Det er viktig å sette navn på elefanten i rommet. Men hva om du er elefanten selv?