tilt | Signert | Tirsdag morgen | Relasjon og intensjon: Den mystiske relasjonsintelligensen

Relasjon og intensjon: Den mystiske relasjonsintelligensen

tirsdag 31. januar 2023 @ 06:00

Har relasjoner en separat bevissthet? Har de en egen vilje? Drømmer de? Besitter de kunnskap ukjent for de som er i relasjon? Kan relasjoner snakke?
Av Paal LeveraasFoto: Alan Levine (pxhere, cc by 2.0)

Du har sikkert hørt om emosjonell intelligens og sosial intelligens. Nå skal du høre om en ny form for intelligens. Nøkkelen til å hente ut svarene på spørsmålene over ligger nemlig i begrepet relasjonsintelligens. Ved å trene opp din RQ vil du kunne hente ut selvstendig og ny kunnskap fra relasjonene dine, samtidig som du vil bli en mester i å skape positivitet og håndtere endring, konflikt og rolledynamikk.

Du sitter i et arbeidsmøte. Stemningen er god, og samarbeidet går som en lek. I rommet er det varme, humor og entusiasme. Det er rett og slett skikkelig moro å jobbe.

Så går døren opp. En ny person kommer inn og setter seg ved bordet. Idyllen er brutt. Stemningen i rommet skifter. Den blir ikke nødvendigvis dårligere, bare annerledes. Systemet er rykket ut av balanse, som om noen hadde kastet en stein i vannet. Bølgene brer seg utover og roer seg etter en stund igjen. Men den gode tilstanden som var for et øyeblikk siden er borte.

Forholdet mellom deg og dine medmennesker er dynamisk og pulserende. Små endringer kan gjøre stor forskjell. Graden av relasjonsintelligens i et slikt system er avgjørende for om slike endringer går i ønsket retning.

Relasjonsintelligens kan defineres som et mål på individers evne til å takle sine relasjoner på en bevisst, planlagt og styrt måte.

Dette peker mot noe som mange ikke er seg bevisst: Du trenger ikke å være i relasjonenes vold; det finnes teknikker og metoder som lar dere forme samspillet mellom dere slik dere ønsker.

Se også: Litt klokere om relasjonsintelligens på jobb

Bakteppet

Profesjonell individuell coaching kan ha en formidabel effekt. Ingen andre metoder kommer i nærheten hva gjelder å skape reell og varig adferdsendring. Vi coacher vet dette, og brenner for vårt fag og den endringskraften som ligger i det. Slagord som «vi endrer verden – et individ av gangen» er blant mange coachers favoritter.

Relasjonscoaching går et skritt videre enn tradisjonell, individuell coaching. Blant de programmene jeg kjenner best og bruker mest er ORSC (organisasjons- og relasjonssystemcoaching). Med ORSC som bakteppe, føles det rettere å si at «vi endrer verden, – et relasjonssystem av gangen».

Relasjonen er klienten

Vi svømmer alle i et hav av relasjoner. De er det grunnleggende båndet mellom oss. Å arbeide med profesjonell og personlig vekst hos mennesker uten å arbeide med relasjonene deres er nær sagt umulig.

Relasjonscoaching eller systemcoaching er en ny og annerledes tilnærming til teamutvikling og konfliktløsning. Fokus flyttes fra individ til system. Coachen ser relasjonen, eller systemet av relasjoner, som sin klient. Teamdeltakerne blir kanaler som videreformidler hva relasjonssystemet trenger å si eller gjøre. Coachens jobb er å få systemet til å oppdage og “kle av” seg selv.

Tilnærmingen er spesiell, og vil føles uvant for mange, men den har en forbløffende effekt. Ved å betrakte relasjonen som en egen skapning med egen vilje, kunnskap og visdom, får utsagn vi ofte bruker om team, som at “1+1=3”, et virkelig innhold.

Det vi ser gjennom bruk av relasjonstreningsverktøy er at det skapes varig endrede adferdsmønstre og større positivitet og produktivitet i teamene vi jobber med. Metodene brukes for å skape større bevissthet omkring det viktigste aktivum enhver leder, medarbeider og organisasjon som helhet har: Relasjoner.

Se også: Kurs om relasjoner på jobb

Suksessparadokset

Dersom du spør et utvalg respondenter hva som er de viktigste ingrediensene eller målekriteriene for suksess, vil 90 prosent av dem rangere disse tre elementene først:

  1. Relasjoner og familie
  2. Personlig utvikling og god helse
  3. Karriére og prestasjoner på jobb

Hvis du spør de samme menneskene om hvor mye tid og energi de bruker på disse tre områdene, oppstår et paradoks. De snur listen på hodet:

  1. Karriére og prestasjoner på jobb
  2. Personlig utvikling og god helse
  3. Relasjoner og familie

En av grunnene til dette er anerkjennelse. Du får sjelden medalje for å være en omsorgsfull ektemann og god far, mens en ny kontrakt eller en forfremmelse er svært åpenbare bevis på suksess.

En annen og mer dyptgripende årsak til at det er slik, er manglende kompetanse. Vi vet rett og slett for lite om hvordan vi bygger rette relasjoner. Ved å utvikle din relasjonskompetanse og bygge din relasjonsintelligens starter du prosessen med å fylle kompetansegapet.

Relasjon med intensjon

Hensikten med en relasjon er knyttet til det ønskede utfallet. Det handler om mer enn sosiale ferdigheter; det handler om å skape bevisste og målrettede relasjoner; det handler om å regissere nettet av forbindelser fra deg og ut i verden slik at det blir mest mulig hensiktsmessig i forhold til å skape det livet og den karriéren du ønsker å ha.

Relasjonsintelligens er å ta bevisste valg om hvilke relasjoner du ønsker å dyrke og vedlikeholde; men også om hvilke relasjoner du ikke skal prioritere. Gå gjennom ditt profesjonelle og sosiale nettverk med henblikk på dine mål. Dersom en relasjon bidrar til at du når målene, så ta vare på den, sørg for at det blir en toveis god relasjon som er til gode for begge parter. Dersom den ikke bringer deg videre, gjør noe med den: Skap endring og klipp båndene.

Når klare og tydelige mål kombineres med en bevisst holdning til relasjoner, skjer magiske ting. Det er jo slik at det meste vi oppnår her i livet oppnår vi gjennom andre. Er du tydelig på hva du ønsker, er verden mer enn villig til å hjelpe deg med å nå dine mål.

Ingrediensene

Hvordan kjenner du igjen en god relasjon, og hva skal du tilstrebe for å skape en?

  • Første ingrediens er tillit. Tillit er som luft. Når den er der, er det ingen som legger merke til den, men når den er borte dør vi. Det skal være nok tillit i en relasjon til at sannheten ikke blir marginalisert.
  • Den andre ingrediensen er toveis forpliktelse. Begge parter må være forpliktet til at forholdet de har blir en suksess.
  • Den tredje ingrediensen er klare avtaler. Begge må våre tydelige på hva dere vil bidra med, og forstå hva dere kan forvente fra den andre.

Å få disse ingrediensene på plass kommer ikke nødvendigvis av seg selv. Gode relasjonsbyggere tar i hvert fall ikke sjansen på det. De sørger for at det er avklart før de egentlige målene realiseres. De sørger for å designe samspillet de skal ha før spillet starter.

I relasjonscoaching er det å designe samspillet en av de viktigste aktivitetene vi gjør. Det er forbløffende enkelt og effektfullt – når man kan det. Og som med alt som virker enkelt, er det lett å glemme.

Når du designer en partnerskapsallianse, diskuterer dere åpent hva dere ønsker for relasjonen deres. Dere inntar et metaperspektiv: Dere snakker ikke om hvordan dere skal løse utfordringene, men hvordan dere skal være og ha det sammen når dere skal løse utfordringene. Still spørsmål som utforsker klimaet dere vil skape. Dette skaper fundamentet dere bygger alt annet samarbeid på.

Designprosessen er et redskap for å opprette atmosfære og en følelse av delt ansvar. Atmosfæren er det “rommet” eller miljøet partnerne vil skape. Fordelen med å designe klimaet dere ønsker å ha, er at dersom omstendighetene endrer seg vil atmosfæren fremdeles være tilstede. Når du skaper et delt ansvar for det som skal skje, blir dedikasjonen fra den enkelte større og tydeligere, og dere vil kunne holde hverandre ansvarlig for det dere har forpliktet dere til.

God tirsdag.

Les også:


Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet for bladet Kampanje og publisert her den 15. desember 2009. Redigert og republisert igjen 31. januar 2023.


Relasjoner på jobb

Relasjoner er limet som binder vår eksistens sammen. Relasjoner er limet i teamet. Likevel vet vi så lite om hvordan de virker, og ikke minst hvordan vi bevisst kan påvirke dem. Ta en prat med Paal Leveraas om teamcoaching og/eller kurs, og bli med på en oppdagelsesreise full av aha-opplevelser. Du kan også delta på vårt «Litt klokere»-møte den 31. januar.

Relasjonsintelligens

Hva er hundheten til en hund?

Hva er hundheten til en hund?

To hunder kan være mer ulike enn en elefant og et neshorn hva gjelder fysiske attributter. Likevel vet vi uten videre at det er en hund. Les mer
Rewired to relate

Rewired to relate

Lær deg hvordan du skaper gode relasjoner både på jobben og privat. Send din emosjonelle hjerne på treningsleir. Les mer
Relasjoner på jobb

Relasjoner på jobb

Å skape og utvikle gode relasjoner er det viktigste kriteriet for suksess i arbeidslivet. Dette kurset gir deg en erfaringsbasert innføring i kraftfulle og effektive verktøy for å håndtere relasjonelle utfordringer. Les mer

Abonnement på coaching

Abonnement på coaching

Gi dine medarbeidere tilgang på personlig og profesjonell vekst og utvikling med et fleksibelt abonnement på en eller flere av våre profesjonelle coacher.

Les mer

Våre nyhetsbrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev.

"*" obligatorisk felt

Navn*

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av “kloke hoder” (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Salgsbroen, alle pilarer er like viktige.

Kan du skape tillit? Da er du en selger!

|
Du skal si til deg selv: «Jeg er en selger», og du skal si det med stolthet.
Adferdslæring: Tanker skaper følelser - følelser skaper adferd - adferd skaper tanker

De ubevisste holdningene til eldre arbeidstakere

|
Det foreligger en «allmenn sannhet» om de unge «talentene»: De er fremoverlente, innovative og proaktive arbeidstakere.
Soloprenørene: Hvordan skaffe nye kunder?

Soloprenørene: Hvordan skaffe nye kunder?

|
Overraskende kundeinnsikt fra erfarne soloprenører.
Hvordan 84% av norske virksomheter skaffer nye kunder

Hvordan 84% av norske virksomheter skaffer nye kunder

|
Ukens Tirsdag morgen er skrevet spesielt til en stor gruppe mennesker jeg beundrer: soloprenørene. Dere andre: Les på eget ansvar.
Diagnose: Kan brukes til alt

Diagnose: Kan brukes til alt

|
Å kunne mer om det meste enn de fleste høres bra ut. Men i et ekspertdrevet arbeidsliv kan "multitalent" klinge mer som en diagnose.
Skal vi gni det inn, eller ikke?

Skal vi gni det inn, eller ikke?

|
De gangene jeg som barn kom over en liten rift på en tapetvegg eller i et klesplagg, var det utrolig fristende å pirke litt, og se om jeg kunne få løs en bit til, eller lage hullet litt større. Jeg hadde ikke noe ønske om å ødelegge, jeg ville bare se hva som skjedde.  
Født som leder?

Født som leder?

|
Blir man født som leder? Eller kan det læres? Jeg trodde ikke dette var et tema lenger. Jeg tok feil.
Bare 200 meter til: Små steg gjør store fremskritt

Bare 200 meter til: Små steg gjør store fremskritt

|
Hva er likheten mellom en polfarer, deg og dine ansatte?
Olivias verden

Olivias verden

|
KI er et fantastisk verktøy, og det blir mer fantastisk for hvert minutt. Fint for oss, stort sett. Men hvordan vil Olivia (8 måneder) sitt voksne liv se ut?

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.