tilt | Aktuelt | Samfunn | Veien fra kortsiktig tenkning til en bærekraftig fremtid

Veien fra kortsiktig tenkning til en bærekraftig fremtid

mandag 7. august 2023 @ 07:30

Kortsiktig tenkning undergraver begrepet ansvar og forvalterskap.
Av Glenn Hole

Kortsiktig tenkning har blitt et presserende problem i dagens samfunn og krever dype filosofiske refleksjoner. Kortsiktig tenkning refererer til tendensen hos enkeltpersoner, organisasjoner og til og med myndigheter til å prioritere umiddelbare gevinster og øyeblikkelig tilfredsstillelse over langsiktig planlegging og bærekraftige beslutninger. Denne kortsiktige tilnærmingen utgjør betydelige utfordringer på ulike områder, inkludert økonomi, miljø, samfunn og etikk.

Balansen mellom nåtid og fremtid

En av de sentrale filosofiske dilemmaene som kortsiktig tenkning gir opphav til, dreier seg om balansen mellom nåtid og fremtid. Menneskets natur søker ofte umiddelbare belønninger og unngår umiddelbar smerte, noe som fører til en preferanse for raske løsninger og enkle svar. Denne tankegangen kan være forankret i evolusjonære tendenser, men står i konflikt med dagens komplekse utfordringer. Ettersom konsekvensene av våre handlinger strekker seg langt utover øyeblikket, må vi spørre oss om våre nåværende gevinster er verdt de potensielle kostnadene for kommende generasjoner.

Menneskets natur søker ofte umiddelbare belønninger og unngår umiddelbar smerte, noe som fører til en preferanse for raske løsninger og enkle svar.

Kortsiktig tenkning undergraver begrepet ansvar og forvalterskap. Som forvaltere av denne planeten, må vi beskytte den til fordel for kommende generasjoner og sikre kontinuiteten i livet. Imidlertid må en kortsiktig tilnærming i større grad ta hensyn til dette ansvaret, da vi ellers risikerer å utarme naturressurser, forurense miljøet og sette fremtidige samfunns velvære på spill. Dette reiser grunnleggende spørsmål om våre moralske forpliktelser overfor fremtiden og om vi er rettferdige mot dem som vil arve konsekvensene av våre handlinger.

Videre kan utbredt kortsiktig tenkning hindre fremskritt og innovasjon. Mange komplekse utfordringer, som klimaendringer eller fattigdom, krever vedvarende innsats, forpliktelse og tålmodighet for å kunne løses effektivt. Ved stadig å søke raske løsninger og umiddelbare resultater, risikerer vi å overse omfattende, langsiktige strategier som kunne føre til transformative endringer. Dette reiser spørsmål om tålmodighet og utholdenhet i å oppnå meningsfylt fremgang, og viktigheten av utsatt tilfredsstillelse for fellesskapets beste.

Dilemmaet med kortsiktig tenkning strekker seg også til økonomiens område. I en stadig mer sammenkoblet og konkurransepreget global økonomi kan bedrifter og finansinstitusjoner prioritere kortsiktige profitter på bekostning av langsiktig bærekraftig vekst. Denne snevre fokuseringen kan føre til uetiske praksiser, manglende hensyn til miljømessige og sosiale konsekvenser, og en mangel på investeringer i forskning og utvikling som kunne føre til banebrytende innovasjoner. Derfor må vi utforske alternative økonomiske modeller som belønner ansvarlige, langsiktige beslutninger og prioriterer sosial og miljømessig velferd i tillegg til økonomisk suksess.

Filosofien kan overvinne kortsiktig tenkning

For å overvinne dilemmaet med kortsiktig tenkning kreves en endring i tankegangen og en dyp granskning av våre verdier og prioriteringer. Filosofer kan spille en avgjørende rolle i å veilede denne introspeksjonen ved å fremme et bredere perspektiv på tid, konsekvenser og samhørigheten i livet. Vi må anerkjenne at våre handlinger får ringvirkninger gjennom tid, og påvirker oss, kommende generasjoner og det bredere økosystemet for livet.

Vi kan hente inspirasjon fra filosofier som vektlegger tverrgenerasjonell etikk, bærekraftighet og en helhetlig forståelse av livet for å takle dette dilemmaet. Å fremme utdanning og dyrke langsiktig tenkning, kritisk resonnering og en følelse av ansvar kan også bidra til å dyrke et samfunn som er mer bevisst på fremtiden.

Oppsummert er dilemmaet med kortsiktig tenkning en dyp utfordring som krever dyp filosofisk ettertanke. Ved å transcendere vår medfødte tiltrekning til umiddelbar tilfredsstillelse og vurdere de langsiktige konsekvensene av våre handlinger, kan vi legge veien for et mer bærekraftig, blomstrende samfunn for kommende generasjoner. Bare gjennom kollektiv refleksjon og et forpliktelse til fremtidens velvære kan vi overvinne dette dilemmaet og stake ut kursen mot en mer opplyst og ansvarlig fremtid.

Bærekraftig ledelse

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

På forsiden nå

Vi er likere enn vi liker å tro

Vi er likere enn vi liker å tro

|
Følger vi virkelig vår egen sti, eller lar vi oss drive med av strømmen?
En grønn spire foran en skjerm som viser aksjekurser. Illustrerer ESG i finanssektoren.

ESG i finanssektoren: Nøkkelen til fremtidig suksess

|
Bank- og finanssektoren må aktivt omfavne ESG som et strategisk styringsverktøy for å sikre bærekraftig vekst og opprettholde relevans i en stadig skiftende verden.
Generasjon Zs umulige oppgave

Generasjon Zs umulige oppgave

|
Den generasjonen ledere som er på vei inn i arbeidslivet i dag står foran noen av de største utfordringene i sivilisasjonens historie.
Erna Solberg på talerstolen, krisestrategi

Politisk ansvar: Refleksjoner over Høyres krisestrategi

|
Høyres krisestrategi har vært å plassere all skyld på Sindre Finnes. Dette reflekterer en dyp kynisme og kan ved første øyekast virke som en strategisk nødvendighet.
sosiale medier som debattarena

Slik kan vi styrke sosiale medier som debattarena

|
Den digitale tidsalderens overfladiskhet: Fra akademisk dybde til sosiale mediers overfladiskhet
Tre bærekraftige råd til unge ledere

Tre bærekraftige råd til unge ledere

|
2x5 megatrender og 3 råd til unge ledere som vil frem i fremtidens arbeidsliv. Og harde fakta krever myke tilpasninger.
kundeopplevelse

4 steg for å reparere en dårlig kundeopplevelse

|
Hvordan et fjell av pepper kan snu en kundeopplevelse.
frykten for det ukjente

Mangfold og frykten for det ukjente

|
Refleksjoner over interkulturell forståelse i et mangfoldig samfunn: Lærdom fra profesjonsdagen ved VID.
Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

|
Fra et bærekraftvennlig næringslivs ståsted: Hvem bør vi gi stemmeseddelen til?

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.