Vidar Lødrup detaljstyrer aldri. Unntatt når han gjør det

av | 30. november 2017 @ 20:18

Jeg har alltid jobbet i komplekse virksomheter, men denne tar kaka, sier direktør HR og administrasjon Vidar Lødrup. Månedens HR-profil er øverste HR-leder i Statens Vegvesen, den viktigste aktøren i […]

Jeg har alltid jobbet i komplekse virksomheter, men denne tar kaka, sier direktør HR og administrasjon Vidar Lødrup. Månedens HR-profil er øverste HR-leder i Statens Vegvesen, den viktigste aktøren i en sektor som bare vokser. Likevel er dagens tema konsolidering og nedbemanning.

I slutten av november (2017) ble det postet en artikkel på intranettet i Statens Vegvesen. Der stod det blant annet:

«Forslag til ny driftsmodell for HR i Statens vegvesen er nå sendt på høring … Blir den nye driftsmodellen vedtatt, vil antall årsverk bli redusert med 38.»

Det er i dag ca 140 årsverk totalt tilknyttet HR i Statens vegvesen. Nå skal de altså ned til cirka 100.

«Vi er godt dekket inn i HR. Utfordringen er å sikre at medarbeiderne er der de trengs mest»

– Vi har gjennom flere år, lenge før min tid, jobbet med hvordan HR skal drives i fremtiden. Dette forslaget er resultatet av den prosessen, og det handler om å konsolidere ressurser som i dag i stor grad er organisert regionvis, sier Vidar Lødrup.

Han er HR Norges HR-profil i desember.

9 avdelingsdirektører og totalt 234 mennesker rapporterer til vår HR-profil. Av disse er ca 60 årsverk tilknyttet HR.

– Vi er egentlig svært godt dekket inn hva gjelder antall medarbeidere i HR, sier Vidar. – Nå er utfordringen å sikre at medarbeiderne er der de trengs mest.

Den nye modellen følger den stadig mer klassiske tredelingen i fellestjenester, HR businesspartnere og kompetansesenter.

Høy stjerne

HR-funksjonen har en høy stjerne i Statens Vegvesen. Det er bra, men gir likevel HR-toppen grunn til ettertanke.

– HR er vel ansett her, og det er hyggelig, samtidig som det er et dilemma. At folk er svært fornøyd gir grunn til spørre om er vi organisert så kostnadseffektivt som vi kan.  

– Du har jobbet her i snart tre år. Hva kan du si om Statens Vegvesen?

–  Statens Vegvesen er en stolt virksomhet med en mer enn 150 år lang historie. Vi er en betydelig samfunnsaktør. Sammen med helse er vel ingen sektorer viktigere enn samferdsel og infrastruktur. Det er grunnlaget for hele samfunnsutviklingen og hvordan samfunnet fungerer. Det er også en kompleks virksomhet i formidabel utvikling. Jeg har stort sett alltid jobbet i store tunge, komplekse organisasjoner, men denne tar kaka.

– Vegvesenet er en sentral aktør i en sektor som vokser og vokser. Likevel nedbemanner dere, ikke bare i HR, men også i andre deler av organisasjonen. Hvorfor?

«en virksomhet skal være mål og verdistyrt … hensynet til helheten går foran hensynet til lederne»

– Konsolidering. Etter mange år med vekst får vi noe færre oppgaver og krav om effektivisering av virksomheten. Det handler blant annet om et ønske om å bruke færre ressurser i offentlig sektor. De siste årene er gjort mange politiske grep i samferdselssektoren. Selskapet Nye Veier har tatt deler av oppgavene og spiser av den totale potten. I tillegg vil Statens Vegvesen antagelig måtte gi fra seg oppgaver og ressurser som i dag brukes på fylkesveier. Dette har lenge vært fylkenes ansvar, men jobben er til nå blitt gjort av Statens Vegvesen.

