Piken fra vestkanten, gutta fra Ullersmo og kreftpasientens arbeidsdag

av | 12. januar 2017 @ 22:51

Det var en spennende dag for Elin. Mer enn 20 år etter at hun valgte bort videregående skole stod hun på trappa til Sinsen voksengymnas for å ta artium. Rundt […]

Det var en spennende dag for Elin. Mer enn 20 år etter at hun valgte bort videregående skole stod hun på trappa til Sinsen voksengymnas for å ta artium. Rundt henne i skolegården stod en gjeng andre frafalne på retur. Noen av dem kom med «privatsjåfør» i umerkede biler fra fengsler rundt Oslo.

Snart stod vestkantdamen i rutete skjørt på røykehjørnet og skravlet livlig med noen av landets mest kriminelt belastede unge menn og kvinner.

Elin Stoermann-Næss røyker ikke lenger.

Hun sluttet lenge før hun begynte i Kreftforeningen.

Ukens HR-profil er spesialrådgiver i Kreftforeningen. Hun jobber for at kreftpasienter – i eller utenfor arbeidslivet – skal bli sett på som en ressurs, og ikke en byrde.

Av HR, arbeidsgivere, NAV og andre.

– En del kreftpasienter får hull i CV-ene sine, sier hun. – Det er viktig for meg at vi greier å se disse hullene som en utappet kilde av erfaring og kompetanse. Mange av dem har ressurser arbeidsgivere ikke ser, selv om de kanskje ikke fungerer 100 prosent lenger. De som har vært gjennom langvarig sykdom får ofte høy mestringskompetanse, og de kan være mentorer for andre i vanskelige situasjoner.

«De som har vært gjennom langvarig sykdom får ofte høy mestringskompetanse, og de kan være mentorer for andre i vanskelige situasjoner»

Det var NAV-direktør Sigrun Vågeng som pekte ut Elin Stoermann-Næss som en spennende HR-profil. NAV-sjefen er blitt kjent med sosionomen gjennom NAVs sentrale brukerutvalg, hvor Elin sitter i lederstolen. Den mektige byråkraten har åpenbart latt seg imponere.

Les: Sigrun valgte jobb i blinde. Nå betaler hun ut 15.000 kroner i sekundet

– Hvorfor tror du Sigrun Vågeng pekte på deg?

– Da må jeg først si at det å bli utfordret av henne er litt som å hoppe etter Wirkola. Det er en leder med en stil jeg respekterer – tydelig og troverdig. Jeg leder NAVs sentrale brukerutvalg, som er et rådgivende organ for NAV. Det består av ni brukerorganisasjoner med ti medlemmer, i tillegg til NAVs ledelse. Tidligere har lederen alltid vært NAV-direktøren, så jeg er den første utenfor NAV som leder utvalget.

– Hvorfor er dette utvalget viktig?

– Fordi brukerne må ha en stemme i strategiske og politiske beslutninger som får direkte innvirkning på dem. Eksempelvis gir vi innspill når NAV gjør store omorganiseringer. Vi er med å definere hva «brukermedvirkning» egentlig betyr. Vi skal kort og godt være med på å gjøre NAV god.

– Hvordan ble du engasjert i kreftarbeid?

– Etter videregående som 40-åring utdannet jeg meg som sosionom og jobbet mange år som sykehussosionom på Ullevål. Senere tok jeg videreutdanning i veiledning, og da jeg begynte her i Kreftforeningen for ni år siden jobbet jeg med pasientrettigheter. I dag er jeg fagansvarlig for arbeidslivssatsingen vår og driver blant annet med påvirkningsarbeid mot arbeidsgivere og politikere.

– Hva er du mest stolt av at du har fått til her?

– Større fokus på hvor viktig arbeidsplassen er både som økonomisk og sosial arena. Mange har sine beste venner på jobben. Det glemmes. Man glemmer også lett at uansett hvor gode ordninger vi har i Norge, er inntekt fra jobb alltid høyere enn ytelsene fra NAV. Jeg er stolt av at vi har fått satt fokus på dette politisk, mot myndigheter og andre aktører, en større forståelse for hva dette handler om. For kreft påvirker livet sterkt. Får du kreft gjør det noe både med arbeidsgiver, arbeidstaker og kollegene.

– Du tok artium som 40-åring. Hvorfor?

– Jeg var lei av at når folk spurte «hva er du» så er jeg på en måte «ingenting». Jeg hadde mye arbeidserfaring, men ingen knagg å henge det på. Da jeg fikk barn jobbet jeg i Manpower med personalutvikling. Det var i 1986, og vi fikk ikke barnehageplass eller dagmamma. Jeg hadde fire måneders permisjon. Deretter måtte jeg rett og slett slutte å jobbe. Min mann hadde startet eget firma, det var ikke bare å legge ned det. I den tiden jeg var hjemme tok jeg artium på ett år på Sinsen voksengym.

«Jeg var lei av at når folk spurte ‘hva er du’ så er jeg på en måte ‘ingenting’. Jeg hadde mye arbeidserfaring, men ingen knagg å henge det på.»

– Jeg må jo si at det var nokså greit å ta artium i den alderen. Videregående skole er ikke astrofysikk når man har levd en stund. Så kanskje jeg er en av dem som trenger mer modningstid, sier hun og ler.

– Har dere hatt reunion?

– He-he, nei, overhodet ikke. Jeg var dobbelt så gammel som de andre i klassen, og blant dem var det som nevnt folk med litt «særere» interesser enn meg. Men de var veldig hyggelige alle sammen.

– Du drømte egentlig om å bli lege, har du fortalt. Når skal du realisere den drømmen?

– Når jeg blir stor, kanskje? Nei – da jeg var 40, og begynte på utdanningen min, tenkte jeg på det, så tenkte jeg at det er jo syv år fram. Det er lenge det. Jeg kjente at jeg ville gjøre noe som går litt raskere. Når jeg nå ser tilbake som noen og sekstiåring, kunne jeg kanskje godt gjort det likevel.

– Men det er ikke for sent?

– Jo, nå er det for sent. Jeg får nøye meg med å være en god «kvakksalver».

– Hva gjorde at du droppet ut av videregående?

– Jeg droppet ikke ut, jeg startet aldri. Jeg tok realskolen i stedet, og deretter tok jeg handelsbrev ved Otto Treiders handelsskole. Elins mor var britisk. Hun traff Elins far, en marineoffiser, etter at hun kom til Norge som au-pair i 1952.

Det innebar nok et snev av kulturkollisjon. Elins ungdom var i 60-åra, da hele verden ble snudd på hodet. Det var vanskelig å kombinere med familiens kvinnelige overhodes oppfatning av at kvinner verken skulle jobbe, ta utdanning eller gå i jeans.

– Jeg hadde gjemt litt stæsj å pynte meg til fest med i sandboksen på trikkestasjonen, sier Elin.

– Mor vokste opp under helt andre forhold enn det «frie» ungdomslivet i Norge på 60-tallet, så hennes innfallsvinkel til arbeidslivet for kvinner var å «få en liten sekretærutdannelse så du har noe å falle tilbake på hvis du skulle bli enke». Det ble ikke stilt spesielt mange krav til meg med hensyn til utdannelse. Men den gang kunne man nærmest bare gå ut og finne en jobb som ung, og bygge på derfra. Og det var det jeg gjorde.

Hun blir tankefull.

– Jeg følte meg kanskje ufri, men i forhold til dagens ungdommer hadde vi stor frihet. Som sosionom ser jeg hvilket enormt press det er på ungdommen i dag. Vi tok og fikk mer ansvar, og ble tatt på alvor tidligere. I dag vokser mange barn opp uten trygge grenser og når de skal ut i voksenlivet er kravene større enn noensinne. Jeg er opptatt av at vi skal bli sett for det vi er og har. Det er så mye vi ikke kan eller bør. En bedre tilnærming er å spørre «hva kan du, hva vil du, hva ønsker du?».

«Jeg var dobbelt så gammel som de andre i klassen, og blant dem var det folk med ´særere´ interesser enn meg»

– Hva betyr HR for deg?

– Den røde tråden er kunnskap om hva den enkelte kan bidra med og så sette dette i system som fungerer for helheten. Jeg har en dyp respekt for at det er mer hos den enkelte enn det man ser ved første blikk. Som sosionom og veileder er min innfallsvinkel alltid «hvilke ressurser har du og hvordan ser du for deg at disse egenskapenekan være din egen leder?»

– Jeg har alltid vært en av de som med hånden på hjertet kan si at jeg liker å jobbe med mennesker. Jeg er nysgjerrig og vitebegjærlig på mennesker. Hva er det som gjør at folk tikker? Hva kan vi bruke på en god måte? Jeg kan ikke leve uten mennesker og medmennesker rundt meg.

– For meg er de viktigste egenskapene som leder å være spørrende, lyttende, empatisk og utfordre mine medarbeidere. En god porsjon humor kommer man også langt med. Humor er utrolig viktig for meg – så mange vanskelige situasjoner det kan løse opp i hvis man bruker det riktig. Jeg er avhengig av humor. En dag uten latter er mislykket.

– Hva ler du av?

– De mest banale ting. Noen ganger kan det være litt pinlig. Jeg ler så tårene triller av en unge som synger falskt, men sjelden av såkalte humorprogrammer.

– Hvordan vil du beskrive din HR-rolle som den er i dag?

– Som leder av Sentralt brukerutvalg handler det om å se, lytte til og utfordre all den kompetansen som finnes i utvalget. Jeg er opptatt av å være løsningsorientert og være en samlende leder. Vi må se og ta de mulighetene som vi er gitt som et rådgivende organ for NAVs ledelse og bidra til endringer som kommer brukerne av NAV til gode. Denne lederrollen handler også om å inneha en koordinatorfunksjon – å være godt forberedt og orientert om hva bade NAV og brukerne er opptatt av og at vi sammen kan få til gode systemendringer og bedre løsninger. Da får vi bruker-med-virkning.

– Hva er det beste ved jobben din?

– Det beste ved jobben min i Kreftforeningen er å oppleve at å jobbe for bedre inkludering i arbeidslivet for kreftpasienter og pårørende gir gjenklang hos arbeidsgivere, og at de blir tryggere på at «det kan gå bra» å ansette eller beholde folk med nedsatt funksjonsevne. Det beste ved vervet mitt i NAV er å se at det nytter, at vi blir tatt på alvor og lyttet til, at våre råd har virkning og det igjen gir resultater for de som skal motta tjenestene NAV har.

– Og hva liker du minst?

– At ting tar tid. Jeg er en utålmodig person som gjerne vil se resultater raskt. Men med erfaring kommer – forhåpentligvis – også en bedre forståelse av at man noen ganger må la prosessene gå sin gang. Men det sitter langt inne.

– Hvordan har veien til der du er i dag vært?

– Mangfoldig. Jeg har jobbet i shipping, ambassade, sjåførskole, reklamebransjen, Manpower, sykehus, eget firma som coach og i Kreftforeningen – men det har vært en rød tråd gjennom hele karrieren – å bidra til at folk ser sine muligheter istedenfor begrensninger. Vi må gjøre hverandre gode. Da får vi samhandling.

– Den første jobben min etter handelsskolen var i shipping: Da jobbet jeg som kontordame, akkurat som mor ville. Litt artig den gangen var den store forskjellen i begynnerlønn mellom de som hadde artium og de som ikke hadde det. Med artium startet man på 30.000 kroner. Uten var den på 18.000 kroner. Jeg falt i siste kategori.

«Jeg ler av de mest banale ting. Noen ganger kan det være litt pinlig. Som når jeg ler så tårene triller for en unge som synger falskt.»

– Hvorfor er HR viktig?

– HR er viktig fordi man må se potensialet i sine medarbeidere og la folk ta i bruk både sin faglige kompetanse og sine menneskelige egenskaper. Bare ved å ha troen på at alle har noe å bidra med kan man oppnå resultater. En klok leder jeg snakket med sa at «like viktig for en leder – i tillegg til å være opptatt av resultater og økonomi – er å ta vare på den ansatte som person». Det mener jeg er en plikt hos alle ledere og noe flere kunne bli bedre på.

– Jeg har dyp respekt for de som jobber med HR og regner med at de i det store og hele tenker likt som meg i at de har en menneskelig ressurs å ta vare på, men jeg skulle nok ønske at flere ser den. Det er også å ha noen som er der og ser en arbeidstaker når han har personlige problemer på eller utenfor jobben som påvirker arbeidet. Men det er også å styrke ledere i sin funksjon. Hva gjør du som HR-sjef når en 30-årig ansatt plutselig dør, hva skjer når en får kreft, eller du oppdager mobbing på arbeidsplassen? Sjefer trenger også støtte og noen som ser deres behov. Det skulle jeg gjerne sett enda mer av i HR-feltet.

– Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

– Kari-Ann Norén, administrerende direktør i Clarion hotell Atlantic, Sandefjord. Jeg hørte henne første gang på en konferanse, og smittet av hennes entusiasme når hun snakket om arbeidsinkludering, å ansette mennesker som ikke er så «ansettelsesverdige». Hun er et fantastiske spennende menneske og en dyktig leder.

– Det er notert.

«Hva gjør du som HR-sjef når en 30-årig ansatt plutselig dør, hva skjer når en får kreft, eller du oppdager mobbing på arbeidsplassen?»

Elin Stoermann-Næss

HR-profilen Elin Stoermann-Næss

Nåværende: Spesialrådgiver i Kreftforeningen

Beskrivelse (fra LinkedIn):

Fagansvarlig for kreft og arbeidsliv – inkluderer politisk påvirkningsarbeid, samarbeid med private og offentlige aktører innen arbeidsliv/arbeidsgiversiden, helse- og forskningsmiljøene. Leder av Sentralt brukerutvalg – Arbeids- og velferdsdirektoratet. Medlem av diverse arbeids- og referansegrupper innen arbeids- og velferdssektoren. Medforsker i prosjekt «Kreftpasienter og arbeidsliv – hvordan klarer de seg?» Høgskolen i Sørøst-Norge Tilknyttet Finansforbundet – tilbud til medlemmer innen coaching (kriser, alvorlig sykdom, mobbing på arbeidsplassen mm)

Arbeidserfaring
  • 2008 –> Spesialrådgiver, Kreftforeningen
  • 2002 -> Eier, Aspekt
  • 2002 -> Coach, Finansforbundet
  • 1998 – 2008 Sosionom, Ullevål universitetssykehus
Utdanning
  • 2009 – 2012 Senter for relasjonsstudier/Haraldsplass diakonale Høgskolen. Mellomfag, veiledning – individ og organisasjon (endringsledelse, konflikthåndtering mm)
  • 1994 – 1997 Diakonhjemmets høgskole, Oslo, sosionom

Tidligere publisert på HR Norges nettsider.

Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. Sigrun valgte jobb i blinde. Nå gir hun bort 15.000 kroner pr sekund | Tirsdag morgen - […] Elin Stoermann-Næss i Kreftforeningen, som også er leder for NAVs sentrale […]

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
57 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: