Janteloven:

Fordelene med selvskryt

av | 7. desember 2020 @ 07:00

Foto: Daniel Dan outsideclick fra Pixabay
Rosen hun fikk prellet av. Så lærte en venninne henne litt om Janteloven. Doktor Walaa deler hva hun har lært om selvaktelse og hvordan du bygger deg selv opp.

I Norge ligger det ikke naturlig for oss å gi oss selv skryt, selv om vi fortjener det. Verken i arbeidslivet eller privat har det vært sosialt akseptert å anerkjenne egne oppnåelser. Dette har sin rot i janteloven, som i 1933 ble formulert i en roman av Aksel Sandemose; en lov som speilet nordmenns oppfatninger om hva som er akseptabelt å si og tenke om seg selv.

Jantelovens skaper Aksel Sandemose (Foto: Leif Ørnelund, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

Selv om tidene har forandret seg, og vi er friere enn noen gang før, står janteloven fortsatt sterkt i nordmenns bevissthet. Vi har vondt for å gi oss selv det skrytet vi fortjener. Høy selvaktelse har tradisjonelt blitt sett på som problematisk og arrogant, mens det i realiteten gir oss fornyet selvtillit, motivasjon og arbeidsvilje.

Egen erfaring

For å gi et innblikk i hvordan vi ofte forholder oss til egne prestasjoner, snakker oss selv ned eller glemmer å tillate oss litt selvskryt, vil jeg dele noen egne erfaringer rundt dette temaet:

Jeg ble nylig involvert i en gledelig prosess som endte med et jobbtilbud. Prosessen besto av flere intervjurunder og et oppdrag om å lage, forberede og presentere et innlegg på 30 minutter om et relativt ukjent tema for meg. Det var meget utfordrende, men samtidig veldig gøy! Utfordrende fordi du lett føler at du ikke kan klare oppdraget på de få dagene satt til dette, og at du rett og slett ikke ønsker å feile! Gøy, fordi du lærer noe nytt og setter dine kunnskaper som doktorand bokstavelig talt i praksis.

Etter å ha presentert, kom komiteen med en fabelaktig tilbakemelding om at presentasjonen var av toppklasse, og at man skulle tro jeg har holdt på med temaet som var diskutert, i hele karrieren. Jeg må innrømme at det gledet meg stort. Samtidig gikk jeg bare videre uten å anerkjenne at jeg har gjort det bra. Heller ikke etter at jeg ble kåret som firmaets toppkandidat og fikk jobben.

Det skjedde imidlertid noe da jeg snakket med min venninne, som spurte hvordan jeg hadde tenkt å belønne meg selv. Jeg hadde nemlig ikke tenkt å gjøre det. Hun og jeg hadde en fin diskusjon om hvor vanlig nettopp det er, å ikke anerkjenne selv at man har oppnådd noe, men nærmest bagatellisere det. Vi ble enige om at jeg burde gjøre en liten gest; spise en kake, gå på spa, kjøpe nye klær, alt i anledningen at jeg har landet jobben! Så da gjorde jeg det.

Les også: Historiene du forteller om deg selv

Selvaktelse

Store norske leksikon definerer selvaktelse som «… individets totale holdning til seg selv; anerkjennelse og positiv vurdering av det bilde en har av seg selv, inkludert sine egne egenskaper, ressurser, prestasjoner, verdier, omdømme og utseende». Det handler om å ha tro på seg selv, gi seg selv en klapp på skulderen når man har gjort noe bra og erkjenne for seg selv og andre at man mestrer oppgaven like bra som, eller bedre enn andre.

Det er skrevet flere artikler om hvordan selvskryt på arbeidsplassen gjør deg til en upopulær kollega; at det er viktig å kunne skryte av seg selv, men at ydmykhet er et stikkord. Det ligger naturligvis en sannhet i dette, da det handler om en balanse mellom å få motivasjon av seg selv og av andre, og å ikke dra det så langt at man opptrer blærete foran kollegaer og venner.

Det er en akseptert sannhet i alle bransjer at konstruktive tilbakemeldinger, anerkjennelse og ros er en høy motivasjonsfaktor for ansatte. Men det trenger ikke nødvendigvis alltid å komme fra en leder eller kollega. Det kan være vel så viktig å gi seg selv slike tilbakemeldinger for å sørge for egen motivasjon og trivsel.

Janteloven
  1. Du skal ikke tro at du er noe.
  2. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
  3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
  4. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
  5. Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
  6. Du skal ikke tro du er mere enn oss.
  7. Du skal ikke tro at du duger til noe.
  8. Du skal ikke le av oss.
  9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
  10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Journal

Alle mennesker kjenner av og til på den gode følelsen av å ha fullført en vanskelig oppgave, eller et vellykket prosjekt, eller å ha gjort det bra på et jobbintervju. Alle tillater seg selv å tenke gode tanker om eget arbeid en gang iblant, men det kan ofte bli med denne korte tanken.

For å sette selvskrytet litt mer i fokus, og la det bidra til økt egenmotivasjon, kan det være lurt å starte med å loggføre egne oppnåelser. Dette kan gjøres på mange måter, for eksempel å føre en dagbok, laste ned en app som hjelper deg å følge med på eget humør, eller å dele erfaringene med venner eller kollegaer. Ved å sette ord på følelsene, og ved å skrive dem ned et sted, vil man også ha muligheten til å hente frem disse på en dårlig dag for å minne seg selv på at man faktisk er flink.

Det trenger ikke være lange avhandlinger av dagens forløp eller detaljerte beskrivelser av følelsene. Det holder at det noteres noen stikkord om hva man gjorde og hva man fikk til. På arbeidsplassen kan man loggføre fremgangen på et prosjekt, små seire eller gode tilbakemeldinger fra ledere eller kollegaer.

«Jeg ble ferdig i dag med prosjektoppgaven som har frist til fredag, to dager før fristen. Godt jobbet!»

«Sjefen min ga meg skryt for hvor godt jeg håndterte den sure kunden i dag. Jeg håndterte saken mye bedre enn fryktet. Jeg gjorde en god jobb!»

«I dag spurte en kollega meg om hjelp fordi jeg kan mer om systemet enn han. Det føltes bra!»

På hjemmefronten er det mange som fører dagbok, men disse blir ofte brukt til å klage på hvor vanskelig livet er. Det kan være om man kranglet med ektefellen, at man ikke får barna til å gjøre leksene sine eller at man nok en gang ikke rakk å gjøre ferdig all klesvasken. Hvis man tenker seg at man snur om på dette, og heller formulerer ordene i dagboken til å handle om at «i dag kranglet jeg med ektefellen, men vi ble fort venner igjen, og vi ble enige om hvordan vi skulle løse problemet. Her var vi flinke og møttes på halvveien» eller «i dag rakk jeg ikke å gjøre hele klesvasken, men jeg fikk i det minste vasket to maskiner og brettet alle de rene klærne. Det var godt gjort».

Optimisme

En optimist er en person som ser lyst på livet, en som er forhåpningsfull og har tro på at alt vil ordne seg. Det å skryte av seg selv er en form for optimisme, der man har tro på egne evner, er forhåpningsfull om egen fremtid og ser seg selv i et positivt lys.

Nordmenn er altfor flinke, selv i dagens samfunn, til å trykke seg selv ned, og dette hjelper definitivt ikke på selvfølelsen. Til og med når en kollega sier til deg at du var veldig flink til å holde presentasjon for kundene, har vi utrolig lett for å svare «Nja, det gikk nå sånn tålig greit» eller «syns du det? Jeg syns jeg pratet for fort og brukte for få eksempler».

Dette er ikke holdningsbyggende, men heller destruktivt. Å tillate seg selv å svare «Tusen takk, jeg følte det gikk veldig bra. Jeg synes selv at jeg gjorde en god jobb» vil hjelpe med å bygge selvaktelsen og samtidig styrke følelsen av å være av verdi for arbeidet og for familien, at man er et tilskudd fremfor en byrde.

Det handler derfor ikke om at man er arrogant eller selvopptatt, men å gi seg selv tillatelse til å tenke godt om seg selv. Det er også et verktøy for bedre selvinnsikt, bevisstgjøre seg selv på hva ens egne styrker og svakheter er og på hvilke felt man kan bidra.

Menneskelig behov

Abraham Maslow anses å være grunnleggeren av menneskets psykologi, og han skapte et hierarki, som forklarer menneskets grunnleggende behov gjennom en pyramide. Nederst på pyramiden er de mest vitale behovene for menneskets overlevelse, som vann og mat, mens den øvre delen handler om en annen, viktig del av grunnleggende menneskelige behov, nemlig selvrealisering og anerkjennelse. Maslow anså behovet for skryt og prestisje som grunnleggende behov hos mennesker.

Han mente at for å oppnå dette, trenger mennesker å føle seg verdsatt, skille seg ut og realisere eget potensial. Det å ha selvtillit og god selvfølelse, er altså ansett som ett av våre primærbehov, og det er derfor svært viktig å ta ansvar for egen selvfølelse og ikke bare la denne oppgaven være opp til andre.

Derfor vil vi utfordre deg: Hva har du vært flink til i dag?

Artikler av Walaa Abuelmagd (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: