🔖 HR

Hannes transformasjon: Sidelengs og opp, fra Holmestrand til Rio. Nå transformerer hun HR i Hydro

av | 8. september 2016 @ 21:28

Møt HR-direktør Hanne Karine Simensen og hennes opplevelser gjennom mange år med HR i Hydro.

Hanne startet sin karriere med å markedsføre valset aluminium. Siden har hun transformert seg selv og sin jobb mange ganger. I dag transformerer hun HR i Hydro. Ukens HR-profil er industrigigantens øverste HR-leder Hanne Karine Simensen.

Hanne Karine Simensen har en lang karriere bak seg i Hydro. Hun har markedsført valsede aluminiumsprodukter, forhandlet om shipping-kontrakter, handlet med gass og kraft, bygget opp, ledet og avviklet virksomhet, jobbet som trader, forretningsutvikler, markedsdirektør og HR-direktør.

I dag er hun konserndirektør for people, health, safety & environment, eller EVP People & HSE, som det står på visittkortet hennes.

Valset aluminium

Hannes Hydro-karriere startet i Holmestrand, hvor hun markedsførte det som på fagspråket heter rolled products — eller valset aluminium — til Tyskland.

Etter noen år flyttet hun med familien tilbake til hjemstedet Oslo og begynte i olje- og gass divisjonen i Hydro.

— Jeg ville gjerne jobbe internasjonalt, så jeg søkte meg jobb i Liquefied petroleum gas (LPG) avdelingen i Hydro. Jeg begynte med shipping og deretter handel med LPG. En stund jobbet jeg også med forretningsutvikling for gass til Europa. Til slutt ble jeg leder for avdelingen for shipping og trading av LPG.

Under Hannes ledelse utvidet selskapet forretningsområdet og det geografiske nedslagsfeltet.

I starten var norskekysten fra Telemark til Vestlandet vårt hjemmemarked. Noen år senere regnet vi Atlanterhavet som vårt hjemmemarked.

— Det var en spennende reise. I starten var norskekysten fra Telemark til Vestlandet vårt hjemmemarked. Noen år senere regnet vi Atlanterhavet som vårt hjemmemarked.

Fusjonen med Statoil

Da Hydro-Statoil-fusjonen ble gjennomført i 2007, ble gassvirksomheten i Hydro overført til Statoil – og Hanne fikk tilbud om å overta ansvaret for krafthandelen i Hydro

— Det ble veldig annerledes, sier Hanne. — Der det i shipping handlet om relasjoner og kontakter, handlet det her om modeller, analyser, vær og vind.

I alle disse årene jobbet Hanne først og fremst med å utvikle og utvide forretningen. Underveis ble hun mer og mer opptatt av å lede gjennom andre, bygge kompetanse, utvikle talent og sette sammen optimale team.

Gradvis skiftet hun fokus fra å være en hardbarket trader til å være en teambygger. Det fungerte godt. Hun var en nær og omsorgsfull leder, tøff og myk på samme tid, og hun mestret selv håndverket til fingerspissene. Himmelen var blå og skyfri.

Så smalt det.

Finanskrisen rammet Hydro med full kraft. Etterspørselen ble borte. Anlegg ble stengt ned, folk ble sagt opp. Positive tall ble negative.

Dramatisk

— Det var dramatisk i noen måneder. Vi måtte redusere kostnadene og risikoen, og det måtte skje fort. Jeg fikk beskjed om å skjære ned staben med 30 prosent. Det var en tøff periode, og jeg måtte ta noen valg om hvem som måtte gå og hvem som skulle bli. Ansiennitet kunne ikke være et tema alene. Nå handlet det om resultater og kompetanse.

Senere, når det hadde roet seg litt, fant hun seg selv en dag i en samtale ved kaffemaskinen sammen med en av de som var igjen. Stemningen i hele avdelingen var depressiv.

— Da han sa til meg at «jeg vet ikke hvem som er vinnerne her. Var det de som måtte gå eller vi som ble igjen?» satte det i gang noen prosesser i meg. Jeg tenkte at denne gruppen trenger en ny sjef. Den trenger ikke lenger en strategisk og coachende leder, men den beste traderen, den som kan inspirere andre gjennom handling og resultater.

«Jeg vet ikke hvem som er vinnerne. Var det de som måtte gå eller vi som ble igjen?»En av Hannes medarbeidere

Ferdig med daytrading

— Jeg var ferdig med day-trading, og tenkte at jeg nå enten skal jobbe med en annen type forretningsutvikling eller så skal jeg jobbe med mennesker.

Så falt det på plass, helt av seg selv. HR-sjefen i Hydro Energi sluttet. Hanne søkte og fikk jobben. Traderen og forretningskvinnen hadde gradvis utvidet sitt verdisett, og finanskrisen hadde lært henne mye om betydningen av å ha de rette folkene på de rette plassene.

— Jeg så at vi mistet mange dyktige folk under finanskrisen, og vi hadde mistet mye av den dynamikken og engasjementet vi trengte.

Talentutvikling var også viktig for Hydro. Hanne så at Energi som forretningsområde kan være en inngangsport for unge talenter til ulike jobber i Hydro. Det ble lagt vekt på jobbrotasjon. Det å få prøve seg i ulike roller og i ulike kulturer er blitt en del det som skal gjøre Hydro attraktivt som arbeidsgiver, samtidig som det er en god måte å utvikle kompetanse på.

Men det er krevende. Spesielt krevende i en global virksomhet. Å bytte jobb på et kontor i Oslo er en ting. Å bytte jobb i et konsern med virksomhet i Norge, Tyskland og Brasil er noe helt annet.

— Det å flytte folk mellom de ulike kraftanleggene er dessuten mer krevende enn å skape rotasjon i Oslo-området, sier Hanne. — Sammen med ledergruppen definerte vi strategien og hva slags kompetanseområder vi skulle satse på. Og det har fungert. Vi snakker om at vi har evnet å «unfreeze competence», sier hun.

Fra HR til marked

Snart byttet hun selv jobb, og forlot HR. I stedet ble hun markedsdirektør i samme divisjon. En stund.

— Jeg følte at jeg hadde gjort mye på HR-siden i Energi, og gikk tilbake til linjen og ble linjeleder igjen. Så, høsten 2014 fikk jeg en telefon fra Svein Richard Brandtzæg. Han spurte om jeg kunne komme tilbake til HR og bli leder for People & HSE i Hydro.

Det kunne hun.

Noe av det første hun tok fatt i var å fortsette implementeringen av selskapets people-strategi, en strategi som ble påbegynt allerede i 2010, og hvor hun hadde vært involvert gjennom tidligere roller i selskapet.

Hun så samtidig at det tok for lang tid å gjennomføre implementeringen.

Fragmentert HR

HR i Hydro var veldig fragmentert og autonomien på lokalplan var stor. Selv om det fantes mange dyktige, erfarne og serviceorienterte HR personer, hadde man for mange måter å jobbe med HR på. Dette ble understreket av en rapport EY lagde for oss i 2014. Så dette var det første jeg tok tak i som konserndirektør.

Utfordringen på de lokale anleggene var klassiske HR-problemstillinger. De lokale HR-folkene kan være så dyktige de vil, men strategier og lange tanker drukner i daglige utfordringer – folk som ikke kommer på jobb, sykemeldinger, NAV-kontakt og lignende «trivialiteter».

«På et verk drev HR med truckføreropplæring, et annet sted hadde de ansvaret for kantinen»

— Der hvor det var ledig tid, fikk de ofte ekstraoppgaver, sier Hanne. — På et verk drev HR med truckføreropplæring, et annet sted hadde de ansvaret for kantinen. Andre var opptatt med å følge opp vasketjenester, booking av møterom og andre administrative oppgaver. Det var åpenbart at det ikke var mulig for HR-folkene å ta imot prosesser utenfra og implementere dem, og det var helt nødvendig å gjøre noe hvis vi skulle komme videre med strategien.

https://tirsdagmorgen.no/tema/ledelse/den-16-ledelsesguruen/

Hun ble anbefalt å se på Dave Ulrichs modell for organisering og utvikling av HR-funksjonen.

— Jeg gikk en runde med meg selv. Jeg skjønte modellen og hadde tro på den, men vi måtte også få den til å passe inn i Hydro, og se den i sammenheng med forretningsdriverne.

Modellen ble delvis adoptert og smeltet sammen med lean-tankegang, hvor kontinuerlig forbedring, standardisering og kontroll av kritiske prosesser og minimalisering av «waste» står i sentrum. Med fragmenteringen og vissheten om alle trivielle ting som stjal energien til HR ute på anleggene var det naturlig å se på HR-funksjonen tidlig.

Lean fra HR til resten av konsernet

— Vi tenkte at hvis vi greier å innføre lean i HR og standardisere transaksjoner og prosesser her, så greier vi det kanskje også i andre staber i resten av konsernet, sier Hanne.

Svaret ble å opprette kompetansesentre og standardisere så mye som mulig av de trivielle prosessene samt løfte den strategiske kompetansen hos HR Business Partnere. I januar åpnet de dørene til et kompetansesenter i Oslo og i juni var også kompetansesenteret i Brasil i full sving.

— Av ca. 4.500 ansatte i Brasil var det mer enn 2.000 som ikke hadde tilgang til PC. Uten brukernavn, passord og tilgang til PC ble det en nøtt hvordan vi skulle gi dem elektronisk tilgang til kompetansesentrene. Vi knakk nøtten med å lage små HR-kiosker som identifiserer brukerne ved håndflate-scanning, forteller hun begeistret.

— For operatørene i Brasil åpnet dette en helt ny verden av informasjon. Da jeg kom ned for å være med på åpningen var det kø foran HR-kiosken. Folk oppdaget at de kunne sjekke lønnsslippen, få info om rettigheter og snakke med noen på kompetansesenteret, og det ble tatt imot med stor entusiasme.

Hverdagen snudd

For de tidligere sterkt belastede HR-medarbeiderne rundt omkring har det snudd hverdagen. Ikke minst er rollen som HR business partner ny for mange.

— Jeg snakket akkurat med en som sa at nå var det veldig stille. Jeg rådet henne til å være aktiv og melde seg inn i strategidiskusjonene, løfte seg selv og HR til et nivå hvor det snakkes om hva som trengs å gjøres for å utvikle selskapet videre.

Hun er tydelig fornøyd med hva selskapet har fått til, og samtidig utålmodig med å komme videre.

— Ingenting er som å få noe til, det er et mantra jeg alltid har hatt med meg. Vi kan snakke om engasjement, lage gode prosesser, tenke kloke tanker og utvikle nye konsepter, men det er når et team får resultater engasjementet når toppen. Det er det beste med jobben min, når vi får noe til.

Transformasjonen fortsetter

Og transformasjonen fortsetter. I august la Hanne frem en ny versjon av people-strategien for konsernledelsen. Selskapet vil fortsette å bygge en sterk prestasjonskultur, definere fremtidens kompetansekrav og jobbe med både leder– og spesialistutvikling. Behovet for mangfold og rotasjon er også fremhevet som virkemidler for å nå selskapets mål.

Hennes råd til unge mennesker som står i starten av en HR-karriere i dag er å være innstilt på å gå sidelengs like mye som du går fremover, og hele tiden være åpen for læring.

— Mine beste råd er å være opptatt av egen læring og være nysgjerrig på hva andre gjør, og hele tiden dele av egne erfaringer. Jeg råder ofte unge mennesker til å forsøke å komme i en situasjon hvor de kan jobbe med folk som har erfaring. Bidra, så får du ting tilbake.

Og husk at læring ikke bare er kurs og videreutdanning. 70-20-10-regelen gjelder. Meld deg på der hvor utvikling skjer. Prosjekter er fantastisk måte å lære nye ting på. Bygg nettverk, søk utfordringer.

Mange kommer til mitt kontor og sier at «nå er jeg klar for neste utfordring». Men dessverre er det altfor få jenter blant dem. Meld deg på! Du får ikke nye roller fordi du har fortjent det, men fordi du oppsøker utfordringene.

Gå sidelengs

https://tirsdagmorgen.no/tema/digitalisering/digitaliseringens-storste-padriver-og-offer/

Gå gjerne sidelengs i forhold til oppgavene du har. En karriere som bare går oppover blir sårbar. Ved å gå litt til siden får du breddet deg litt.

— Gode tips. Takk skal du ha. Til slutt: Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

— Et av selskapene som står ovenfor de største utfordringene ved digitalisering er Telenor, svarer hun. — Jeg ville like å lese hva de tenker.

— Det er notert. Noen av deres tanker kan du lese i dette intervjuet med Berit Svendsen og hennes HR-direktør Øystein Bakken.


Hanne Karine Simensen

HR-direktør, Hydro

Hanne Simensen har jobbet i Hydro siden 1994. Hun har hatt ulike stillinger i forretningsdrift og HR i Valsede Produkter, Olje & Gass og Energi. Hun har en Master of Management-grad fra Handelshøyskolen BI, inkludert to år med internasjonale økonomistudier i Tyskland.
ERFARING
2015 -> EVP People & HSE, Norsk Hydro ASA
2013 – 2014 VP Energy Markets, Norsk Hydro – Energy
2010 – 2013 Head of Human Resources, Norsk Hydro – Energy
2007 – 2010 Head of Energy Trading, Norsk Hydro – Energy
2004 – 2007 Head of Gas Liquids, Norsk Hydro – Oil & Energy
UTDANNING
2010 BI Norwegian Business School – Master of Management / International Business & Strategy
1992 BI Norwegian Business School


Opprinnelig publisert på HR Norges nettsider. Republisert etter avtale.


Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. Den 16. ledelsesguruen | Tirsdag morgen - […] Hannes transformasjon: Sidelengs og opp, fra Holmestrand til Rio. Nå transformerer hun HR i Hydro Hallstein var «skap-CHRO» i…
  2. Karam (35) gikk fra avisbud til global HR-leder i Hydro på 15 år | Tirsdag morgen - […] Hannes transformasjon: Sidelengs og opp, fra Holmestrand til Rio. Nå transformerer hun HR i Hydro Mer om Hydros HR-transformasjon…
  3. Hallstein var «skap-CHRO» i 22 år før han ble HR-direktør i Nokia - tilt.work - […] Christine Lemaréchàl i HP – hun er jeg mentor for, eller Hanne Simonsen, som er CHRO i […]

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: