tilt | Signert | Tirsdag morgen | Bærekraftig HR: Når mennesker, planet og profitt møtes

Bærekraftig HR: Når mennesker, planet og profitt møtes

tirsdag 21. mars 2023 @ 06:00

Hvordan kan HR bidra til bærekraftsstrategien og selv bli bærekraftig? Modeller er ikke nok. Men de kan være et startpunkt.
Av Paal Leveraas

I en verden hvor klimakrise, sosiale ulikheter og økonomisk ustabilitet truer våre samfunn og virksomheter, er det på tide for de ulike funksjonene i en virksomhet å stille et viktig spørsmål: Hvordan håndterer vi vårt oppdrag på en bærekraftig måte?

Forventninger om bærekraft stilles til alle virksomheter, og de kommer fra stadig flere kanter: fra myndighetene, medarbeiderne, kundene og — ikke minst — fremtiden.

Å leve opp til disse forventningene kan være krevende.

Her i tilt.work skal vi over tid forsøke å belyse alle funksjoner i en virksomhet i et bærekraftsperspektiv med henblikk på å støtte ledere og medarbeidere i deres ærlige intensjoner om å bli bedre samfunnsborgere, individuelt, og på vegne av virksomhetene de representerer.

Tirsdag 21. mars belyser vi bærekraftig HR, og vi har invitert Heidi Nygjelten, People and Culture Manager Nordic i Amesto Techhouse, til å innlede til en samtale om hva som kan være HRs bidrag til virksomhetens bærekraftsstrategi.

Bærekraft i Ulrichs HR-modell

Bærekraftig HR kan handle om å redusere papirforbruket og implementere miljøvennlige kontorer, men det bør handle om mye mer enn det. Det handler om å integrere bærekraftsprinsipper i kjernen av HR-strategien. Det handler om å tiltrekke, utvikle og beholde talentfulle medarbeidere samtidig som miljøavtrykk reduseres det skapes verdi for samfunnet.

HR, eller kanskje først og fremst konsulenter og eksperter som jobber med HR, er glad i modeller. Dave Ulrich skaper og utvikler stadig slike modeller, blant annet en som sier noe om hva slags kompetanse moderne HR skal mestre.

Ulrich har fire hovedroller HR skal gå inn og ut av: strategisk partner, endringsagent, administrativ ekspert og talsperson for ansatte.

I disse rollene er det relativt oversiktlig og enkelt å implementere bærekraft.

  • Strategisk partner: I denne rollen jobber HR tett med ledelsen og bidrar til å utforme organisasjonens strategi. HR sikrer at menneskelige ressurser er tilgjengelige og utnyttet effektivt for å nå forretningsmålene.
  • Endringsagent: I denne rollen hjelper HR organisasjonen med å tilpasse seg endringer og utvikle seg i tråd med forretningsmålene. HR spiller en nøkkelrolle i å lede og støtte endringsprosesser.
  • Administrativ ekspert: I denne rollen er HR ansvarlig for å effektivisere og optimalisere HR-prosesser og systemer, slik at organisasjonen fungerer så effektivt som mulig. Dette inkluderer oppgaver som rekruttering, opplæring, lønn og ytelsesstyring.
  • Ansattes talsperson: I denne rollen fungerer HR som en brobygger mellom ledelsen og de ansatte. HR sørger for at de ansattes interesser og behov blir hørt og ivaretatt, samtidig som de hjelper medarbeiderne med å navigere i organisasjonen og utvikle seg profesjonelt.

En modell skaper ingen revolusjon

Men modeller er ikke nok. HR må utfordre seg selv og stille spørsmål ved eksisterende praksiser, for eksempel:

  • Er vi virkelig inkluderende og åpne for mangfold, eller er dette bare tomme ord?
  • Hva er konsekvensene av våre belønningssystemer, og bidrar de til bærekraftige verdier og atferd?
  • Hvorfor anses ikke bærekraftskompetanse som et kritisk krav i rekrutteringsprosessen?

Helhetlig perspektiv

En bærekraftig HR-strategi krever et helhetlig perspektiv på organisasjonen og dets virkninger på samfunnet og miljøet. Bærekraft må være en integrert del av alle HR-aktiviteter, fra rekruttering og opplæring til belønning og suksessplanlegging.

I tillegg må virksomheter utover egen organisasjon og samarbeide med eksterne aktører for å fremme bærekraftig utvikling. Er det for eksempel åpninger for å bidra til lokale bærekraftsprosjekter eller samarbeide med andre organisasjoner for å utvikle felles initiativer og praksiser?

Ikke en luksus

Bærekraftig HR ikke er en luksus, men en nødvendighet. Hvis vi ignorerer bærekraftens betydning, risikerer vi å bli overflødige i en verden som stadig blir mer bevisst på klimaendringer, sosiale spenninger og ansvarlig forretningsskikk.

Hvis vi tar dette på alvor, risikerer vi å legge til rette for en levelig planet, for oss selv, men også for kommende generasjoner.

Min utfordring til deg som jobber i HR: start arbeidet med å skape en bærekraftig HR-strategi.

God tirsdag.

tilt.work holder et kontinuerlig fokus på bærekraftig ledelse og -atferd. Vi har skrevet mange artikler om bærekraftig ledelse, vi har intervjuet og intervjuer stadig ledere om temaet, og vi har et kollegium av pr i dag 17 rådgivere som kan bidra på den ene eller den andre måten.

Snart etablerer vi også et ledernettverk hvor ledere kan diskutere og lære av hverandre hva bærekraftig ledelse innebærer. Du kan melde din uforpliktende interesse for dette nettverket.

The real thing?

Medforfatter av denne artikkelen er ChatGPT. Den kunstige intelligensen har dessverre ennå ikke meldt seg inn i partnernettverket til tilt.work, men vi har til gjengjeld noen drivende dyktige fasilitatorer av kjøtt og blod som med fordel kan hentes inn til en workshop om hvordan HR-strategien kan tilpasses virksomhetens bærekraftsstrategi. Bare ta kontakt!

Bærekraftig ledelse | Intervjuserie - bærekraftig ledelse

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

På forsiden nå

kloke hoder

Kloke hoder slår seg sammen

|
I en overbevisning om fellesskapets styrke har 19 av våre tiltere gått sammen i Partners in Tilt.
De smittende glade eldre arbeidstakerne

De smittende glade eldre arbeidstakerne

|
Det er kjempegøy å være senior i det norske arbeidslivet. Men hvordan unngår du å bli vraket? Hvordan komme inn igjen hvis du har vært ute?
Episodeinfo OmLivet-podden

Lyttetips: Du kan mer enn du tror

|
Flinke piker og gutter bruker uforholdsmessig mye tid på å gruble, være selvkritiske og tvile på seg selv. Bedragersymptomet (the Impostor Syndrom) er velpløyd mark for disse flinke. I denne podcasten får du tips til hvordan du kan «lure» bedragersymptomet.
Kritisk tenkning

Kritisk tenkning

|
Falsk eller feilaktig informasjon er en stor utfordring, men det egentlige problemet er hvordan vi tenker.
Podcasten uttafor men innafor

Tilt-spekket podcast om HR-avdelingens rolle

|
Er HR for opptatt av prosedyrer? Er det egentlig et mål å holde ansatte i jobb lengst mulig? Kan EUs ESG krav redde lederskapet i ledelse?
digital kompetanse

KI og digital kompetanse: Houston, we have a problem …

|
Over halvparten av alle norske ansatte trenger en betydelig oppgradering av digital kompetanse og ferdigheter.
Griske tidstyver i kloke hoder

Griske tidstyver i kloke hoder

|
Selv selverklærte «kloke hoder» plages med maur som kravler rundt i hodene og skaper engstelse og stress.
Tillit og to andre suksessfaktorer for lykkelandet Norge

Tillit og to andre suksessfaktorer for lykkelandet Norge

|
Det er tre faktorer i samfunnet som skaper lykke. Vår grunnlov tar vare på alle tre. Det er viktigere enn noensinne å verne om dem, minner Arne Jensen om.
dårlig leder

At noen forteller deg at du er en dårlig leder, behøver ikke bety at du er det.

|
«Den situasjonen håndterte du ubegripelig dårlig! Er dette det du kaller ledelse?»

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.