Tirsdag morgen

Formelen for god ledelse?
Hva finnes bak og forbi klassisk lederutvikling? En formel? Et spørsmål? En rungende taushet?
Nr. 365 - 11. april 2023Paal Leveraas
Diagnose: Kan brukes til alt

Diagnose: Kan brukes til alt

Å kunne mer om det meste enn de fleste høres bra ut. Men i et ekspertdrevet arbeidsliv kan “multitalent” klinge mer som en diagnose.

Født som leder?

Født som leder?

Blir man født som leder? Eller kan det læres? Jeg trodde ikke dette var et tema lenger. Jeg tok feil.

Olivias verden

Olivias verden

KI er et fantastisk verktøy, og det blir mer fantastisk for hvert minutt. Fint for oss, stort sett. Men hvordan vil Olivia (8 måneder) sitt voksne liv se ut?

Darwin, dating og dommedag

Darwin, dating og dommedag

Det går en rød tråd fra Simen Velle til armageddon. Men det er ikke kvinnekampen som har skylda. Ei heller datingappene. Det er Darwin.

Snyltekapitalismen

Snyltekapitalismen

De har sugd seg inn i verdiskapningen i det meste som foregår på planeten. Nå begynner de å spise av velferdssamfunnets grunnmur også.

Lederskap bor i oss alle

Lederskap bor i oss alle

Jeg ønsker at vi reflekterer mer over hva lederskap egentlig er og hvilket mangfold av lederskap vi ønsker.

En tidligere partner presenterte meg for en interessant formel som leker med Einsteins berømte E=MC2. Litt pusset opp av meg, ser formelen omtrent slik ut:

L = FK2

Hvor L står for lederkvalitet, F står for ferdigheter og K (som opphøyes i andre potens) står for Kontekst.

Omgivelsenes betydning

Formelen bygger på innsikten om hvilken betydning omgivelsene en leder opererer i har for hens evne til å utøve god ledelse, og legger ekstremt stor vekt på kontekst og mindre vekt på individuelle ferdigheter.

Umiddelbart virker formelen intuitiv og kan gi noen og enhver en aha-opplevelse. Men i likhet med svært mange teorier vi forfekter innen lederutvikling, finnes det intet vitenskapelig grunnlag for å hevde at formelen er korrekt.

Siste mote

Da jeg intervjuet den kritiske svenske professoren Mats Alvesson for 3-4 år siden, påpekte han, med støtte fra mange andre forskere, at lederutvikling i stor grad handler om «siste mote», og at utviklingsprogrammene vi leverer er basert på forskning som ikke er spesielt rotfestet i virkeligheten.

«Det fins ikke noe vitenskapelig fundament for den enorme interessen og innsatsen som legges inn i lederutvikling», sa Alvesson.

«Virker det?»

Hans norske motpart, Susann Gjerde, som i sin bok «Ledere og ledelse i utvikling» inviterer til kritisk refleksjon omkring lederutvikling, har forsøkt å vekke norske lederutviklere til kritisk refleksjon omkring sitt eget virke.

Spørsmålet vi bør stille oss er kort og godt: «Virker det vi holder på med?»

Men det kommer få, om noen svar.

Når honorarer for års oppdemmet erfaring med å jobbe med ledere står på spill, blir det kanskje et så ubehagelig spørsmål å forholde seg til at lederutviklingsbransjen mer eller mindre tier det i hjel?

Det til tross for at Susann Gjerde refser med mildhet, kjærlighet og konstruktivitet.

Beyond lederutvikling

Den konstruktive tilnærmingen skal vi forsøksvis bygge opp under her i Tirsdag morgen og tilt.work.

I ettermiddag (tirsdag 11. april 2023 kl 15.00) tar vi enda en gang opp temaet lederutvikling, nå med et blikk på hva som befinner seg på den «andre siden».

Den mangeårige ledertreneren Trond Parelius Johnsen innleder i dette Litt klokere-nettmøtet som har tittelen «Beyond lederutvikling».

Deretter blir det som alltid opp til de fremmøtte kloke hoders engasjement og delingsglede hva vi får ut av det hele.

Meld deg på her.

God tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.