Sykepleieren som ble global HR-direktør

av | 2. mars 2018 @ 08:33

— Min far stilte diagnose på motorer over telefon, basert på lyd, og var både «doktor og psykolog» for de lokale fiskerne, sier Else Karin Æsøy. Selv startet hun som […]

— Min far stilte diagnose på motorer over telefon, basert på lyd, og var både «doktor og psykolog» for de lokale fiskerne, sier Else Karin Æsøy. Selv startet hun som sykepleier. I dag er hun øverste HR-leder i Vard. Her er månedens HR-profil.

Else Karin er utdannet sykepleier. Men det er lenge siden hun har praktisert. — Jeg har gått ut på dato på det feltet for mange år siden, sier hun. Til gjengjeld er hun veldig oppdatert på HR generelt og verftsindustrien spesielt.

Vard har sitt globale hovedkontor i Ålesund.

Derfra drar Else Karin i gang den nye regionalforeningen til HR Norge.

Motivasjon på tvers

— Det er jo veldig mange selskap her oppe som allerede har en tilknytning til HR Norge, og det blir fint å få en lokal møteplass hvor vi kan utveksle erfaringer og påvirke mot myndigheter. Med HR Norge sitt kontaktnett i ryggen blir det lettere å bygge sterkere nettverk lokalt.

— Jeg tenker også at i tøffere tider utfordres gjerne HR-rollen mer, og det er lett å bli veldig operativ. Det å ha et nettverk og dele kunnskap vil gi motivasjon på tvers.

Stiftelsesmøtet for HR Norge Nordvest den 7. mars etterfølges umiddelbart av det første styremøtet.

«Engasjement fra medlemmene er viktig»

— Det er kjekt å sjå at det er så mange påmeldte, sier Else Karin. — Dette blir en veldig medlemsstyrt forening, og engasjement fra medlemmene er viktig.

— Opplever du at det er regionale forskjeller på HR?
— I lille Norge har vi kulturforskjeller i måter vi jobber på som nok mer er fundert i bransjer enn regioner. Verftskulturen preger oss her. I sentrale strøk er HR-miljøet større, med konsern som har bygd opp HR på et tidligere tidspunkt. Der har de gjerne rene HR-roller, mens mindre virksomheter håndterer HR direkte i linjen, eller for eksempel gjennom finans.

Fikk lære seg å jobbe

– Hvordan havnet du i HR?
– Jeg er utdannet sykepleier fra Aker Sykepleierhøyskole 1987. Etter det jobbet jeg både på sykehus og i hjemmebasert omsorg, 6 av 10 år som leder. Jeg trivdes godt i denne rollen, men da stilling som HR-leder var ledig på et lokalt skipsverft søkte jeg.

– Jeg er selv oppvokst i en familie der far var mekaniker og jeg var ofte med på jobb om kveldene der vi fikk «lære oss å jobbe». Jeg startet i stillingen som HR-manager i 1999 og siden har jeg vært i Vard. Har gjennom disse årene stadig fått spennende og nye oppgaver og trives kjempegodt.

Hun blir varm i stemmen når hun snakker om faren sin.

– Jeg vokste opp med en far som sprang mellom potetåkeren og motorer. Han kunne diagnostisere motorer over telefonen. «La meg høre», sa han. «Sier den dokk-dokk, eller kadokk-kadokk?» Han var av den gamle skolen, bunnsolid, dønn lojal. Han dro til sjøs som 15-åring og slo seg senere ned i Søviknes, hvor han fikk jobb som mekaniker i Nogva Motorfabrikk. Etter hvert ble han de lokale fiskerne sin «doktor og psykolog», og fikk telefon om alle slags ting til alle døgnets tider. Han tok fagbrev som mekaniker rett før pensjonsalderen. Det gjorde han fordi han ville være en god rollemodell og statuere et eksempel for de unge folkene han jobbet med: Utdanning er viktig.

Hennes far døde for fire år siden.

– Men fagbrevet hans henger fremdeles i ramme på veggen, sier Else Karin stolt.

– Hvordan har han preget deg i din karriere?
– Dette med hvor viktig det er å være en god rollemodell har jeg tatt med meg. Og også viktigheten av å bygge opp og pleie nettverket sitt og erfaringen han bygde opp gjennom å stå stabilt i en jobb i mer enn 40 år. Her i Vard har vi fremdeles folk av denne gamle garden. De har en kunnskap som du aldri får med deg fra skolebenken, men er bygd opp gjennom årevis gjennom erfaring og nettverk. Vi forsøker å ta vare på dette i dagens Vard.

«Sier den dokk-dokk, eller kadokk-kadokk?»

– Hvordan ville din far passet inn i dagens Vard?
– Det han nok hadde trivdes dårligst med er dagens strenge krav til dokumentasjon, og alle formalitetene som ligger i lederrollen. Bortsett fra det, tror jeg han hadde passet godt inn i dag også.

Ville til det private

– Hvordan har veien til der du er i dag vært?
– Det har vært en fantastisk reise i skiftende tider innen maritim bransje. Etter at jeg var ferdig utdannet sykepleier fikk jeg tidlig lederansvar. Det var litt tilfeldig at jeg havnet her. Jeg hadde ingen plan, bare en tanke om å være i det private og skaffe meg kompetanse på tvers av offentlig og privat virksomhet. Så kom det ledig stilling nærheten av der jeg bodde i 1999, og jeg har vært i systemet siden da.

– Jeg startet ved et lokalt skipsverft, Søviknes Verft, i dag Vard Søviknes, den gang eiet av Aker og Kjell Inge Røkke. Gjennom 18 år har jeg hatt ulike roller, mesteparten av tiden innen HR, men også HMS.

– Har du nytte av sykepleierkompetansen i jobben din?
— Jeg praktiserer ikke som sykepleier lenger. Der er jeg utdatert, det har skjedd store ting i det fagfeltet de siste årene. Men noe av kompetansen kommer til nytte i emergency response-teamet som brukes i situasjoner hvor det er krise knyttet til ansatte, ulykker eller hendelser. Der sitter jeg sentralt, og har deltatt i oppbyggingen av teamet. Jeg har faktisk bygd det opp.

Kulturkollisjon

– Vard er jo i dag et italiensk eid selskap. Er det mange kulturkollisjoner?

– Jeg syns det er spennende å jobbe på tvers av kulturer. Italiensk og norsk arbeidskultur er nok veldig forskjellig. Bare det at i Norge er begge ute i arbeid, lager middagen selv og går tidlig hjem fra jobb for å hente unger i barnehagen eller delta på dugnad.

— I Italia er det fremdeles kvinnene som steller hjemme, mens mennene har lange arbeidsdager. Det er mer hierarki der, og det er andre måter å gjøre seg synlig på. Ikke gå hjem før sjefen har gått, for eksempel. Vi har en flatere struktur preget av uformelle møter gjennom dagen, mens de har mer hierarki og formell struktur i sin kommunikasjon. Jeg tror det er et stort potensial for forbedring gjennom synergier mellom våre kulturer.

«Vi som nordmenn, ja kanskje spesielt vi her på Sunnmøre, har en veldig direkte måte å snakke på»

– Påvirker det arbeidskulturen i hovedkontoret i Ålesund?
Det er klart dette gir utfordringer, men de viktigste er å være nysgjerrig og spørrende på hvordan andre gjør ting og hvorfor. Kommunikasjon kan i seg selv være den største utfordring, både språklig og kulturmessig. Vi som nordmenn, ja kanskje spesielt vi her på Sunnmøre, har en veldig direkte måte å snakke på, vi går rett på og kommer gjerne fort til konklusjon. Italienerne er gode på relasjonsbygging og prosesser. Igjen, gode muligheter for synergi.

Motfaser

– Fortell om Vard.
– Vard har vært gjennom en tøff periode med mye omstillingsarbeid. Det startet i 2015. Før det bygge vi offshore-båter her i Norge i samarbeid med Romania. Alle vet hva som skjedde i det markedet. Vi er fortsatt i en motfase der vi permitterer og oppbemanner samtidig. Det er krevende tider.

– Hvem permitterer dere og hvem ansetter dere?
– I perioden som fulgte oljenedturen tok vi en beslutning om å verne design-avdelingen vår. Mens vi har redusert bemanningen de fleste steder, har design-avdelingen nesten doblet seg, fra 55 ansatte i 2015 til 95 i dag. På den måten har vi vært i stand til å komme opp med nye, innovative løsninger med fartøy rettet mot akvakultur- og cruise-markedet. I det siste segmentet har vi spesialisert oss på mindre, eksklusive båter. Den første får utrustning her i Norge nå og leveres til sommeren, forteller hun, og viser stolt frem en video:

Vard ble italiensk i 2013, da verftsgruppen Fincantieri overtok aksjemajoriteten. Før den tid het selskapet Aker Yards, STX Europe og STX OSV. I Norge har de verftene Brattvaag, Langsten, Aukra, Søviknes og Brevik. Alle disse verftene var tidligere familieeide bedrifter med historie tilbake til rett etter 2. verdenskrig. I dag er det 9.000 ansatte i Vard, hvorav 1.400 i Norge.

