tilt | Møteplasser | Litt klokere | Er begrepet bærekraft kuppet av den grønne bevegelsen?

Er begrepet bærekraft kuppet av den grønne bevegelsen?

onsdag 1. februar 2023 @ 07:00

Dersom «bærekraft» kun knyttes til den grønne bevegelsen og miljøaspektet, mister vi da et viktig lederverktøy for å internalisere begrepet i virksomheter?
Av Jeanette HøieFoto: Gerd Altmann, Pixabay (CC0)

Hva er bærekraftig ledelse? Eller mer konkret: Hvordan praktiserer man bærekraftig ledelse?

Litt klokere-møtet 24. januar prøvde å begripe det praktiske elementet i «bærekraftig ledelse». Debatten som fulgte viste at selv om intensjonene kan peke i samme retning, vil det selv i en relativt liten forsamling være merkbare nyanser.

Begrepet bærekraft finnes per i dag som et prefiks til over 100 begreper om ledelse, og som det er skrevet en bok om. Blir vi klokere, eller er det slik innleder Roald Nomme, tidligere høyskolelektor ved BI, hevder: Debatten rundt bærekraftig ledelse blir tafatt straks den skal konkretisere. 

Spørsmål som dukket opp i diskusjonen var blant andre:

 • Har det grønne kuppet begrepet bærekraft?
 • Hvordan kan vi unngå tautologiske forklaringer når vi snakker om bærekraft?
 • Kan KPI-er og ideen om bærekraft leve side om side?
 • Er markedsliberalismens vekstmål totalt uforenelig med det felles gode i bærekraftsammenheng?
 • Kan en virksomhet bli for stor til å kalles bærekraftig?

Nederst i dette utdraget kan finner du en video med hele Litt klokere-møtet. Jeg anbefaler deg å se den. Der kan du fange opp nyansene og lytte til utdyping av argumentene. Ser du ingen video? Opptakene fra Litt klokere-møtene er forbeholdt medlemmer. Bli medlem her.

Bærekraftig ledelse – en innledende definisjon

Roald Nomme har i en tidligere artikkel kommet med det han kaller en prototype-definisjon av bærekraftig ledelse:

 1. Etisk holdbar.
  • Man har en etisk bevissthet rundt sin ledelse. Eksempel på en motsats er å styre etter grådighet.
 2. Balanserer 4 bærekraftområder (ikke 3!)
  • Økonomisk. Et ensidig fokus på økonomisk maksimering er ikke bærekraftig – perspektivet vil i sin natur føre til en overutnytting.
  • Sosial
  • Miljø
  • Og den siste, underkommuniserte: Individuell bærekraft
 3. Innovasjon
  • En bedrift må ha evnen til å endre seg, og ha kraften i seg til å skape noe nytt, for å kunne overleve.

Et begrep kuppet av det grønne?

Roald Nomme kastet inn en aldri så liten brannfakkel tidlig i diskusjonen, knyttet til den underkommuniserte individuelle bærekraften. Oppsummert:

Det grønne har kuppet begrepet bærekraft og ensidig fokusert på miljøaspektet. Resultatet er at den individuelle bærekraften er forsvunnet fra diskusjonen. De etiske og de indre forholdene ved en virksomhet uteglemmes. Men når individet uteglemmes, mister ledere et viktig verktøy for å internalisere bærekraft. En leder kan rydde opp i ytre miljømessige forhold ved bedriften, men like fullt være en tyrann. Med andre ord: Det må være et samsvar mellom bærekraftig og god ledelse.

Påstanden om at det grønne har stjålet begrepet bærekraft møtte ikke uventet motbør.

– Bærekraftbegrepet er skapt av det grønne, og blitt stjålet av de andre, sa Bjørn Z. Ekelund. – Den økologiske bærekraften setter grenser, og de grensene er absolutte. Det handler om død eller overlevelse. Det handler ikke om du er bra eller ikke bra, eller om du tjener mer eller mindre penger. Det handler om overlevelse for fremtidige generasjoner. Ikke for individet, individet er betydningsløst i denne sammenheng. Vårt viktigste bidrag er å være økologisk bærekraftig for fremtidige generasjoner, og det trumfer alle andre mål om økonomisk, sosial eller individuell bærekraft. Det vi avgjør hver dag betyr noe. Når vi bygger ned naturen med veier og hytter, reduserer vi morgendagens muligheter.

– Jordens overlevelse er det viktigste, repliserte Roald Nomme. – Men på veien dit må vi diskutere hvordan vi skal oppføre oss. Vår generasjon vil ikke oppleve det fulle omfanget av den økologiske krisen, vi vil oppleve en rekke sosiale kriser før den tid, fortsatte Nomme.

Han understreket at det er en vesensforskjell mellom hensikt og mål. Vi må spørre hva hensikten med livet vårt er. Hva er hensikten med bedriften vår? Ellers risikerer vi å sette målene foran hensikten.

People, planet, profit

Et eksempel på at bærekraftbegrepet bakes inn i virksomhetenes styringsprinsipper er den triple bunnlinjen: People, planet, profit. Den tradisjonelle bunnlinjen har kun ett punkt: profit.

Susann Gjerde, PhD i ledelse, advarer mot tautologiske forklaringer på hva vi legger i begrepene. Et eksempel er: «Bærekraftig ledelse er å lage bærekraftige løsninger».

– Det kan være mer hensiktsmessig å sette et bærekraftig mål, og erkjenne at det er mange veier til det målet. Et mål kan være bedriftskulturen – gjerne med rollemodeller som sier noe om hvordan man skal te seg som en bærekraftig leder. Samtidig er det mange utfordringer med det , for vi ser ikke folks intensjoner eller verdier. Vi ser våre egne tolkninger av folks adferd, så tillegger vi en haug med intensjoner.  Å sette opp leveregler, eller et mantra, kan være en bedre måte å angripe «bærekraftig ledelse» på enn å si at man skal ha en viss stil, poengterte Gjerde.

En plante må vokse for ikke å dø …

… samtidig må en plante dø for at en annen skal vokse. I denne erkjennelsen finner vi kanskje utfordringene med uendelige vekstmål.

Innovasjon er nødvendig for en virksomhets overlevelse. Kodak kan stå som et eksempel på et selskap som ikke forsto betydningen av innovasjon. «A Kodak moment» fikk en ny, ikke så smigrende, konnotasjon.

Samtidig er det ikke bærekraftig å holde selskaper kunstig i live. Selskaper som kun har aksjonærenes utbytte som hensikt (purpose) har ikke livets rett i en bærekraftsammenheng. Uendelige vekstmål, slik vi også finner i et samfunns vekst-paradigme, blir kraftig utfordret av en bærekraft-tankegang.

Roald Nomme ønsker et sterkere fokus på stordriftsulempene en bedrift opplever, noe han konkretiserer i artikkelen om el-laderbedriften Easee: Når grådigheten overgår kjærligheten. Han mener bedriftskulturen i aller høyeste grad bør innlemmes i bærekraftbegrepet.

– Hva er bærekraften i kulturen som bygges på det enkelte arbeidssted? Vi har mange eksempler på rasktvoksende bedrifter med en suksesskultur, som viser seg ikke å være bærekraftig når det butter imot.

Et spørsmål er om bærekraft i det hele tatt er mulig i gigantvirksomheter. – Nei, mener Nomme. –  På et punkt blir stordriftsulempene så store at de ødelegger for enhver form for god ledelse.

Oppfordringen er: Bedriftene som opplever voldsom vekst må ha en strategi for å bygge seg ned hvis man skal opprettholde god eller bærekraftig ledelse.

Bærekraftig ledernettverk

Roald Nomme, som har vært opptatt av bærekraftig ledelse siden 90-tallet, og Paal Leveraas jobber for tiden med å utvikle et nettverk for ledere som er opptatt av å forstå hva bærekraftig ledelse betyr i praktisk hverdag.

Vi vil invitere toppledere og andre engasjert i dette temaet til å delta i nettverket, og sikter mot å starte det om 4-6 måneder. Du kan melde din interesse for å delta allerede nå:

Hvis du er innlogget kan du se opptaket av Litt klokere-møtet under.

Ikke medlem? Tegn deg her (79 kr/mnd)

Bærekraftig ledelse

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

På forsiden nå

kostbar ledelse

Kostbar ledelse

|
Den menneskelige kostanden er alltid for høy, men vet du hva det i kroner koster å miste en person?
Kunstig intelligens endrer arbeidslivet: Hva kan vi forvente?

Kunstig intelligens endrer arbeidslivet: Hva kan vi forvente?

|
Vårt Litt klokere nettmøte den 18. april skal handle om hvordan kunstig intelligens påvirker arbeidslivet. AI-feberen har eksplodert, og teknologien har allerede stor innflytelse på hvordan vi jobber, noe denne artikkelen er et eksempel på.
Bærekraftig HR: Når mennesker, planet og profitt møtes

Bærekraftig HR: Når mennesker, planet og profitt møtes

|
Hvordan kan HR bidra til bærekraftsstrategien og selv bli bærekraftig? Modeller er ikke nok. Men de kan være et startpunkt.
Ingen grunn til panikk?

Ingen grunn til panikk?

|
En konferanse i regi av Samfunnsbedriftene og et møte med en professor har gjort meg litt mer optimistisk for et samfunn hvor alle, også næringslivet, tar ansvar for en bærekraftig fremtid.
helsestrategi for dine ansatte

Har du husket helsestrategi for dine ansatte?

|
Målet med en helsestrategi er at alle ansatte har fysisk og - ikke minst - psykisk overskudd.
myteknusing

Når en «bløff» blir «sannhet» fordi den gjentas ofte nok

|
Det er meningsløst å bringe videre en generell påstand om at 70 prosent av alle endringsinitiativ mislykkes.
Vi kan ikke overlate til andre å redde planeten

Vi kan ikke overlate til andre å redde planeten

|
Selskaper som i dag ikke har en bærekraftstrategi som de etterlever, har ikke livets rett.
Dagen før kvinnedagen: Den langsomme reisen fra én normal til en annen

Dagen før kvinnedagen: Den langsomme reisen fra én normal til en annen

|
Det er kvinnedag i morgen. Og som alltid hører vi røster som hevder at i Norge er vi nå så likestilte at kvinnedagen ikke trengs mer. Men dagen går ikke ut på dato før den gamle normalen er byttet med en ny hvor «likestilling» er en selvfølgelighet.
Varför inte tvärtom

Kunsten å tenke motsatt: Hva om vi ansatte gründerne på fastlønn?

|
Gründervirksomhet er bygget på risiko, stor fallhøyde og mulighet for store gevinster.

tilt.møteplasser

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.