Naivt utgangspunkt

Vidar Lødrups CV vitner om en karrierebevisst HR-mann. Første jobbstopp var Oslo Sporveier. Derfra har han raskt steget til topps gjennom jobber både i privat og offentlig sektor. Etter sporveiene var han ved Fylkeslandsbrukskontoret i Østfold, han var i Borregaard, Nordea, Helse Sør-Øst og Sykehuset i Østfold, før han til slutt havnet i toppledelsen i Statens Vegvesen.

Men selv denne solide HR-karrieristen startet sin jobbreise med det han beskriver som «et litt naivt utgangspunkt», nemlig et ønske om «å jobbe med mennesker og sånn».

– Jeg tok embetsstudiet i pedagogikk med spesialisering innen organisasjon og ledelse. Så begynte jeg å jobbe med kompetanseutvikling i Oslo Sporveier. Siden da har jeg vært opptatt av kompetanse- og lederutvikling.

– Du har også vært konsulent?

– Ja, to ganger, begge i PA Consulting Group. Jeg har en «bucket list» over ting jeg gjerne skal teste ut profesjonelt. Å være konsulent er en av disse. I den rollen akselererte jeg læringsmessig og fikk lov å jobbe helt i ytterkant av kompetansen min. Samtidig hadde jeg også mulighet til å skaffe meg nødvendig ny kompetanse, og jeg breddet den langt utenfor HR.

– Hvordan vil du beskrive din HR-rolle i dag?

– Jeg har en veldig overordnet rolle. Noe annet ville vært ganske umulig. Jeg er nøye med å unngå detaljene. Unntatt når jeg gjør det.

– Unntatt når du gjør det?

– Når det handler om det som har vesentlig strategisk og operativ betydning går jeg langt ned. Jeg involverer meg for eksempel sterkt i arbeidet med å ta ned ressursbruken vår. Før du kom i dag, satt jeg med HR Vegdirektoratet og gjennomgikk i detalj planene for reduksjon av bemanningen.

—  Min agenda er at det jeg har ansvar for leveranser av skal være leveranser av riktig kvalitet. Jeg er opptatt av å bidra proaktivt til en utviklende organisasjon. Jeg slipper ikke saker gjennom til ledermøter som ikke er godt forberedt og fundert. Det er ingen grunn til at ikke alt vi legger fram i ledermøtene skal gå gjennom. Hvis det ikke gjør det er det for dårlig saksfremstilling eller utilstrekkelig prosess.

«Jeg har en ‘bucket list’ over ting jeg gjerne skal teste ut profesjonelt. Å være konsulent er en av disse»

– Med andre ord: Du får det som du vil i ledermøtene?

– Det er dine ord. Jeg har lært meg at saker skal være godt forberedt om de skal gå gjennom, og noe av hemmeligheten ligger i å holde tilbake ting som ikke er godt nok forberedt. Men jeg har også bommet noen ganger.

Ledelse og styring hånd i hånd

– Hva kjennetegner en god leder?

– Viktigst for meg er at ledelse og styring skal gå hånd i hånd. En leder skal ha et kaldt hode og et varmt hjerte. I debatten om ledelse faller man ofte ned i en av disse grøftene. Det blir for lite av det ene og for mye av det andre.

«… en virksomhet skal være mål og verdistyrt … hensynet til helheten går foran hensynet til lederne»

– Hva gjelder og går her i vegvesenet da?

– Jeg er opptatt av begge deler, men i det siste har behovet for sterkere styring gjort oss mer byråkratiske. Styring er nødvendig, men det skal være balansert og prioritert og gå hånd i hånd med den relasjonelle delen. Fra min tid i Borregaard bærer jeg med meg mye av Jens P. Heyerdals og Orklas idealer om at en virksomhet skal være mål og verdistyrt, og at hensynet til helheten går foran hensynet til lederne.

– Jeg er opptatt av medvirkning og forankring, og i den sammenheng god forventningsstyring. Medvirkning er ikke nødvendigvis medbestemmelse. En virksomhet kan ikke være et demokrati, alle kan ikke bestemme, men alle kan mene. Som leder er jeg opptatt av at det skal være greit å ta opp det meste, at det er takhøyde, at innspill skal møtes med forventning om at det er konstruktiv kritikk som kommer.

Ledelsesinteraksjonsdimensjon

– Hva er det beste ved jobben din?

– Det relasjonelle, det å stå i en ledelsesinteraksjonsdimensjon. Muligheten for å utvikle funksjonene.

– «Ledelsesinteraksjonsdimensjon»? Sa du akkurat det?

– Ja, jeg gjorde visst det.

– Jeg spurte vegdirektøren: hva syns du er det viktigste jeg driver med? Han sa «det å kombinere den økende innsatsen i veisektoren med et samtidig trykk på effektivisering». Dette er ganske krevende både i praksis og kommunikasjonsmessig.

—  Oppi dette er det en usikkerhet rundt strukturen i organisasjonen knyttet til politiske føringer, blant annet forvaltningsreformen med overføringen av arbeidet med fylkesveiene til de nye fylkene.

– Hva er HR-utfordringene over en 3-5 års horisont?

– HR-modernisering og bemanning vil prege bildet på noen års perspektiv. Så kan det hende vi møter oss selv i døren om noen år og oppdager at vi trenger mer folk igjen.

—  For oss som skal drive ledelse i dette, er den største utfordringen å klare å orientere seg i det som kommer, og relatere det til egne funksjoner og ansvarsområder. Hva skal du gå inn i, og hva skal du la være å gå inn i?

– Hvorfor er HR viktig?

– I organisasjoner som dette er HR helt avgjørende. HR handler om kompetanse. Det er det vi driver med. Da handler det også om mennesker. Vi må ha kompetente medarbeidere, gode arbeidsmiljø, motivasjon, gode ledere. Så kommer styringselementet inn i tillegg. HR er viktig inn i hele dette her. Det er det vi må drive med.

– Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriere i HR i dag?

– Du skal sikre deg et solid faggrunnlag. Du skal være relevant, og du skal ha bredde.

– Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

Rune Hummelvoll, en drivende dyktig tidligere medarbeider som i dag jobber som HR-direktør i Sykehuset Innlandet.

– Det er notert.


HR-profilen Vidar Lødrup

Vidar Lødrup er direktør HR og administrasjon i Statens Vegvesen. Han sitter også i styret i HR Norge, og du kan dessuten møte ham blant foredragsholderne på HR-konferansen for offentlig sektor i januar.

Arbeidserfaring

 • 2015 – Direktør HR og administrasjon, Statens Vegvesen
 • 2013 – 2015 Direktør kunnskapsledelse, Abelia
 • 2011 – 2013 Bedriftsrådgiver, PA Consulting
 • 2009 – 2011 HR-direktør, Helse Sør-Øst RHF
 • 2005 – 2009 Viseadm direktør organisasjon og utvikling, Sykehuset Østfold
 • 2002 – 2005 Assisterende HR-direktør og prosjektleder, Nordea Retail Norge
 • 2000 – 2002 Bedriftsrådgiver, PA Consulting
 • 1991 – 2000 HR-leder, bl.a. assisterende direktør personal og opplæring, Borregaard
 • 1989 – 1991 Organisasjonskonsulent, Fylkeslandbrukskontoret Østfold
 • 1985 – 1989 Opplæringsleder, Oslo Sporveier

Utdanning

 • 1983 – 1988 Cand. paed, Universitetet i Oslo
 • 1977 – 1980 Bachelor, Østfold DH

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

 1. Jane Bordal, ny HR-topp i Statens vegvesen: «Nå handler det om å se fremover» | Tirsdag morgen - […] Vidar Lødrup detaljstyrer aldri. Unntatt når han gjør det Les også intervjuet med Vidar Lødrup i Statens vegvesen […]

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: