Amerikanske Crystal LaGrone forlot Oklahoma for å studere digitalisering av offentlig sektor i Estland. Hun kom fra et u-land til et i-land. I det minste på dette området. Men slik har det ikke alltid vært. Mens vi i Norge ivrig omfavnet stadig mindre versjoner av...