tilt | Aktuelt | Medarbeiderskap | Hva er bærekraftig ledelse?

Hva er bærekraftig ledelse?

torsdag 3. november 2022 @ 07:00

Det er mitt håp at begrepet bærekraftig ledelse blir forstått og akseptert som en grunnleggende rød tråd i fremtidig ledelse.
Av Roald NommeFoto: Alexa, Pixabay

Det går lett inflasjon i bærekraftsbegrepet, og som Paal Leveraas har påpekt hører ikke ordet «bærekraft» hjemme overalt. Gir det mening å snakke om bærekraftig ledelse? 

Jeg har lenge jobbet med å forstå hva ledelse kan være – på sitt beste.

En gang på slutten av 90-årene fikk jeg for meg at det bør være et begrep som kunne kalles bærekraftig ledelse, altså ledelse som i seg selv er bærekraftig, og samtidig bidrar til en mer bærekraftig fremtid. 

Det at ledelse i seg selv skal være bærekraftig forbinder jeg først og fremst til troen på at ledelse er kultivering – altså at en leder alltid bør ta sikte på å levere fra seg en organisasjon er mer dannet og mer solid enn den hen overtok. 

Se også: Litt klokere om bærekraftig ledelse

Mer enn fokus på det grønne

At en leder praktiserer bærekraftig ledelse mener jeg innebærer at en leder:

  • handler etisk riktig
  • styrker og balanserer de fire bærekraftsområdene
    • økonomisk
    • sosial 
    • miljø
    • individuell

Sett på mikronivå (dvs bedriften eller enheten) vil sosial bærekraft innebære bl.a en bedriftskultur som ikke går ut over sin tålegrense. Det vil si at kulturen ikke blir ødelagt av for store forskjeller, urettferdighet og hemmelighold. 

Økonomisk bærekraft handler om å lære å balansere risiko, og at vi slutter å tro på maksimering.

Både i bedrifter og i samfunnet er det naturlig nok mye fokus på det grønne. Men det er viktig å fokusere mer på økonomisk og sosial bærekraft. Og sett i mikroperspektiv (dvs bedriften) er det også viktig å fokusere på individets bærekraft, dvs at individets tålegrense ikke overskrides. Arbeidsmiljøloven ivaretar mye av individets interesser, men ledere har et medansvar for at individer ikke blir utbrent eller mishandlet på noen måte.

Bærekraftig ledelse – en definisjon

Så hva er bærekraftig ledelse? Etisk bevisst atferd som styrker og balanserer alle bærekraftområder. Og det fine med det, er at alle mennesker kan utøve det.

Det er mitt håp at begrepet bærekraftig ledelse blir forstått og akseptert som en grunnleggende rød tråd i fremtidig ledelse, og at det blir gitt et praktisk og gjennomførbart innhold.   Til det trenger vi  mange gode mennesker. 

Den essensielle bærekraftsevnen

Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.

En leders ønskeliste: 31 temaer

November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.

Tanker for morgendagens ledertalent

Mitt håp er at jeg klarte å inspirere noen av de 50 ledertalentene til å ta bedre vare på seg selv.

Bærekraftig ledelse

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
Illustrerer Sinnataggen, motstand mot digitalisering

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.
kompetanse og livserfaring, illustrasjon av eldre dame foran pc

Systematisk nedvurdering av kompetanse og livserfaring

|
Det er essensielt for samfunnet å revurdere og omdefinere hva som betraktes som verdifull kompetanse og kunnskap.
Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

|
For å skaffe oss tilstrekkelig innsikt slik at vi kan ta kloke valg, er det helt avgjørende å sette sammen ulik kompetanse.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.