Å jobbe i Vard

– Hva er det det beste ved å jobbe i Vard?
– Jeg setter stor pris på at vi har et proaktivt og løsningsorientert arbeidsmiljø. Det er stor takhøyde og stor endringsvilje, og jeg treffer masse folk og jobber med mange nasjonaliteter rundt meg hver dag.

«Man må være positiv til alle oppgaver»

– Hva liker du minst?
– En jobb inneholder alle oppgavene som må gjøres og da gjør man de, sier hun med et smil.

– Dette dreier seg både om rutineoppgaver og mer utfordrende HR-oppgaver. Man må være positiv til alle oppgaver. Jeg liker å trå utenfor komfortsonen, det er da en lærer.

Må håndtere mange lederstiler

– Hva kjennetegner en god leder?
– Generelt er det viktig å være tydelig på krav og forventninger og følge opp prestasjon for å gi nødvendig støtte og korreksjon. En leder må være en god rollefigur som er inkluderende, synlig i bedriften og tydelig på krav og forventninger.

– Våre ledere leder mange nasjonaliteter og dette krever at du som leder kan håndtere flere lederstiler. Der tenker jeg at norske ledere trenger å bli utfordret. Lederstilen i de ulike landene vi opererer i er svært forskjellig.

– Da de første verftene ble bygget opp her på Nordvestlandet etter krigen, skrev de kontrakter på servietter eller stadfestet det gjennom et håndtrykk. Det har endret seg. I dag er det tykke bøker. Vi skal ta vare på den nordiske samarbeidsmodellen og tilliten, men «built on trust» har ikke samme betydning i alle kulturer

– Hva er de største lederutfordringene i dag?

– Ledelse blir mer «hands on» i krisetider og lederne får veldig sterkt fokus på fag. Dette kan gå på bekostning av god og langsiktig ledelse.

Springe etter ballen

– Hvorfor er HR viktig?
– HR er viktig i det en tar plassen i organisasjonen. HR må sette seg godt inn i markedet selskapet opererer i og delta i prosessen for å definere virksomhetsstrategien. Videre må HR samkjøre bedriftens HR-strategi med den overordnede strategien til selskapet.

– HR har lett for å springe etter ballen og kanskje bli de som rydder. Vi blir da oppfattet som de vanskelige som «stikker kjepper i hjulene».  Vi må jobbe i forkant, forstå hvordan vi på en effektiv måte bidrar til at selskapet gjør riktige og gode strategiske valg og legge til rette for en god gjennomføring.

– Hva er dine beste råd til som vurderer en karriere i HR i dag?
– Å jobbe i HR er spennende. Det er mye variasjon. Etter 18 år innen HR-faget lærer jeg nye ting hver dag. Jeg tenker en må være nysgjerrig på ny læring og ha stor endringsvillighet. Du må like å jobbe med folk, være opptatt av mangfold og mulighetene det gir. Du må tørre å ta plassen din på fotballbanen og bli medspiller, ikke en som springer etter ballen.

«Vi må jobbe i forkant, forstå hvordan vi på en effektiv måte bidrar til at selskapet gjør riktige og gode strategiske valg og legge til rette for en god gjennomføring.»

Else Karin Æsøy
Else Karin Æsøy

Else Karin Æsøy, CHRO i Vard Group AS (Foto: Per Otto Dybvik)

HR-profilen Else Karin Æsøy

Arbeidssted: Vard Group AS

Stilling: VP HR & Organisation

CHRO Else Karin Æsøy rapporterer til Chief Executive Officer (CEO). Hun leder HR Shared Services og er faglig leder for Vard Group AS sine norske virksomheter, i tillegg til Global Mobility program I VARD. Hun er direkte leder for to HR-spesialister og en HR-manager, og leder et fagteam på 13 bestående av HR-ledere, HR-spesialister og HR-koordinatorer. Hun jobber tett på i det globale VARD HR-nettverk, i Brasil, Italia, Romania og Vietnam, i tillegg til Norge.

Hun leder også HR-nettverket i Norge innenfor områdene interne nettverksamlinger for HR i Vard Group Norge, og leder felles HR-praksis i Vard Group Norge.

Fra 2013 til 2016 var hun nestleder i styret i Utenlandsforum (Norwegian Forum for International Assignments), et nettverksforum for norske selskap som opererer globalt med ca 130 medlemmer fra 65 – 70 selskap.

Fra 2015 til 2017 var hun nestleder i styret Nordvest Forum.

Fra 7. mars 2018 er hun leder for HR Norge Nordvestlandet.


Intervjuet ble originalt publisert på HR Norges nettsider. 

Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
57 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: