Hedvig Rognerud

Forretningsutvikler/DNCF coach

Hedvigs viktigste bidrag inn i din virksomhet, handler om å etablere et godt klima for å drøfte viktige spørsmål, verdsette ulikheter og enes om felles mål, enten det gjelder teamutvikling, styrking av mellomlederrollen eller lederutvikling på individ- eller gruppenivå.
Kontakt Hedvig RognerudTeam tilt

Hvem er Hedvig Rognerud?

Hedvig Rognerud levende opptatt av mennesker og samhandling. Hun mener at respektfull kommunikasjon er en forutsetning for å nå mål, enten det gjelder forretningsutvikling, leder- og teamutvikling eller personlig utvikling. 

Hedvig Rognerud

Hedvigs bidrag til en bærekraftig utvikling handler om trygg og tydelig ledelse, respektfull kommunikasjon, aktiv involvering og gode beslutningsprosesser. Hun har en åpen tilnærming til nye kunder og problemstilling, og søker overblikk før hun går aktivt inn i rollen som rådgiver/coach/prosessleder.

 I tilt.work skriver Hedvig om språk og ledelse. Hun inviterer til egenrefleksjon og større bevissthet rundt hvordan små justeringer kan gjøre stor forskjell. Hun holder også foredrag om respektfull kommunikasjon.

 Hedvig har utdannelse innen samfunnsfag, økonomi og personalutvikling og -ledelse.  Tidligere fagansvarlig psykososialt arbeidsmiljø i bedriftshelsetjeneste. Bak seg har hun mange år som forretningsutvikler og gründercoach. Hun er dyktig på  kartlegging, coaching, undervisning og prosessledelse.

Hvordan bruke Hedvig?

U

Arbeidsmiljø-kartlegginger

Digitalt eller samtalebasert, med påfølgende analyse og forslag til tiltak.

Team- og lederutvikling

Tillit, dialog, forpliktelse, ansvarliggjøring og felles mål

Prosessledelse

Skreddersøm med fokus på ønsket resultat.

Foredrag

Respektfull kommunikasjon, tilpasset deg som kunde og dine rammer.

Kompetanse og erfaring

Respektfull kommunikasjon
Team- og lederutvikling
Skribent
Coaching
Arbeidsmiljø
Fasilitering av prosesser
Omstillingsprosesser
Internkommunikasjon

Sertifiseringer: DNCF Executive coach. HSMAI Executive Coach: Excelling at Customer Centricity. Everything DiSC® instruktør. Five Behaviors of a cohesive Team™ instruktør.

Dette sier andre om meg

Raus, åpen og tydelig

Hedvig er raus, åpen, observant og tydelig. Hennes tilnærming til endring og framdrift går gjennom menneskene hun arbeider sammen med. Hun ser, spør og utfordrer for å komme fram til tydelige mål og behov.

Mine verdier

Respekt
Åpenhet
Tydelighet

Ta kontakt

Kontakt coach, forretningsutvikler  og foredragsholder Hedvig Rognerud på epost eller telefon 90363096, eller ta kontakt i skjemaet lenger ned på siden

Artikler av Hedvig Rognerud

Kontakt Hedvig Rognerud

Vil du vite mer om hvordan Hedvig Rognerud kan bistå deg og/eller din virksomhet? Ta kontakt her.

team tilt

tiltende møter

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.