Øhrn(e)-perspektiv på norsk HR

av | 9. desember 2015 @ 07:20

Når dette leses er muligens Henrik Øhrn involvert i presentasjonene avrykende ferske funn fra den siste undersøkelsen fra HR Norge. Den årlige HR-undersøkelsen, som lages sammen med EY, legges fram på møter […]

Når dette leses er muligens Henrik Øhrn involvert i presentasjonene avrykende ferske funn fra den siste undersøkelsen fra HR Norge. Den årlige HR-undersøkelsen, som lages sammen med EY, legges fram på møter i Oslo og Stavanger i første halvdel av desember.

Henrik har jobbet i HR Norge lenger enn HR Norge har eksistert. Han startet sin HR-reise i SPO, en av de to organisasjonene som ble slått sammen til HR Norge fra 1. januar 2002.

Siden da har han vokst frem til å bli HR Norges «forskningsavdeling».

Henrik er en nøkkelperson i alle undersøkelser som gjøres i regi av organisasjonen. HR-undersøkelsen, HR Competency Study, Global Employee and Leadership Index, Cranet-undersøkelsen, Lønnsundersøkelsen — alt dette og mere til bærer Henriks fingeravtrykk.

— Jeg har sett organisasjonen vokse fra en liten baby til en ungdom, smiler han. — Stillingen min har endret seg veldig i disse 15 årene, med mer vekt på det å bearbeide kunnskap på nye måter slik at det gir noen nye innsikter i hva som er «lønnsomt» og effektivt i virksomhetene blant medlemmene våre, sier Henrik.

«Jeg oppdaget at ‘god nok HR’ ikke alltid var godt nok.»

Henrik Øhrn
På vei mot toppen valgte Henrik å hoppe av lederløpet for å satse på HR. (foto: privat)
På vei mot toppen valgte Henrik å hoppe av lederløpet for å satse på HR. (foto: privat)

Henrik hadde flere ulike jobber under studietiden, og fikk tidlig i karriéren jobb som butikksjef. Både som medarbeider og linjeleder merket han at det kan være avstand mellom det som står på papiret og det som blir gjort i hverdagen.

«God nok HR» er ikke alltid tilstrekkelig, og det kan risikere å gi rom for veldig mye individuell «tolkning» og praksis ute i linjen.

— Det er hardt arbeid å være linjeleder, og man havner ofte i skvis. Har HR praksiser og verktøy som hjelper disse med å lede folkene sine bedre? Selv så jeg at det var mye potensial som ikke ble tatt ut, og oppdaget at «god nok» HR slett ikke var tilstrekkelig.

Jeg så også at de som gjorde dette ordentlig hadde veldig mange fortrinn, både når det gjelder prestasjonene til medarbeiderne og det å tiltrekke og rekruttere folk.

Så Henrik valgte å hoppe av lederløpet for å gå mer inn i HR-faget.

— Jeg har egentlig ikke savnet så mye det å være linjeleder. Det var jo enormt tidspress, og veldig reaktivt. Når jeg ser tilbake på det så var det veldig spennende, men mange uløste problemer. Og ofte leverte vi så godt vi kunne under rådende omstendigheter.

— Selv om det var veldig spennende og mye nytt som skjedde, merket også jeg at linjeledere ofte havner i skvis mellom planer og retning og kunders behov og oppfølgning — og kunden er som kjent kongen. Da jeg selv ble linjeleder kom selvsagt medarbeideres behov på agendaen.

— Jeg tror ikke jeg kommer med eureka-konklusjoner hvis jeg sier at midt oppi hard sesongjobbing kommer medarbeidernes utvikling og god HR-ledelse av disse lett enda lengre ned på listen.

— Denne erfaringen, blandet med erfaringene som medarbeider i ulike stillinger fikk meg på sporet av HR, og jeg ønsket å gå mer inn i menneskelige faktorer som påvirker effektivitet og systematikk rundt dette. Det viste seg å være midt i blinken for meg.

​«Det er hardt arbeid å være linjeleder, og man havner ofte i skvis. Har HR praksiser og verktøy som hjelper disse med å lede folkene sine bedre?»

I HR Norge har han vekslet mellom å analysere tall og videreutdanne seg, som regel begge deler samtidig. Ved siden av å ha en master i arbeidspsykologi har han nå også en mastergrad i kunnskapsledelse.

— Jeg hadde god kontroll på økonomifaget, men ønsket å øke kompetansen på psykologi, så jeg tok en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi i Bergen, og fylte på med en mastergrad i arbeidspsykologi fra England.

— Noen år senere tok jeg en mastergrad i kunnskapsledelse og endring ved Handelshøyskolen i København. Denne kompetansemiksen føler jeg bidrar til et bredere blikk på HR og hvordan man kan skape mer verdi i virksomhetene, sier han.

— Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

— En god og typisk dag for meg starter med å hjelpe medlemmer og følge opp undersøkelsene HR Norge jobber med. Gjennom året har vi en rekke undersøkelser av ulike sider ved HR, og disse ender ofte opp som rapporter og artikler som medlemmene kan laste ned. Det er et stort behov for å sette mange «importerte» HR-praksiser inn i norsk perspektiv, og vurdere effekter og mulige bivirkninger av ulike HR-tiltak.

Henrik er glad i jobben sin.

— Det beste ved den er at jeg treffer mange interessante mennesker samtidig som jeg får brukt utdannelsene mine og jobbet med de temaene som interesserer meg aller mest. Det jeg liker minst er tidsklemma. Jeg skulle gjerne gått enda dypere inn i temaer, eller fulgt implementering og spredning av praksiser over tid, men i hverdagen er det alltid «den neste» oppgaven som ligger på bordet som kommer foran. Og sånn må det jo være i en organisasjon som vår.

— Hvorfor er HR viktig?

— Jeg mener HR er viktig blant annet fordi det ofte er systemet bak og den mellomliggende faktoren som får tingene til å skje. Jeg ser at altfor mange gode ideer og endringsforslag – enten det kommer fra ledelsen, medarbeiderne, økonomiavdelingen eller IT-avdelingen sliter med implementering hvis man ikke har god oppfølging av ansatte som sikrer at endringen implementeres godt og effekten man engang har «solgt inn» kan høstes. Jeg tror svært mange endringer ender i søplebøtten og blir til kostnader fordi det ikke sørges for at de får effekt.

​«I hverdagen er det alltid ‘den neste’ oppgaven som ligger på bordet.»

Ekspert på kunnskapsbedrifter som han er, er Henrik opptatt av denne typen virksomheters utfordringer med å tilpasse lederstil til hva slags virksomhet de faktisk er.

— I kunnskapsvirksomheter er det jo mennesker som produserer, markedsfører og selger det som skapes. HR blir dermed en forutsetning når man skal skape strategier, ikke bare en konsekvens av strategiene slik det ofte sies at tradisjonelle industriarbeidsplasser innretter HR, og HR kommer høyere opp i verdikjeden. Dessverre ser vi likevel at mange kunnskapsorganisasjoner fortsatt ledes etter prinsipper som passet best i en annen tid, med svekket konkurransekraft og mindre innovasjon som resultat.

​«Mange kunnskapsorganisasjoner ledes fortsatt etter prinsipper som passet best i en annen tid, med svekket konkurransekraft og mindre innovasjon som resultat.»

Som linjeleder er det fort gjort å komme skeivt ut, slik Henrik Øhrn her så forbilledlig illustrerer. (foto: privat)
Som linjeleder er det fort gjort å komme skeivt ut, slik Henrik Øhrn her så forbilledlig illustrerer. (foto: privat)

— Hva er dine beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

— Skaff deg erfaring fra linjen! Å kunne HR-faget er ikke alltid nok. Det er lett å gli inn i rollen som HR-ekspert som sitter på mer informasjon om HR-faget enn informasjon om egen virksomhets bekymringer og fremtidige utfordringer. Du må forstå hverdagen til ledere og ansatte for å kunne gi god støtte og å få «følelsen» av hva som kan gjøre virksomheten mer effektiv. Linjeerfaring — om den er aldri så dårlig — vil gi innblikk i hvordan det er der ute, og dette er verdifullt å ha med seg inn i HR.

— Et annet råd er å bygge på med relevante utdanninger underveis. Personlig har det gitt meg nye interessante oppgaver, og bredere forståelse av hva vi driver med.

— Jeg kan ikke si at jeg på forhånd visste at jeg skulle ende opp der jeg er, eller ta de utdanningene jeg har tatt. Mye av interessen for ulike fagområder har kommet gradvis, og jeg må si at livet har blitt mye mer spennende enn jeg hadde trodd da jeg var 18.

— Et tredje råd er å være nøktern når du vurderer ulike HR-tiltak. Det er lett å høre på andre som sier at noe har fungert glimrende i en virksomhet. Men det viser seg ofte vanskelig å overføre praksis som fungerer godt fra en virksomhet til en annen. Mange virksomheter som forteller med verdens bredeste smil hva som virker hos dem har ofte ikke analysert godt nok hva HR-tiltakets virkelige effekt er. De risikerer å tilskrive alle positive effekter til et bestemt tiltak uten å tenke på hva som er placebo-effekt og hva som kommer av helt andre ting. Isolerte enkelttiltak som ikke passer inn i kultur eller i arsenalet av andre tiltak, kan til og med virke negativt.

Ikke noe koster deg mer frustrasjon og prestisje enn å måtte slite med implementering av noe som ikke virker bedre enn middels. Tenk enkelt for deg selv, og vær opptatt av å forstå begrensninger og lære av «feil».

«Skaff deg erfaring fra linjen! Å kunne HR-faget er ikke alltid nok.»

avatar

Henrik Øhrn

Fagansvarlig, HR Norge

Arbeidserfaring
2002 — fagansvarlig, HR Norge
2000 — 2002 konsulent, SPO (en av HR Norges forgjengere)
1998 — 2000 leder, C. Tybring Gjedde
Utdanning
2010 – 2012 Master i Knowledge Management, Copenhagen Business School
2003 – 2005 Master i arbeidspsykologi, University of Leicester
2002 — 2004 Bachelor i organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen


Artikkelen er originalt publisert på HR Norges nettsider. Republisert etter avtale.


Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: