Et myndiggjort menneske, hva er det?

av | 23. september 2021 @ 06:00

et myndiggjort menneske
Illustrasjon: Mohamed Hassan, Pixabay
Emnet til å bli myndiggjort ligger i oss alle. Når emnet blir utviklet, får vi også evnen til å ikke bli så sårbar.

Å være myndig er noe annet enn å være eller bli myndiggjort. Skal vi nå bærekraftsmålene trenger vi flere myndiggjorte mennesker – og det haster!

I Norge blir du myndig den dagen du fyller 18 år. Det vil si at du da skal være gammel nok til å bestemme over deg selv. I andre land varierer alderen fra 16 til 21, men det er ikke alder og den offisielle betydningen av myndig som er viktig her. Jeg vil i denne artikkelen heller bruke begrepet på en helt annen måte, og snakke mer om myndiggjøring.

En arbeidsgiverorganisasjon beskriver det slik:
«Myndiggjorte medarbeidere er ansvarlige og selvstendige medarbeidere som har fått – og grepet – retten til å ta beslutninger på områder der de er kompetente. Det dreier seg om innflytelse på, og kontroll over egen arbeidssituasjon».

Av denne definisjonen ser vi at myndiggjøring har noe med motivasjon, ansvarlighet, tillit og mestring å gjøre.

Det viktige spørsmålet blir da: Hvordan skal vi oppnå å bli en myndiggjort person, ikke bare på jobb, men også som privatperson?

Hjørnesteinen i myndiggjøring

Vi mennesker er svært opptatt at to ting: Oppnå glede og unngå smerte, dvs beskytte vårt eget verd som menneske. Alle ønsker for eksempel å våkne om morgenen full av lyst og glede til å ta fatt på en ny dag. Denne gleden springer nesten alltid ut fra god selvfølelse.

Hva er selvfølelse – og hva er det ikke?

Vi blander ofte sammen begrepene selvfølelse og selvtillit. Selvtillit handler om din tillit og tro på det du kan og gjør som er synlig for andre.

David Kvebæk, mannen som lanserte ordet selvfølelse i Norge, beskriver det slik: «Selvfølelsen beskriver den verdi du tillegger deg selv som menneske og styrer hva du tenker og sier».

Du kan altså ha god selvtillit fordi du er faglig dyktig, har bra utseende, fint hus, flott bil, gode karakterer på skolen og vellykkede barn. Men det er ikke ensbetydende med god selvfølelse. Selv om du fremstår med god selvtillit og ser meget vellykket ut på utsiden, kan du slite med en svært dårlig selvfølelse på innsiden.

Selvfølelsen, vårt mest sentrale og følsomme element, utvikles inne i oss og beskriver vår evne til å ta imot og behandle impulsene fra verden omkring oss.

Noen er så følsomme at selvfølelsen blir en plage for dem selv. For andre er den så hardbarket og ufølsom at det blir en plage for noen i nærheten.

David Kvebæk definerte selvfølelsen til å være vår evne til å håndtere følelser.

Det dreier seg altså ikke om å ha høy eller lav selvfølelse, men høy eller lav evne til å håndtere våre egne følelser.

Følelsene forteller oss hva vi trenger

Vi bruker begrepet myndiggjort om en person som har god selvfølelse, dvs gode evner til å håndtere følelser på en klok måte. Alle følelsene har en klar funksjon og forteller hva som har stor betydning for oss. Selv om følelsene er en viktig kilde til informasjon, er de ikke objektive fakta. De sier oss bare noe om vår tolkning. Vi har sikkert alle erfart at følelsene har vært overdrevne og urimelige. For å unngå det, trenger vi en god selvfølelse som kan
«kvalitetssikre» følelsen før den går til handling.

Selvfølelsen er altså ikke en følelse på linje med frykt, sinne og sorg. Både ledere og medarbeidere trenger dermed gode ferdigheter til å trene sin selvfølelse. Dette ansvaret kan vi ikke velge oss bort fra. Det hjelper ikke å skylde på andre! Den personen, som har en god selvfølelse, og samtidig en bevisst innflytelse på seg selv, kaller vi myndiggjort. En person som eksempelvis bobler over av sinne, viser manglende ferdigheter på selvregulering,
gjennomfører en umyndiggjort handling.

Resultatet av umyndiggjorte handlinger blir:

 • dårlig kommunikasjon
 • sårede enkeltmennesker
 • tvister i familier
 • redusert produktivitet
 • tap av konsentrasjon på arbeidsplasser

Når vi har god selvfølelse, dvs. er myndiggjort, blir det færre ting som stresser og irriterer oss. Da sender vi også ut helt andre signaler til menneskene rundt oss og får derfor tilbakemeldinger som gleder oss. Det blir en positiv spiral som gjør at vi føler oss verd som menneske. Vi føler oss sett og hørt! Selve grunnlaget for engasjement, stolthet og selvdisiplin er lagt.

Konklusjon

Kunnskapen om myndiggjøring burde gjøre oss mer nysgjerrig på andre mennesker, forsøke å forstå hvordan de tenker – være åpen for og respektere andres meninger og følelser. Og da naturligvis alle mennesker, uansett alderstrinn, kjønn og nasjonalitet.

Ingenting er så lett å såre som selvfølelsen. Men, ingenting er heller så lett å stimulere positivt som nettopp den.

Myndiggjorte mennesker gir oss håp om en bedre fremtid

Vi trenger flere myndiggjorte mennesker – og det haster! Umyndiggjorte mennesker har fått dominere med sine beslutninger og holdninger altfor lenge. Beslutningen vi tar bør i alle sammenhenger springe ut av myndiggjorte holdninger. Her er noen eksempler på hva vi lettere kan oppnå dersom vi er myndiggjorte:

 • Unngå polariserte samtaler og ensidig debatt
 • Større arbeidsglede
 • Konstruktive forhandlinger og energigivende møter
 • Redusert fare for depresjon og ensomhet
 • Bedre lederskap og medarbeiderskap
 • Redusert fravær og frafall i skolen

Myndiggjørende tankegang er bærekraften for alle handlinger utført av oss mennesker i samfunnet. Alle FNs 17 bærekraftmål kan f.eks nås enklere med et myndiggjort tenkesett. Disse viktige målene minner oss f.eks om betydningen av: Mindre ulikhet, mangfold, utdanning, miljøvern og god helse.

Eksempler på umyndiggjort og myndiggjort tenkesett i ulike situasjoner:

UmyndiggjortMyndiggjort
Målet er å vinneMålet er å forstå
Finne svakheter hos den andre. Angrep er
det beste forsvar
Lete etter styrken hos den andre
Å skifte mening er tegn på svakhetÅ skifte mening er tegn på styrke
La ikke følelser styre deg! Tror ikke på å
blande inn følelser
Følelsene hjelper oss til å navigere i den
fysiske verden

Hva kan du og jeg gjøre?

Vi bør ha klart for oss at vi alle er ledere – for vårt eget liv. Og du vet at det er mange ulike oppgaver og ansvar i alle de forskjellige rollene. Men felles for alle rollene, er at vi må forholde oss til medmennesker.
Har vi godt utviklet selvfølelse, som en myndiggjort person, skiller vi lett mellom konstruktiv og negativ kritikk. Og selv negativ kritikk tas imot positivt fordi den kan lære oss noe. I diskusjoner tenker en myndiggjort person: Skal jeg vinne eller skal jeg lære?

På denne måten kan vi fjerne grobunn for frustrasjoner og utvikle oss selv og få et rikt og harmonisk forhold til andre mennesker.

David Kvebæk understreket ofte:

«Emnet til å bli myndiggjort ligger i oss alle. Når emnet blir utviklet, får vi også evnen til å ikke bli så sårbar».

Benytter vi oss av denne gode og store muligheten, kan vi kaste skam over det tankevekkende gullkornet: «Hva kan lille jeg gjøre? Sier 1.6 milliarder kinesere». Vi vet at hver enkelt av oss selv må ta ansvaret for egen utvikling.

En myndiggjort person bidrar til fellesskapet og skaper psykologisk trygghet i gruppen, føler seg betydningsfull og er en engasjert person til stor glede både for seg selv og andre.

Viktig:
Et myndiggjort menneske – enten leder eller medarbeider – er ikke et perfekt menneske eller et supermenneske. Men et helt menneske fordi vedkommende forstår at selvfølelsen styrer hvordan vi har det privat og på jobb. Myndiggjorte mennesker trener derfor sin selvfølelse som om den skulle være en muskel. De vet at dersom den ikke brukes, degenererer den på samme måte som en hånd når den ikke brukes.

Til sist et diamantråd om hvordan vi kan unngå å såre selvfølelsen:

Fortell om dine behov i stedet for å klage.

Har du lyst til å komme i gang med treningen av selvfølelsen med det samme? Her er 7 praktiske tips for myndiggjort kritikk.

Annar Aasheim

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: