Bærekraft, IS og (veldig) Sterk strøm

av | 17. desember 2018 @ 07:35

Som student tok han ekstrajobb i Telenor. Snart var han globalt ansvarlig for samfunnsansvar. Senere drev han vannkraft i Tyrkia. I dag er han HR-direktør i Statkraft. Møt HR-profilen Olav […]

Som student tok han ekstrajobb i Telenor. Snart var han globalt ansvarlig for samfunnsansvar. Senere drev han vannkraft i Tyrkia. I dag er han HR-direktør i Statkraft. Møt HR-profilen Olav Peter Hypher.

Planen var egentlig å bli diplomat eller å jobbe i en stor multilateral organisasjon, som Verdensbanken, og alternativ en karriere som musiker. At Olav Peter Hypher (uttales haifer) endte som HR-direktør i Statkraft etter en rakettkarriere i Telenor var — som så mye her i livet — et spill av tilfeldigheter.

Det startet med en ekstrajobb i Telenor ved siden av studiene.


—  Det var i den perioden de vokste som globalt selskap og det ble behov for å styrke landsanalyser, forteller han.

Ekstrajobben ble til syv års ansettelse. Da han sluttet var han leder for samfunnsansvar i den norske telegiganten.

Årene i Telenor formet ham.

—  Det var viktige år for meg og en viktig periode for Telenor. Kort etter at jeg begynte feiret vi mobilkunde nummer 1 million med kake. Da jeg sluttet var det 130 millioner.

I dag har Telenor mer enn 150 millioner kunder på verdensbasis.

Men de siste 120 millioner har ikke Olav vært involvert i.

https://hrnorge.no/fagomrader/hr-norges-hr-profiler-1/hr-profilen/olav-hypher-baerekraft-is-og-veldig-sterk-stromHan har vært opptatt på annet hold.

Blant annet med å jobbe for Statkraft i Tyrkia.

Han begynte i Statkraft i et engasjement i 2008, og inntok snart ulike lederroller innen kommunikasjon, CSR og HR.

Turkish delight

—  Tyrkia ble utpekt som et satsningsområde for Statkraft i 2010-2011, sier han. —  Det ble satt opp et landskontor og vi investerte i en portefølje på tre kraftverk som var i ulike stadier, fra nesten ferdig til under prosjektering..

—  I 2015 ble jeg utfordret til å ta ledelsen der. To av de tre prosjektene er i dag realisert og i produksjon. Det siste lå i grenseområdene mot Syria og Irak. Etter iherdig innsats for å realisere det gjorde særlig sikkerhetssituasjonen og utfordringer med entreprenøren det vanskelig for oss å gå videre med prosjektet.

—  Det var en krevende periode. Vi var kjent med at det var friksjoner i området, men vi hadde strategier for å kunne bidra positivt med vår kompetanse innen fornybar energi, også når det gjaldt å bidra positivt i lokalsamfunnet.

—  Det vi og resten av verden ikke så på dette tidspunktet var fremveksten av IS i Syria og Irak som bidro til at situasjonen i regionen ble forverret og gamle konfliktlinjer i regionen blusset opp. Flyplasser i området måtte stenges og den generelle sikkerhetssituasjonen ble forverret. Som landssjef var jeg også ansvarlig for sikkerheten til de ansatte, og det ble en viktig og krevende del av jobben i den siste tiden jeg var i Tyrkia. Vi valgte til slutt å selge dette prosjektet, som nå realiseres av en tyrkisk aktør

«Flyplasser i området måtte stenges og den generelle sikkerhetssituasjonen ble forverret»

Bedriftenes viktige rolle

I 2016 startet Statkraft tverrgående forbedringsprogram. Det resulterte blant annet i at de slo sammen HR. Olav fikk jobben med å lede den sammenslåtte funksjonen.

—   Siden jeg hadde vært med å utvikle mange av løsningene Statkraft skulle implementere var det fristende å ta HR-rollen og gi mitt bidrag til å sette dem ut i livet også.

—  Dette er faktisk min første rene HR-jobb, men jeg har hatt HR som en del av mitt ansvar i tre av mine tidligere lederjobber og rapporterte også til konserndirektøren for HR i Telenor i flere år.

—  Det var ikke åpenbart at HR var det rette for meg, selv om det å utvikle organisasjoner har vært et viktig interessefelt for meg gjennom hele karrieren.  Jeg er over tid blitt mer overbevist om den viktige rollen næringslivet har for en positiv samfunnsutvikling.  Bedrifter har en nøkkelrolle for utviklingen av en bærekraftig økonomi, men også i det å utvikle fremtidens måter å jobbe på.

— Så for meg handler dette om en reise fra å være veldig interessert i store internasjonale samfunnstema via bedriftenes strategiske arbeid til å bli mer bevisst på hva som skal til for å skape fremtidsrettede organisasjoner. Og der har HR en nøkkelrolle.

«Bedrifter har en nøkkelrolle for utviklingen av en bærekraftig økonomi»

De rette tingene

Han har en stab på 32 medarbeidere i Statkrafts HR. I tillegg er det business partnere og lokale HR-folk rundt omkring i verden.

— Hva liker du best med jobben din?

— Muligheten til å jobbe med flinke folk. Jeg opplever at vi har klart å koble organisasjoner og team tett på strategi i Statkraft. Og fra et HR-perspektiv handler det om mye mer enn HR. Det er HR sammen med andre funksjoner. Vi bidrar til å skape et bedre samspill mellom strategi, digitalisering, kommunikasjon. Vi bidrar til mindre silobasert jobbing og vi introduserer nye måter å jobbe på. Vi ser mer på om vi gjør de rette tingene, enn om vi gjør tingene rett.

— Hva er de rette tingene?

— Innenfor HR er det ofte sterkt fokus på standardleveranser. HR utvikler gjerne over tid en rekke aktiviteter og verktøy som følger kalenderen.

— Og ja, det er en del ting som er universelle og hvor det fins en beste praksis å følge, men når vi skal understøtte en strategi som skal åpne nye markeder og utvikle nye produkter er det ikke åpenbart for meg at måten HR alltid har gjort ting på er den rette måten. Vi skal se med kritisk blikk på hva vi gjør, særlig når noen sier at «slik har vi jo alltid gjort det».

— Vi har mye å gå på i alt fra lederutvikling til å  koble sammen de ansatte i tverrfunksjonelle, agile team. Arbeidstakerne våre er dyktige, og — kulturen fra gammelt av  domineres av kraftverkene som er i produksjon. Et kraftverk skal stå i 100 år, og den delen av virksomheten har en innebygd grundighet og langsiktighet. Hvordan ta vare på dette evighetsperspektivet og samtidig snu oss raskt med sol, vind og helt nye forretningsmodeller?

— Sol og vind er viktige stikkord, ikke sant?

— Absolutt. Vi er i en bransje som tidligere var sterkt regulert, og som nå er mer og mer markedsstyrt. Og markedet endrer seg. I dag ser vi på individnivå at mange både bruker og lager strøm. Solceller på taket, batteribanker i kjelleren og garasjen.

— Hovedpunktene i vår strategi er å vokse innenfor kraftproduksjon fra sol, vind og vann internasjonalt, med hovedvekt på Norden, Europa, India og Sør-Amerika. Den andre delen er å jobbe med kunde- og markedssiden av dette, lage produkter og sette sammen tjenester på nye måter til nye og eksisterende kunder. I tillegg jobber vi aktivt med nye forretningsmuligheter som ladestasjoner for el-bil, biodrivsfoff og nye datasentre, en av fremtidens mest kraftkrevende industrier.

— Vi er godt posisjonert til å utvikle disse produktene. Vi er i dag størst på fornybar energi i Europa. Samtidig er det en bred erkjennelse av at selv om vi har et bra startpunkt og en spennende strategi så vil realiseringen av den kreve at vi adresserer vår egen kultur og måten vi jobber på.

Traust og innovativ

—  Hvordan vil du beskrive virksomheten Statkraft?

—  Det er et selskap veldig i tråd med sine egne verdier, en kompetent, ansvarlig og svært ingeniørdrevet bedrift med et viktig samfunnsoppdrag.

—  Gjennom veksten i sol, vind og vann bidrar vi konkret til det grønne skiftet og omleggingen fra fossil til fornybar energi, samtidig som vi står på hver dag for å sikre at turbinene spinner og leverer sikker  strømforsyning til samfunnet rundt oss.

—  Vi er preget av ingeniørdominansen, på godt og vondt. Grundigheten og langsiktigheten betyr mye hva gjelder alle de store og til dels krevende og farlige prosessene vi starter og driver, men det kan gå på bekostning av hurtighet og kreativitet.

—  Samtidig er det et selskap med et kjerneprodukt som har fått en renessanse i verden, og som er helt sentralt for klimautfordringene. Jeg har sterk tro på  at selskapet har fremtiden foran seg, med et viktig oppdrag og stort potensial for vekst.

—  Kulturen er spennende kombinasjon av god norsk trausthet og nytenkning. Her er lite renkespill og internpolitikk. Markedet vi opererer i har endret seg mye, både hva gjelder kjøp og salg av strøm over landegrensene og hva gjelder nye produkter og tjenester.

—  Vår utfordring er å ivareta det bestående og samtidig være proaktive i det nye — optimalisering av eksisterende prosesser i kombinasjon med utvikling av helt nye forretningsmodeller. Våre ledere må forstå begge deler, selv om noen primært skal optimalisere og andre skal innovere.

Stor bidragsyter

—  Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå?

—  Vår utfordring akkurat nå er å få flyt i samhandlingen på tvers av funksjoner og geografier, ta i bruk agile arbeidsmetoder og bedre utnytte mulighetene digitalisering gir oss på en rekke ulike områder.

—  Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

—  800 her i hovedkontoret og 3.500 totalt. Vi omsetter for 69 milliarder og vi er den største enkeltbidragsyteren til statsbudsjettet i fastlands-Norge. Det er det ikke så mange som vet. Heller ikke at vi er største produsent av fornybar energi i Europa.

—  Er dere introverte?

—  Som organisasjon kan vi i noen sammenhenger være litt introverte i den forstand at vi i liten grad har eksponering mot den enkelte forbruker og heller ikke har varemerke som mange kjenner til – men innenfor bransjen er vi aktivt med på å sette agenda.

Meningsfullt

—  Hva kjennetegner en god leder?

—  En som er sterk på å sette tydelig retning og ligger et lite hode foran og samtidig er en «gartner» som dyrker frem det beste i medarbeiderne. Et viktig lederansvar er også å motvirke siloer.

—  Hva er dine råd til de som søker en karriere i HR?

—  Å jobbe med HR i dag er det mest meningsfulle og interessante sted du kan være i organisasjonen. Som profesjon er det et fantastisk spennende sted, ikke minst i den perioden vi er nå, hvor hele arbeidslivet endrer seg.

—  Så er det viktig at du er på rett sted, i en virksomhet som forstår hvor viktig og kraftfullt HR kan utøves. Jeg ville ikke nølt med å anbefale min datter å gå inn i HR, men jeg ville vært nøye på å hjelpe henne med å være «picky» på hvilken arbeidsgiver hun skal ha.

«Å jobbe med HR i dag er det mest meningsfulle og interessante sted du kan være i organisasjonen»

—  Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

—  Geir Glømmi i Aker Solution. Etter at jeg ble HR-direktør er noe av det jeg har tatt inn over meg at jeg ikke er ekspert. Jeg mener vi har masse å lære av andre organisasjoner, og der er Geir og Aker et godt eksempel for en måte å dele sin kompetanse og ressurser på tvers.

HR-profilen Olav Peter Hypher

Arbeidserfaring

  • 2017-> SVP, Head of Corporate HR, Statkraft
  • 2016-2017 Project Manager Corporate Improvement Programme
  • 2015-2016 SVP, Head of Strategy & Governance, International Hydro
  • 2013-2015 Country Manager Turkey
  • 2008-2013 SVP, Head of Corporate Responsibility & HSE
  • 2007-2008 EVP Communications, HR and CSR, SN Power
  • 2000-2007 VP, Corporate Responsibility, Telenor Group

Utdanning

  • BI Norwegian Business School Master’s degree, International Business, Change Management, Scenario strategy
  • School of Oriental and African Studies, U. of London, Bachelor’s degree, Development studies
  • University of Oslo (UiO), Bachelor’s degree, Political Science and Government

Hobby og fritid

Spiller i husbandet «Sterk strøm». Skriver musikk selv. Engasjerer seg i en bistandsorganisasjon i Sør-Afrika.


Artikkelen er tidligere publisert på HR Norges nettsider.

Paal Leveraas
Følg Paal
Artikler av Paal Leveraas (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: