsforskningen har vært opptatt av å undersøke forhold mellom formelle og uformelle ledere, som de også kan kalles. Er de sideordnede og likeverdige, er de rangordnet, er det konflikter mellom aktørene i dem?

LES OGSÅ: Bli kjent med de uformelle nettverkene i egen organisasjon

Optimisme som variabel

En av mine medstudenter, Øystein Sande, som tok magistergraden i sosiologi samtidig med meg i 1970, skrev en hovedoppgave ved en sekundæranalyse av Galtungs data. Her påviste han at det er en sammenheng mellom en persons personlighetsmessige og sosiale ressurser og mer eller mindre sentrale sosiale posisjon i nettverket. 

Til dette variabelsettet føyde han så variabelen «optimisme», som på den ene side kunne ha sammenheng med personlighetsmessige ressurser, men på den annen side ville ha sammenheng med posisjonens relative sentralitet i nettverket. Og jo mer sentral i et sosialt nettverk, desto større nettverksressurser og makt til å påvirke andre aktører i nettverket.

Gradulaisme som variabel

Et annet sosialpsykologisk funn som Galtung gjorde, gjaldt en adferdsmessig egenskap eller verdi på en variabel, som han kalte «gradualisme», til forskjell fra dens negasjon «absolutisme», som når det gjelder politisk virksomhet og debatt innebærer en mer tilspisset form. 

Navnet på denne variabelens verdi er så velvalgt at vi ikke trenger å definere den så nøye i en kortfattet fremstilling som denne. Det er tilstrekkelig si at det er en sammenheng mellom å ha en sentral posisjon i et sosialt nettverk og ha en  gradualistisk grunnholdning:

    Gradualisme som funksjon av sentral posisjon.

Det er det samme som å si:

Absolutisme som funksjon av perifer posisjon.

Samfunnets sosiale nettverk er svekket

Forsøket på å få pandemien under kontroll har skjedd gjennom pålegg om å holde avstand og redusere den sosiale kontakten mellom aktører som før pandemien omgikkes til daglig.Til syvende og sist innebærer alt dette at selv ikke helt sentrale sosiale posisjoner lenger har kunnet stille til rådighet for sine innehavere så store sosiale ressurser som de var vant med.  

Samfunnets sosiale nettverk er i sin helhet blitt avsvekket som kollektiv sosial ressurs gjennom pandemien. Det kan derfor vise seg at det reduserte tilfanget av ressurser kan ha drevet hele nettverket i retning av mer absolutisme. Isåfall kan vi spå et politisk og økonomisk mer tilspisset klima, ikke bare i Norge, men internasjonalt, som funksjon av pandemisk distanse.

Fotnote:  «Foreign Policy Opinion as a Function of Social Position» Author(s): Johan GaltungSource: Journal of Peace Research, Vol. 1, No. 3/4, Papers Presented at the Meeting of the Peace Research Society (International), Ghent, 18-19 July 1964 (1964), pp. 206-231. Published by: Sage Publications, Ltd.
Artikler av Ingar Roggen (alle)

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. «Den nye normalen» skjerper kravet til nettverksledelse - tilt.work - […] LES OGSÅ: Bli kjent med de uformelle nettverkene i egen organisasjon ogPost-pandemisk lederskap når nettverket er svekket […]

Legg inn en kommentar

Alle artikler

kunsten å si nei

Kunsten å si nei med stil

|
Synes du det vanskelig å si nei uten å få dårlig samvittighet? Kanskje blir det lettere om du tenker at det å si nei nå er det minste ubehaget.
spilleregler

Det verste er ikke at han er slem, men at han er snill også

|
I det øyeblikket du aksepterer andre spilleregler for hva som er rett og galt enn de du selv tror på, er maktubalansen et faktum.
Mysteriet HR

Mysteriet HR

|
Moderne HR er misforstått. Og de misforstår seg selv.
HR funksjon elelr magiker?

Hva jobber du egentlig med?

|
Fortell meg hva din tittel er og jeg skal si deg hva du gjør. Eller…?
hybrid hverdag

Sosialisering i den hybride hverdag

|
Den hybride hverdag krever at ledere og HR-ansvarlige klarer å skape en felles kultur for læring og at ansatte er villige til å reflektere over sine egne verdisett.
styrkebasert ledelse

Problemet med styrkebasert ledelse

|
Parolen «kartlegg dine styrker og bygg videre på egenskaper du allerede er god på» er lettsolgt. Latskap er lett å like.
Det er en usikker tid. Men det er den tiden vi har

Det er en usikker tid. Men det er den tiden vi har

|
Jeg er egentlig en ganske ubekymret fyr. Men nå, ved inngangen til 2022, kjenner jeg at vi trenger mer enn et lyst sinn. Hva tenker du?
sinna på jobb

Hva gjør vi med sinnamenneskene i organisasjonen?

|
Å føle det vi føler, er en rett. Å eksponere følelsene ufiltrert er ingen rett.
samarbeid på tvers

Knus siloene og åpne øynene for andres perspektiver

|
Til syvende og sist handler samarbeid på tvers av fag om å verdsette det som er på utsiden av ens egen lille verden.

Litt klokere hver tirsdag?

Få en ukentlig mental vitamininnsprøytning rett i din innboks. 

Gratulerer! Du står på listen. Ses på tirsdag!

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

%d bloggere liker dette: