Bærekraft, IS og (veldig) Sterk strøm

17. desember 2018
Avatar
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)
Som student tok han ekstrajobb i Telenor. Snart var han globalt ansvarlig for samfunnsansvar. Senere drev han vannkraft i Tyrkia. I dag er han HR-direktør i Statkraft. Møt HR-profilen Olav […]

Som student tok han ekstrajobb i Telenor. Snart var han globalt ansvarlig for samfunnsansvar. Senere drev han vannkraft i Tyrkia. I dag er han HR-direktør i Statkraft. Møt HR-profilen Olav Peter Hypher.

Planen var egentlig å bli diplomat eller å jobbe i en stor multilateral organisasjon, som Verdensbanken, og alternativ en karriere som musiker. At Olav Peter Hypher (uttales haifer) endte som HR-direktør i Statkraft etter en rakettkarriere i Telenor var — som så mye her i livet — et spill av tilfeldigheter.

Det startet med en ekstrajobb i Telenor ved siden av studiene.


—  Det var i den perioden de vokste som globalt selskap og det ble behov for å styrke landsanalyser, forteller han.

Ekstrajobben ble til syv års ansettelse. Da han sluttet var han leder for samfunnsansvar i den norske telegiganten.

Årene i Telenor formet ham.

—  Det var viktige år for meg og en viktig periode for Telenor. Kort etter at jeg begynte feiret vi mobilkunde nummer 1 million med kake. Da jeg sluttet var det 130 millioner.

I dag har Telenor mer enn 150 millioner kunder på verdensbasis.

Men de siste 120 millioner har ikke Olav vært involvert i.

https://hrnorge.no/fagomrader/hr-norges-hr-profiler-1/hr-profilen/olav-hypher-baerekraft-is-og-veldig-sterk-stromHan har vært opptatt på annet hold.

Blant annet med å jobbe for Statkraft i Tyrkia.

Han begynte i Statkraft i et engasjement i 2008, og inntok snart ulike lederroller innen kommunikasjon, CSR og HR.

Turkish delight

—  Tyrkia ble utpekt som et satsningsområde for Statkraft i 2010-2011, sier han. —  Det ble satt opp et landskontor og vi investerte i en portefølje på tre kraftverk som var i ulike stadier, fra nesten ferdig til under prosjektering..

—  I 2015 ble jeg utfordret til å ta ledelsen der. To av de tre prosjektene er i dag realisert og i produksjon. Det siste lå i grenseområdene mot Syria og Irak. Etter iherdig innsats for å realisere det gjorde særlig sikkerhetssituasjonen og utfordringer med entreprenøren det vanskelig for oss å gå videre med prosjektet.

—  Det var en krevende periode. Vi var kjent med at det var friksjoner i området, men vi hadde strategier for å kunne bidra positivt med vår kompetanse innen fornybar energi, også når det gjaldt å bidra positivt i lokalsamfunnet.

—  Det vi og resten av verden ikke så på dette tidspunktet var fremveksten av IS i Syria og Irak som bidro til at situasjonen i regionen ble forverret og gamle konfliktlinjer i regionen blusset opp. Flyplasser i området måtte stenges og den generelle sikkerhetssituasjonen ble forverret. Som landssjef var jeg også ansvarlig for sikkerheten til de ansatte, og det ble en viktig og krevende del av jobben i den siste tiden jeg var i Tyrkia. Vi valgte til slutt å selge dette prosjektet, som nå realiseres av en tyrkisk aktør

«Flyplasser i området måtte stenges og den generelle sikkerhetssituasjonen ble forverret»

Bedriftenes viktige rolle

I 2016 startet Statkraft tverrgående forbedringsprogram. Det resulterte blant annet i at de slo sammen HR. Olav fikk jobben med å lede den sammenslåtte funksjonen.

—   Siden jeg hadde vært med å utvikle mange av løsningene Statkraft skulle implementere var det fristende å ta HR-rollen og gi mitt bidrag til å sette dem ut i livet også.

—  Dette er faktisk min første rene HR-jobb, men jeg har hatt HR som en del av mitt ansvar i tre av mine tidligere lederjobber og rapporterte også til konserndirektøren for HR i Telenor i flere år.

—  Det var ikke åpenbart at HR var det rette for meg, selv om det å utvikle organisasjoner har vært et viktig interessefelt for meg gjennom hele karrieren.  Jeg er over tid blitt mer overbevist om den viktige rollen næringslivet har for en positiv samfunnsutvikling.  Bedrifter har en nøkkelrolle for utviklingen av en bærekraftig økonomi, men også i det å utvikle fremtidens måter å jobbe på.

— Så for meg handler dette om en reise fra å være veldig interessert i store internasjonale samfunnstema via bedriftenes strategiske arbeid til å bli mer bevisst på hva som skal til for å skape fremtidsrettede organisasjoner. Og der har HR en nøkkelrolle.

«Bedrifter har en nøkkelrolle for utviklingen av en bærekraftig økonomi»

De rette tingene

Han har en stab på 32 medarbeidere i Statkrafts HR. I tillegg er det business partnere og lokale HR-folk rundt omkring i verden.

— Hva liker du best med jobben din?

— Muligheten til å jobbe med flinke folk. Jeg opplever at vi har klart å koble organisasjoner og team tett på strategi i Statkraft. Og fra et HR-perspektiv handler det om mye mer enn HR. Det er HR sammen med andre funksjoner. Vi bidrar til å skape et bedre samspill mellom strategi, digitalisering, kommunikasjon. Vi bidrar til mindre silobasert jobbing og vi introduserer nye måter å jobbe på. Vi ser mer på om vi gjør de rette tingene, enn om vi gjør tingene rett.

— Hva er de rette tingene?

— Innenfor HR er det ofte sterkt fokus på standardleveranser. HR utvikler gjerne over tid en rekke aktiviteter og verktøy som følger kalenderen.

— Og ja, det er en del ting som er universelle og hvor det fins en beste praksis å følge, men når vi skal understøtte en strategi som skal åpne nye markeder og utvikle nye produkter er det ikke åpenbart for meg at måten HR alltid har gjort ting på er den rette måten. Vi skal se med kritisk blikk på hva vi gjør, særlig når noen sier at «slik har vi jo alltid gjort det».

— Vi har mye å gå på i alt fra lederutvikling til å  koble sammen de ansatte i tverrfunksjonelle, agile team. Arbeidstakerne våre er dyktige, og — kulturen fra gammelt av  domineres av kraftverkene som er i produksjon. Et kraftverk skal stå i 100 år, og den delen av virksomheten har en innebygd grundighet og langsiktighet. Hvordan ta vare på dette evighetsperspektivet og samtidig snu oss raskt med sol, vind og helt nye forretningsmodeller?

— Sol og vind er viktige stikkord, ikke sant?

— Absolutt. Vi er i en bransje som tidligere var sterkt regulert, og som nå er mer og mer markedsstyrt. Og markedet endrer seg. I dag ser vi på individnivå at mange både bruker og lager strøm. Solceller på taket, batteribanker i kjelleren og garasjen.

— Hovedpunktene i vår strategi er å vokse innenfor kraftproduksjon fra sol, vind og vann internasjonalt, med hovedvekt på Norden, Europa, India og Sør-Amerika. Den andre delen er å jobbe med kunde- og markedssiden av dette, lage produkter og sette sammen tjenester på nye måter til nye og eksisterende kunder. I tillegg jobber vi aktivt med nye forretningsmuligheter som ladestasjoner for el-bil, biodrivsfoff og nye datasentre, en av fremtidens mest kraftkrevende industrier.

— Vi er godt posisjonert til å utvikle disse produktene. Vi er i dag størst på fornybar energi i Europa. Samtidig er det en bred erkjennelse av at selv om vi har et bra startpunkt og en spennende strategi så vil realiseringen av den kreve at vi adresserer vår egen kultur og måten vi jobber på.

Traust og innovativ

—  Hvordan vil du beskrive virksomheten Statkraft?

—  Det er et selskap veldig i tråd med sine egne verdier, en kompetent, ansvarlig og svært ingeniørdrevet bedrift med et viktig samfunnsoppdrag.

—  Gjennom veksten i sol, vind og vann bidrar vi konkret til det grønne skiftet og omleggingen fra fossil til fornybar energi, samtidig som vi står på hver dag for å sikre at turbinene spinner og leverer sikker  strømforsyning til samfunnet rundt oss.

—  Vi er preget av ingeniørdominansen, på godt og vondt. Grundigheten og langsiktigheten betyr mye hva gjelder alle de store og til dels krevende og farlige prosessene vi starter og driver, men det kan gå på bekostning av hurtighet og kreativitet.

—  Samtidig er det et selskap med et kjerneprodukt som har fått en renessanse i verden, og som er helt sentralt for klimautfordringene. Jeg har sterk tro på  at selskapet har fremtiden foran seg, med et viktig oppdrag og stort potensial for vekst.

—  Kulturen er spennende kombinasjon av god norsk trausthet og nytenkning. Her er lite renkespill og internpolitikk. Markedet vi opererer i har endret seg mye, både hva gjelder kjøp og salg av strøm over landegrensene og hva gjelder nye produkter og tjenester.

—  Vår utfordring er å ivareta det bestående og samtidig være proaktive i det nye — optimalisering av eksisterende prosesser i kombinasjon med utvikling av helt nye forretningsmodeller. Våre ledere må forstå begge deler, selv om noen primært skal optimalisere og andre skal innovere.

Stor bidragsyter

—  Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå?

—  Vår utfordring akkurat nå er å få flyt i samhandlingen på tvers av funksjoner og geografier, ta i bruk agile arbeidsmetoder og bedre utnytte mulighetene digitalisering gir oss på en rekke ulike områder.

—  Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

—  800 her i hovedkontoret og 3.500 totalt. Vi omsetter for 69 milliarder og vi er den største enkeltbidragsyteren til statsbudsjettet i fastlands-Norge. Det er det ikke så mange som vet. Heller ikke at vi er største produsent av fornybar energi i Europa.

—  Er dere introverte?

—  Som organisasjon kan vi i noen sammenhenger være litt introverte i den forstand at vi i liten grad har eksponering mot den enkelte forbruker og heller ikke har varemerke som mange kjenner til – men innenfor bransjen er vi aktivt med på å sette agenda.

Meningsfullt

—  Hva kjennetegner en god leder?

—  En som er sterk på å sette tydelig retning og ligger et lite hode foran og samtidig er en «gartner» som dyrker frem det beste i medarbeiderne. Et viktig lederansvar er også å motvirke siloer.

—  Hva er dine råd til de som søker en karriere i HR?

—  Å jobbe med HR i dag er det mest meningsfulle og interessante sted du kan være i organisasjonen. Som profesjon er det et fantastisk spennende sted, ikke minst i den perioden vi er nå, hvor hele arbeidslivet endrer seg.

—  Så er det viktig at du er på rett sted, i en virksomhet som forstår hvor viktig og kraftfullt HR kan utøves. Jeg ville ikke nølt med å anbefale min datter å gå inn i HR, men jeg ville vært nøye på å hjelpe henne med å være «picky» på hvilken arbeidsgiver hun skal ha.

«Å jobbe med HR i dag er det mest meningsfulle og interessante sted du kan være i organisasjonen»

—  Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

—  Geir Glømmi i Aker Solution. Etter at jeg ble HR-direktør er noe av det jeg har tatt inn over meg at jeg ikke er ekspert. Jeg mener vi har masse å lære av andre organisasjoner, og der er Geir og Aker et godt eksempel for en måte å dele sin kompetanse og ressurser på tvers.

HR-profilen Olav Peter Hypher

Arbeidserfaring

  • 2017-> SVP, Head of Corporate HR, Statkraft
  • 2016-2017 Project Manager Corporate Improvement Programme
  • 2015-2016 SVP, Head of Strategy & Governance, International Hydro
  • 2013-2015 Country Manager Turkey
  • 2008-2013 SVP, Head of Corporate Responsibility & HSE
  • 2007-2008 EVP Communications, HR and CSR, SN Power
  • 2000-2007 VP, Corporate Responsibility, Telenor Group

Utdanning

  • BI Norwegian Business School Master’s degree, International Business, Change Management, Scenario strategy
  • School of Oriental and African Studies, U. of London, Bachelor’s degree, Development studies
  • University of Oslo (UiO), Bachelor’s degree, Political Science and Government

Hobby og fritid

Spiller i husbandet «Sterk strøm». Skriver musikk selv. Engasjerer seg i en bistandsorganisasjon i Sør-Afrika.


Artikkelen er tidligere publisert på HR Norges nettsider.

Ukens tilt?

Hva skjer?

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

Mest populære innlegg og sider

Er retskrivnig egnetlig så vikktigt?
Hvordan ledere skaper kultur
«Du er en stor, dum blå banan!»
Hei sjef, har du to minutter?
Blir resultatene bedre når rekrutteringen skjer gjennom videomøter?
Hvordan skape psykologisk trygghet i en virtuell arbeidshverdag?
Slik takler du den krevende overgangen fra medarbeider til mellomleder
Hvis hel ved kunne snakke, ville den snakket som denne selgeren
De små nyansene mellom læring, opplæring og belæring
Å forebygge egne fordommer er nøkkelen til mer inkludering og mangfold

Instagram

Mer som dette

De siste artiklene

Den du er når ingen ser deg

Den du er når ingen ser deg

Det som står stille, råtner. Vekst skapes når et menneske forstår og opplever sin verdi kun ved å være et menneske med potensial. Vi er ikke verdifulle i arbeidslivet fordi vi kommer med ulik bakgrunn, men på tross av våre ulikheter.

Noen av våre forfattere

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Share This
%d bloggere liker dette: