🔖 HR

​Cecilie ansatte 790 ledere på 4 måneder

av | 31. mars 2016 @ 11:44

«Ta ikke din nåværende posisjon for gitt, men tenk på alternativer», var Cecilie Heuchs budskap til en sal full av ledere i DNV GL. Så startet en radikal omstokking som resulterte i ansettelsen av 790 ledere.

Den 15. mai 2013 er det samling i toppen i DNV GL. En av de første som går opp på scenen er Cecilie Blydt Heuch, Chief HR Officer (CHRO) i selskapet.

Hun ser ut over de vel 100 deltakerne og kjenner på den nervøse spenningen i rommet. Ledersamlingen betyr mye for fremtiden til hver enkelt.

​«… ta ikke din nåværende posisjon for gitt, men tenk på alternativer.»

Et halvt år tidligere, den 20. desember 2012, annonserte DNV og Germanischer Lloyd (GL) planer om å fusjonere, gitt at konkurransemyndighetene i EU, USA, Kina og Sør-Korea godkjente det.

Datoen for sammenslåing var satt: 12. september 2013 skulle to internasjonale konkurrenter, begge nær 150 år gamle, slå seg sammen til en global superenhet under navnet DNV GL Group.

DNV – Det Norske Veritas – ble stiftet i 1864 i Oslo for å skape en nøytral klassifiseringsinstans for skip. Germanischer Lloyd ble stiftet tre år senere i Hamburg av 600 skipseiere, skipsbyggere og forsikrere. Helt fra starten av hadde de to organisasjonene et felles sett verdier knyttet til å trygge liv, eiendom og miljø. Senere spredte begge virksomhetene aktivitetene til å inkludere områder som olje og gass og kraftproduserende industri, inkludert fornybar energi.

Helintegrert

Mye av veksten skjedde gjennom oppkjøp, og her hadde selskapene hatt litt ulik filosofi. De få selskapene DNV kjøpte ble raskt integrert i moderselskapet. I GL var datterselskapene mer selvstendige. Nå, i denne gigantfusjonen, skulle DNV-modellen følges. DNV GL skulle bli et helintegrert selskap.

— GL var like internasjonale som oss, forteller Cecilie B. Heuch. — Vi var to tredjedeler, og de en tredjedel. Men ulikt DNV, som var et helintegrert selskap, bestod GL av mange selskap. Gjennom fusjonsprosessen slo vi ikke bare sammen to selskap, vi slo sammen DNV og GL med flere selvstendige datterselskap kjøpt av GL gjennom de siste årene før fusjonen.

I perioden fra 20. desember til deadline for sammenslåing den 12. september ble det lagt ned mye arbeid i å harmonisere prosedyrer, stillingsbetegnelser, lønninger, bonussystemer og IT.

— Vi jobbet på veldig mange områder, sier Cecilie. — Vi slo sammen organisasjoner, kontorer, tjenesteporteføljer, bygde en felles IT-plattform, og jobbet med å få en felles kultur. Fra et HR-perspektiv var det mest utfordrende — og morsomme — å velge 790 ledere over hele verden i løpet av fire måneder.

​«Fra et HR-perspektiv var det mest utfordrende […] å velge 790 ledere over hele verden i løpet av fire måneder.»

Saken var at de to selskapene var så like at det var mange overlappende funksjoner. Det var 2.400 ledere i det samlede selskapet. Flere hundre av disse dublerte hverandre, og alle disse stedene måtte en av dem forlate sin post.

Dette visste de 100 deltagerne på ledersamlingen den 15. mai, og de var spente på å høre hva HR-direktøren hadde å si.

Prinsipper for lederutvelgelse

Det viktigste var å forklare prinsippene for lederutvelgelse i det fusjonerte selskapet:

— Dersom du ikke er den utvalgte, er det ikke nødvendigvis fordi du har gjort en dårlig jobb, men fordi det er mange gode kandidater og mange ulike hensyn å ta, som mangfold, lokalisering og balanse mellom de to organisasjonene, sa Cecilie.

Lederne fikk vite at dersom de ikke fikk fortsette i sin nåværende jobb, ville de automatisk bli vurdert for en stilling på neste nivå. Ingen av dem ville tape grunnlønn uansett utfall. De ville søke å unngå «falske» intervjuprosesser der hvor det var åpenbart hvem som var best kvalifisert for jobben.

Til slutt sa hun at utvalgskriteriene var basert på forventninger til lederne, rollespesifikke krav, mobilitet i noen tilfeller, og ikke minst den enkeltes engasjement for å sikre at fusjonen ble en suksess.

Hun delte sine tanker med tilhørerne:

Karriérefilosofi

— Jeg skal ikke prøve å tone ned vanskelighetene vi alle møter når vi går gjennom ulike karriereendringer, men jeg tror at jo mer vi gjør det til «normalen» jo enklere blir det.

— Rett før jul diskuterte jeg med min nye venn Michael Hakes som var HR-direktør i GL. Han spurte meg: «Cecilie, hva gjør du dersom du ikke blir Group CHRO?». Så fortalte han meg hvilke alternativer han selv hadde vurdert.

​«Cecilie, hva gjør du dersom du ikke blir Group CHRO?»~ Michael Hakes, HR-direktør i GL og «konkurrent» om HR-toppjobben i DNV GL

— Dette er en klok tilnærming. Det er nok av interessante utfordringer i det fusjonerte selskapet, og nye muligheter vil dukke opp mens vi beveger oss fremover. Personlig opplever jeg at ubehaget ved usikkerhet blir mindre når jeg har et åpent sinn for ulike alternativer. Så ta ikke din nåværende posisjon for gitt, men tenk på alternativer hvor din kompetanse og erfaring kan gi deg en god og tilfredsstillende jobb.

Hun fortsatte med å definere hva en karriere i DNV GL er.

— Det er en forflytning til en rolle eller posisjon som gir flere eller annerledes utfordringer eller utviklingsmuligheter enn den nåværende, og trenger slett ikke å være oppover i hierarkiet. Vi er stolte og tror det er en styrke for DNV GL at en karriére like gjerne kan gå sidelengs og nedover som opp og ut.

Prinsippene og integrasjonsarbeidet synes å ha fungert.

— Vi har hatt to medarbeiderundersøkelser siden den tid. Begge har vært meget positive. VI har ikke gått ned i engagement og enablement, og i benchmarking basert på Hay Groups medarbeiderundersøkelser ligger vi over gjennomsnittet i vår kategori virksomhet, sier hun til HR Norge.

I dag er selskapet godt integrert, men stedvis i hardt vær grunnet situasjonen i olje og gass. Antallet ansatte er redusert med mer enn 2.000 siden fusjonen ble annonsert, hovedsakelig gjennom ansettelsesstopp, fra 17.000 i det samlede selskapet til 14.800 i dag. Norge har vært ekstra sterkt påvirket av oljeprisene. Fra 2015 til 2016 har selskapet gått fra 2.821 til 2.625 ansatte, en nedgang på nesten 200.

​«Vi er stolte og tror det er en styrke […] at en karriére like gjerne kan gå sidelengs og nedover som opp og ut.»

85% med universitetsgrad

DNV GL er en klassisk kunnskapsbedrift. Halvparten av de ansatte har mastergrad eller doktorgrad, 85 prosent har en eller annen universitetsgrad. Det inkluderer Cecilie Heuch, som tok sin første universitetsgrad i Paris, og også har en master fra London School of Economics and Political Science. Foruten engelsk og norsk, snakker hun fransk og italiensk. Det kan være nyttig i et selskap med ansatte i 100 land.

DNV GL er et selskap hvor HMS er viktig. De ansatte jobber ofte på steder hvor de er utsatt for risiko, og det skjer i blant ulykker. Som øverste HMS-ansvarlig er Cecilie Heuch direkte involvert når noe skjer, og tar selv sine tørner på krisevakt.

— Hvis det er noe som holder meg våken om natten, er det når ulykker skjer, sier hun.

Hun var på krisevakt da krisealarmen gikk i Brussel i påskeuka. Selskapet har et kontor i Antwerpen, og mange fast ansatte og tilreisende kunne ha vært tilstede på flyplassen eller metroen i Brussel da drapsmennene slo til tirsdag 22. mars.

— Vi måtte sikre at ansatte har det bra, at tilreisende ble lokalisert og at det ble satt restriksjoner på Belgia som reisemål fremover.

— Hvordan ser en mer typisk arbeidsdag ut for deg?

— Jeg kommer på jobb 8:30 og har stort sett møter frem til klokken 16 med noen halvtimer eller en time innimellom hvor jeg diskuterer saker og kvalitetssikrer innspill med kollegaer, svarer på epost, og tar telefoner. I møter kommer det ofte opp oppgaver som jeg delegerer til mine nærmeste medarbeidere, avhengig av fagområde. Som ansvarlig for HR og HMS ansvarer jeg også for intern kommunikasjon, kriseberedskap og ledelsessystemet i selskapet.

— Jeg holder presentasjoner internt flere ganger i uken og eksternt omtrent en gang hver annen måned, det være seg på lederutviklingskurs eller på møter med fagforeninger. Etter 16:00 forbereder jeg saker, ansatte stikker innom, og jeg svarer på epost. Jeg er hjemme mellom 18 og 19.

Leder siden hun var 27

Hun har bodd, jobbet og studert i Italia, Frankrike og England i 11 år.

— Min utdannelse tok jeg i Frankrike og England. Jeg fikk min første grad på Institut d’Etudes Politiques i Paris og tok en MSc på London School of Economics.

Hennes karriére startet i Norsk Hydro, først med økonomisk analyse og et EF-prosjekt, senere med markedsanalyse i Hydro Aluminium, forretningsutvikling i Hydro Agri i Porsgrunn og senere forretningsutvikling på det italienske gjødselmarkedet.

— Jeg ble linjeleder første gang som 27-åring, forteller hun.

Som HR-direktør i et globalt selskap reiser hun mye.

— Det blir korte reiser i Europa og lengre reiser til Sør- og Nord-Amerika eller Asia. Da setter jeg alltid av tid til å snakke med ansatte og vandre rundt i kontorlandskapene og høre hvordan ansatte har det og hva som opptar dem. Jeg treffer svært mange mennesker hver dag fra forskjellige forretningsområder og geografier. Temaene er mange og varierte.

— Hvordan og hvorfor ble du i første omgang tiltrukket til HR?

— Det var litt tilfeldig. Jeg ble spurt i 2006 av konsernsjefen om jeg kunne tenke meg å ta over HR-funksjonen i selskapet. Det lød som en spennende utfordring og det har det vært. Da var vi 5.500 ansatte. Nå er vi 15.000. Jeg hadde arbeidet med HR-relaterte prosjekter i selskapet før jeg ble spurt, men aldri hatt en ren HR-rolle. Jeg hadde heller ikke vært i selskapet i mer enn to år, og det er bortimot ingenting i et DNV GL perspektiv.

​​«Jeg hadde ikke vært i selskapet i mer enn to år — det er ingenting i et DNV GL-perspektiv.»

— Hva er det beste ved jobben din?

— Det å ha dyktige kolleger fra alle verdenshjørner. Å arbeide internasjonalt er spennende og givende.

— I egen avdeling er det ti nasjonaliteter og fire verdensdeler representert, mens på hovedkontoret på Høvik er vi 60 nasjonaliteter med høyt utdannede ansatte og over 100 nasjonaliteter globalt.

— Hva liker du minst?

— En del av jobben er å fronte dårlige nyheter som oppsigelser, null lønnsoppgjør, kutt i pensjonsgoder, for å nevne noe. Det kan også være beskjeder til individer om at de ikke kan fortsette i samme rolle på grunn av manglende leveranser over tid. Gjennomføringen av slike vanskelige samtaler krever ofte grundige forberedelser, men erfaring og innsikt i hvorfor beslutningene er viktige og riktige for selskapet hjelper godt.

— I en del situasjoner er det viktig å være presis i tilbakemeldingene og fokusere på hvordan jeg opplever situasjoner og handlinger og ikke på hvordan personen er, tenker og føler.

— DNV GL er et selskap hvor de ansattes avgjørelser kan ha store økonomiske konsekvenser, for eksempel dersom et skip får seilingsforbud. Hva gjør dere for å unngå korrupsjon?

— Det jeg kan si er at med så mange mennesker så mange steder i verden vil det alltid være episoder hvor ansatte får tilbud de skal og må si nei til. Det som er viktig for oss er å ha strukturer og prosesser som sikrer at det blir avdekket og rettet opp så raskt som mulig. Også her handler det om kultur. Det er det forebyggende arbeidet som er viktigst.

— Når rederen taper penger på at et skip ligger stille, må inspektøren være trygg i sin sak, ha gode og solide verdier i bånn, og tillit til at de kan si nei, også dersom vi risikerer å miste kunden.

— Derfor går alle våre ansatte gjennom kurs i etikk og får trening i å identifisere og diskutere dilemmaer med sjefer og kolleger. Vi har også en intern revisjonsavdeling som hjelper oss å ha god rutiner på plass. Skulle vi avdekke regelbrudd, får det tydelige konsekvenser.

— Hvorfor er HR viktig?

— Jeg arbeider i en bedrift hvor vi stort sett selger de ansattes kompetanse. Da er alt som har med HR å gjøre en nøkkel for selve forretningen og leveransene til kundene.

— Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Interesser deg alltid for forretningsdriften. Du bør kjenne til forretningsmodellen, produktene, tjenestene og de største kundene.

— Skaff deg et stort nettverk internt for å sjekke ut alle HR-initiativ med ansatte i linjen for å unngå at HR driver med HR for HRs skyld.

— Prøv deg på flere roller innenfor HR. Det er utrolig mange spennende oppgaver fra rekruttering til kompensasjon, lederutvikling og arbeid med fagforeninger.

— Og sist, men ikke minst, et tips fra deg: Hvem vil du helst lese om i en senere HR-profil?

Solveig Myklebust i DNB eller Per Harald Engesæth i Jotun.


HR-profilen Cecilie Blydt Heuch

Arbeidserfaring
 • 2006 -> Group Chief HR Officer, DNV GL
 • 2007 -> Styremedlem, Fred Olsen Energy ASA
 • 2004 – 2006 Senior Learning Consultant, DNV
 • 1999 – 2001 Business manager, Hydro Agri (Italia)
 • 1997 – 1999 Leder forretningsutvikling, Hydro Agri (Italia)
 • 1994 – 1996 Markedskonsulent forretningsutvikling, Norsk Hydro
 • 1991 – 1994 Avdelingsleder markedsanalyse, Hydro Aluminium
 • 1989 – 1991 Økonomikonsulent, Norsk Hydro
Utdanning
 • 1988 – 1989 London School of Economics and Political Science – MSc
 • 1984 – 1988 Sciences Po, Paris
 • 2001 – 2003 Diploma of Business Studies – Strategy, marketing, finance – Henley Management College
 • 2006 IMD Business School – Port 2 – Global Leadership Programme (DNV)
 • 2014 Advanced Human Resource Executive Program – University of Michigan – Stephen M. Ross School of Business

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: