Hvordan tilfeldigheter gjorde Solveig til konserndirektør HR i Nordens største bank

av | 9. juni 2016 @ 08:06

Solveig Hellebust kom inn i HR ved et slumpetreff. En spontan telefon en dag på begynnelsen av millenniet ble starten på en reise som tilfeldigvis ledet fram til en viktig […]

Solveig Hellebust kom inn i HR ved et slumpetreff. En spontan telefon en dag på begynnelsen av millenniet ble starten på en reise som tilfeldigvis ledet fram til en viktig posisjon i toppledergruppa i DNB.

Med en hyggelig stilling som førsteamanuensis på BI, og med sivøk, master i økonomi og en doktorgrad i ryggsekken, var det lite som tydet på annet enn en akademisk karriere for Solveig Hellebust. Hun var fagspesialist til fingerspissene og elsket å få lov til å kombinere forskning med undervisning.

Men en morgen dukket det opp en stillingsannonse som gjorde noe med henne.

Hun så på den, leste den, så på den en gang til.

Så la hun den i en skuff.

Men den ville ikke la henne være i fred.

— Etter noen uker og rett før sommerferien fant jeg den fram igjen, nærmest ved et innfall, og tastet inn nummeret til headhunteren, forteller hun.

Da var det gjort. Måneder senere møtte hun opp i Telenor og begynte i jobben som Compensation and Benefits Director, som det heter på fint.

— Jeg gikk fra akademia til næringslivet, og selv om det var et stort sprang, har jeg aldri angret, sier Solveig.

På BI var et av hennes favorittfagfelt knyttet til økonomiske incentiver, herunder belønningssystemer. Stillingen i Telenor var derfor helt i tråd med kompetansen, og samtidig var det en helt ny stilling på et område som var svært ferskt i norsk næringsliv den gangen.

«Jeg gikk fra akademia til næringslivet, og har aldri angret»

Hun trivdes godt, nesten overraskende godt, der ute i det «virkelige» livet.

— Det å jobbe med forskning og utvikling er kjempespennende, men jeg liker også godt pulsen i næringslivet. Da jeg startet med C&B i Telenor var det et fagfelt som var lite utviklet i Norge. Men det er et viktig område. Kompensasjon utgjør en stor del av bedrifters kostnadsbase, og det er svært viktig at midlene innrettes og brukes på riktig måte. Pensjon er også et viktig område med stor samfunnsinteresse.

I Telenor var hun helt alene på dette området i starten, og hun satt ganske nær konsernledelsen. Det var stimulerende.

— Det ga meg et bilde av at det kanskje var mulig for meg å nå et slikt nivå også, sier hun.

Som tenkt, så gjort. Tre år senere var hun blitt HR- og kommunikasjonsdirektør i et legemiddelfirma, Pronova Biopharma, som vokste seg store på Omega 3 legemiddel, og i dag eies av det tyske konsernet BASF.

Derfra gikk hun videre til jobben hun nå har i DNB.

— Nå har jeg vært her i mer enn syv år, og jeg gleder meg til hver dag. Jobben utvikler seg hele tiden og jeg synes fortsatt det er svært givende å jobbe med HR, og selvsagt det å være en del av konsernledelsen.

— Hvordan får HR-direktører i DNB dagene til å gå?

— Som konserndirektør HR i DNB har jeg ansvar for HR i hele konsernet og jeg sitter også i konsernledelsen. Dette gir meg et stort og strategisk HR-ansvar. HR i DNB er i stor grad sentralisert og jeg har mellom 70 og 80 personer i min linje, samt at vi har enkelte lokale HR-ressurser i utlandet og i de største forretningsområdene. Lønn og personalsaksbehandling ligger i IT&Operations og vi jobber tett med dem. HR i DNB er tett på forretningen og vi skal være en god støtte for linjen. I tillegg har vi tydelige mandater på at vi også tar en styringsrolle på en rekke områder.

— Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— Møter, møter og møter! Og middager. Og reiser. I snitt reiser jeg eller har sene dager — inkludert middager eller annet — i cirka to dager hver uke. Kalenderen er nesten alltid helt full og det er mange forskjellige problemstillinger jeg er innom hver dag. I tillegg er det en stor mengde dokumenter og presentasjoner jeg skal sette meg inn i. Jeg presenterer ofte ulike tema i fora internt og eksternt.

Et av temaene hun ofte og gjerne snakker om er kvinner i ledende stillinger.

— De siste halvannet år har vi tatt en tydelig posisjon i det å ha en høy andel kvinner i ledende stillinger, det er stor etterspørsel etter meg på dette temaet.

Hennes budskap handler om større balanse, ikke likestilling for likestillingens skyld.

— Jeg brenner for mindre skjevhet. Mitt viktigste budskap er at de fleste kvinner ikke er interessert i spesialbehandling. Det er viktigere å skape balanse på like vilkår enn å gi kvinner noe ekstra. I dag sender skolesystemet ut like mange eller flere kvinner enn menn i arbeidslivet. Men ting tar tid, det kan ikke snus over et år eller to.

I DNB er litt over halvparten av de ansatte kvinner, mens ⅓ av lederne er kvinner.

— Hva er det viktigste dere gjør for å øke kvinneandelen i ledelsen?

— Det viktigste vi gjør er å øke bevisstheten og stille krav til ledere, spesielt til hvordan de handler når det er endringer. Hver gang det er endring som omstilling eller rekruttering er det en mulighet til å gjøre noe. Dessuten er det viktig å bygge en pipeline – vimå ha nok kvinnelige ledertalenter. Skal vi lykkes må vi begynne allerede med studentene og sommervikarene.

Solveigs sentrale rolle har gitt henne et godt innblikk i alle deler av storbanken.

— Jeg har i utgangspunktet en sterk slagside mot den kvantitative delen av HR, men har gjennom årene også lært mye om alle deler av HR. Da jeg startet i DNB var det flere av mine divisjoner jeg ikke kunne ledet selv, men nå tror jeg det kunne gått fint med alle. Det gir meg en styrke og trygghet at jeg kjenner og brenner for alle deler av HR. I tillegg har jeg så gode folk i HR at manglende spesialistinnsikt aldri er noe problem. Jeg søker innspill og får gode leveranser fra mine folk og jeg har godt skjønn på hva jeg kan og hva jeg ikke kan godt nok.

​«Det gir meg en styrke og trygghet at jeg kjenner og brenner for alle deler av HR»

Så er hun nok fremdeles litt «nerdete» i blant.

— Jeg liker meg godt når jeg av og til får være litt spesialist. Noen av folkene mine synes nok av og til at mitt engasjement er vel stort, smiler hun.

— DNB er ikke bare en storbank, den er også veldig synlig. Det er nok å nevne stikkord som Panama papers, lederlønninger, nedbemanninger. Hvordan påvirker denne typen «oppmerksomhet» HR-arbeidet?

— Her er det viktig å skille mellom utfordringer jeg som en del av toppledelsen skal bidra til å håndtere og de utfordringer det gir oss som ivaretakere av HR-funksjonen. Hva gjelder det siste er det nok store deler av organisasjonen som har følt at oppmerksomheten etter blant annet «Panama papers» er ubehagelig. I dette er jeg og vi opptatt av å være varm i hjertet og kald i hodet, varm mot kolleger, klartenkt i toppledelsen. Det er viktig å tenke i de store linjer.

​«… store deler av organisasjonen … har følt at oppmerksomheten etter blant annet ´Panama papers´ er ubehagelig … jeg er opptatt av å være varm i hjertet og kald i hodet»

— Hva er det beste ved jobben din?

— At jeg får jobbe med spennende og krevende ting hver dag og at jeg møter så mange flinke og engasjerte mennesker på veien. Jeg trigges også av store utfordringer og liker når det er litt ekstra trykk. Jeg synes også det er tilfredsstillende at jeg kan kombinere en jobb på dette nivået med familie og fritidsinteresser. Energien er høy hele veien og dette trives jeg godt med.

— Hva liker du minst?

— Jeg skulle ønske jeg hadde litt mer «slakk» i kalenderen så jeg kunne prate mer med gode kolleger og gi litt ekstra der det trengs. Jeg er vel heller ikke overbegeistret for «kjedelige» administrative oppgaver, men her er jeg heldig og får stort sett god hjelp.

— Hvorfor er HR viktig?

— I et stort finanskonsern som DNB har vi tre dominerende innsatsfaktorer – for å bruke et begrep fra økonomi. Det er IT, kapital og mennesker. HRs ansvar er at vi skal tiltrekke, utvikle og beholde riktig kompetanse og hvis dette arbeidet gjøres på en god og strategisk riktig måte, slår det rett inn på bunnlinje og langsiktig verdiskapning. Forskjellen i produktivitet på en engasjert medarbeider og en som ikke er engasjert er stor – det viser all empiri.

— HR har også et stort ansvar i forhold til «basics in order» – alt vi gjør skal følge lover og regler og vi må sørge for at linjen vet hva de skal gjøre og får det gjort.

— Hva er dine beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Sørg for å ha en solid utdannelse, og ikke hopp over de kvantitative fagene. Skaff deg også fremtidsrettet kompetanse, for eksempel på digitalisering. Sett deg godt inn i hva som ligger i HR-arbeid – det er et bredt spekter av oppgaver. Vær bevisst på hvilken del av HR du er interessert i fra start og skaff gjerne relevant erfaring underveis i studiet.

— Hvem vil du helst lese om i en senere HR-profil?

— Jeg synes det hadde vært spennende å lese om den nyutnevnte konserndirektør for HR i Yara – Lene Trollnes.

​«HRs ansvar er at vi skal tiltrekke, utvikle og beholde riktig kompetanse og hvis dette arbeidet gjøres på en god og strategisk riktig måte, slår det rett inn på bunnlinje og langsiktig verdiskapning.»

Solveig Hellebust

HR-profilen Solveig Hellebust

Solveig Hellebust (bilde fra LinkedIn)

Nåværende: HR-direktør i DNB

Arbeidserfaring

HR-direktør, DNB, april 2009 – i dag

  • Direktør for HR og kommunikasjon, Pronova BioPharma ASA, 2007 – 2009
  • HR-direktør, Pronova Biocare AS, 2004 – 2006
  • Compensation & Benefits-direktør, Telenor ASA, 2001 – 2004
  • Førsteamansuensis i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI, 1997 – 2003

Utdanning

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 1998
  • University of Illinois, Urbana-Champaign, 1995
  • Handelshøyskolen BI, 1992

Artikkelen er skrevet for HR Norge og opprinnelig publisert på deres nettsider. Republisert etter avtale.


Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. ​Cecilie ansatte 790 ledere på 4 måneder - tilt.work - […] Solveig Myklebust i DNB eller Per Harald Engesæth i […]

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: