🔖 Ledelse

«Dette er IKKE en hype»

av | 7. september 2017 @ 07:54

Eva Gjøvikli er egentlig revisor. En riktig så nysgjerrig, statsautorisert revisor. Så var hun plutselig HR-direktør i Deloitte.

Det viktigste for topp- og HR-ledere i dag er hvordan virksomheten skal restruktureres. Hierarki funker ikke lenger. Hva som funker? Det er komplisert, som det heter på Facebook. En som vet mer enn de fleste er lederutvikler Eva Gjøvikli. Her er månedens HR-profil.

Eva Gjøvikli er egentlig revisor. En riktig så nysgjerrig, statsautorisert revisor.

Dyp i bredden

– En kollega kalte meg dyp i bredden, sier hun. – Det er egentlig ganske presist. Jeg er veldig nysgjerrig og liker å lære nye ting gjennom dialog med mennesker. Jeg oppsøker bevisst den kontorpulten i landskapet hvor det er størst mulighet for distraksjoner.

Nysgjerrigheten drev henne mot å finne sammenhenger mellom kjølige tall og varme mennesker.

Og plutselig var hun HR-direktør i Deloitte.

Til hun ikke var det lenger.

I stedet drev hun et lite konsulentselskap kalt Headway.

Det utviklet ledere, og det gjorde de tre konsulentene med stort hell.

For plutselig var de kjøpt av Deloitte.

Ringen var sluttet.

I dag leder hun en Deloitte-avdeling med 32 medarbeidere, hvorav mange selv er eksperter og leverandører av lederutvikling.

Hun er også norsk representant i den internasjonale gruppen som lager Deloittes Human Capital Index. Undersøkelsen belyser hva HR og ledere er opptatt av nå.

– Min HR-rolle er mangfoldig, sier hun. – Jeg er linjeleder og opplever det som en viktig HR-rolle —  kanskje spesielt viktig fordi jeg leder konsulenter som leverer humankapital-tjenester. Jeg er også konsulent for store virksomheter innen HR-relaterte spørsmål.

— Akkurat nå er jeg veldig opptatt av å se helhetlig på HR-faget – ledelse, organisering, talentutvikling, kompetansebygging, stordata og digitale HR-plattformer.

Trives med distraksjoner

«Jeg leter alltid etter unnskyldninger for å reise meg fra pulten og gå i dialog»

– Mine arbeidsdager varierer veldig. De dagene jeg er på kontoret starter dagen som regel klokken 8, og så går det slag i slag med forskjellige typer av samhandling med kunder og kolleger. Jeg trives aller best i samspill med andre, og mye av dagen går også med til dialog.

– Det jeg må produsere alene gjør jeg best hjemmefra, ikke fordi jeg ellers blir forstyrret av andre – jeg greier fint å skape distraksjonene selv. Og så har jeg dager hvor jeg er i leveranse med utviklingsprosesser for kunder. Disse dagene varierer både med hensyn til tematikk, lengde og sted. Det som er felles for alle leveransedagene er at de er intense, spennende og at jeg må være hundre prosent skjerpet hele tiden.

– «Skape distraksjonene selv»?

– Jeg liker å tenke høyt sammen med andre, og motiveres og blir engasjert av diskusjoner, så jeg leter alltid etter unnskyldninger for å reise meg fra pulten og gå i dialog. Deloitte-huset er utrolig kult, det er ikke et eneste cellekontor, men vi har stillesoner, prosjektsoner og sosiale soner i hver etasje. Jeg velger meg som oftest en pult hvor folk kan finne meg, og jeg velger meg et område det er mye trafikk og aktivitet.

Trives med kompleksitet

Eva har også egne kunder, spesielt innen akademia og helse.

– Jeg trives best der det er en kompleksitet, og disse sektorene har faglig krevende komplekse organisasjoner.

– Du driver lederutvikling. Virker det?

– Jeg håper det. Og tror det.  Vi er opptatt av å måle effekt. Vi jobbet med en kunde hvor vi hadde noen som deltok i et program, andre som ikke deltok, så målte vi forskjellen i utvikling. Vi så bedre kundetilfredshet blant de som deltok.

– Hva var det ved HR som tiltrakk deg?

«En stadig tilbakevendende frustrasjon var at vi ikke tok faget i bruk»

– Jeg er utdannet siviløkonom med spesialisering innen organisasjon og ledelse og statsautorisert revisor. Jeg jobbet som revisor i tre år og ledet også en faglig utviklingsavdeling med ansvar for opplæring innen revisjon og regnskap.

— En stadig tilbakevendende frustrasjon var at vi ikke tok faget i bruk, på tross av opplæringsaktivitetene. Dette gjorde meg nysgjerrig på ledelse, organisering og arbeidsprosesser. Hvordan kunne vi skape andre og bedre læringsarenaer i tillegg til de vi skapte i «kurssituasjonen»? Hvordan kunne vi på en enda bedre måte sikre at vår faglige utvikling kom kundene til gode?

En kronglete vei

– Hvordan har veien til der du er i dag vært?

—  Ha-ha – mange vil nok hevde at den har vært kronglete. Det er ikke rett frem å finne den røde tråden fra revisjon til HR, men jeg er veldig glad for å ha revisjonsbakgrunnen min med i bagasjen. Å forstå tallene bak menneskene og organisasjonen er viktig. Det å tenke og forstå gevinstrealisering når man gjør endringer er avgjørende.

—  En tidligere kollega sa det ganske treffende; han mente at jeg var krevende å tilfredsstille i en jobbsituasjon. Det har han nok rett i. Jeg startet med revisjon og boret meg ganske dypt ned i det revisjonsfaglige. Etter at nysgjerrigheten på ledelse og arbeidsprosesser tok overhånd fikk jeg rolle som HR-direktør i Deloitte. Jeg har også jobbet som konsulent i flere forskjellige konstellasjoner utenfor Deloitte før selskapet jeg drev sammen med to andre, Headway, ble kjøpt opp av Deloitte for 2 ½ år siden.

Dyp og bred

«Det er ikke rett frem å finne den røde tråden fra revisjon til HR»

– Jeg har hatt mange gode hjelpere og støttespillere opp gjennom som har akseptert og tålt behovet mitt for både å være dyp og bred.

– Hva mener du med «dyp og bred»?

– Jeg liker å tenke helhetlig. Man kommer ikke langt med bare en kompetanse i leveranse til kunder. Verden er nå så – jeg har brukt «kompleks» mange ganger, men finner ikke noe bedre ord. Man skal være faglig dyp og samtidig ha bredde i spennet av kompetanser.

– Har du en spesialisering i HR? I så fall, hva er det viktig for oss andre å vite om denne spesialiseringen?

– Ledelsesutvikling, ledergruppeutvikling og team er nok det jeg jobber aller mest med. Og så tar jeg veldig på alvor å være leder selv. Kjenner på hvor krevende det er å gjennomføre alle teoriene i praksis. Når det gjelder ledelsesutvikling er jeg opptatt av at det skal skje i lys av organisasjonen man er leder i – utvikling av ledere skal være utvikling av organisasjonen.

Å lede lederutviklere

«… de intense leveranseøyeblikkene når du bare kjenner at dette – akkurat dette er viktig …»

—Du er linjeleder for lederutviklere som antagelig observerer nøye hvordan egen leder utøver ledelsesfaget. Hvordan er det?

– Det er en spennende og god erfaring. Ledelse er vanskelig, teorier er en ting, men praksis noe helt annet. Jeg blir observert, men jeg får også tydelige tilbakemeldinger. Det gjør det enklere for meg å reflektere over eget lederskap.

– Hva er det beste ved jobben din?

– Å vite at jeg er en del av noe mye større; svært kompetente kollegaer og en organisasjon som leverer på helheten. Det er trygt – og så blir jeg stolt! Jeg lærer også mye hele tiden.

Yngre medarbeidere som ikke har med seg «sånn har vi alltid gjort det» i kombinasjon med solid erfaring er fint. I tillegg er det alltid godt å være sammen med kundene – i de intense leveranseøyeblikkene når du bare kjenner at dette – akkurat dette er viktig for dem. Det som skjer nå utgjør en forskjell for dem.

Privilegium

– Hva liker du minst ved jobben din?

– Arbeidsmengden – jeg har en tendens til å si ja til litt for mye, men det er egentlig ikke noe jeg misliker med jobben min – det er mer noe jeg misliker ved meg selv – jeg er grenseløs og har alltid jobbet mye. Jobbmessig er det nok det administrative arbeidet som jeg sliter mest med.

– Men, det er et privilegium å være i utvikling. Ikke stoppe opp og tenke at nå kan jeg leve på gammel rutine. Den teknologiske utviklingen som vi er en del av gjør at vi må tenke nytt samtidig som hele vårt fagfelt er viktigere enn noen gang. Jeg tror de fleste som jobber innen HR kjenner på dette akkurat nå. De tre siste årene her i Deloitte har jeg selv lært å tenke annerledes om lederutvikling.

Det er et privilegium å være i utvikling.Eva Gjøvikli

Kinderegg

«Automatisering og digitalisering kommer høyt på den globale indeksen, men nederst i Norge»

– Hvordan vil du beskrive virksomheten du jobber i?

– Deloitte har et tverrfaglig kompetansemiljø som kan løse enhver problemstilling. Vi har mange fagmiljøer som er gode hver for seg. På de prosjektene hvor vi jobber sammen er vi et stort «kinderegg». Alt henger sammen med alt i den digitale tidsalderen og når vi setter sammen team med psykologer, teknologer, økonomer og pedagoger skapes det gode ting. Takhøyde er også viktig i Deloitte – det er lov å utfordre etablerte kulturer og sannheter.

– Fortell om ditt engasjement i Human Capital Trends, den ofte refererte undersøkelsen fra Deloitte som tar pulsen på HR og ledelse internasjonalt.

– Det er en undersøkelse initiert av Bersin by Deloitte. I Norge har vår hovedoppgave vært å få nok respondenter, både fra HR og linjeledere. Det er nødvendig med et visst antall svar for å kunne sammenligne oss troverdig med andre land.

– De norske funnene viser at de ti hovedtrendene er nokså like med resten av verden, men prioriteringen er annerledes. Automatisering og digitalisering kommer høyt på den globale indeksen, men nederst i Norge.

– Den øverste prioriteten både globalt og i Norge er organisasjonsdesign – hvordan skal vi skape en hensiktsmessig struktur når det tradisjonelle hierarkiet ikke fungerer lenger?

– Ledelse kommer også høyt opp, det samme gjør kompetanse- og karriereutvikling. Så er det stor interesse for «ansattreisen». Vi går fra tjeneste- og organisasjonsdesign til karrieredesign. Dette er trender hvor HR kan og må bidra.

Hierarkiets død

– Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå?

«Det gammeldagse hierarkiets tidsalder er forbi»

– Rekruttering. Vi vokser og har behov for mange nye kollegaer med og uten tidligere arbeidserfaring. Og så merker vi et legitimt ønske fra våre medarbeidere om spennende oppgaver fra dag én.

– I tillegg er fortsatt fokus på tverrfaglige team ekstremt viktig nå. Det gammeldagse hierarkiets tidsalder er forbi.

– Vi er også i ferd med å endre våre måleverktøy. Jevnlig tilbakemelding og dialog som er fremtidsrettet har erstattet det gamle karaktersystemet. Det er fint, og utfordrende.

– Hvordan ser dette ut i praksis i Deloitte?

– Vi implementerer et nytt system i Norden hvor det gis jevnlige tilbakemeldinger fra prosjektleder og personalleder med fokus på medarbeiderens motivasjon. I tillegg har vi også en tilbakemelding som sier noe om hvordan vedkommende fungerer på prosjektet.

Talenter i feil retning

«Ingenting er verre enn å se talenter utvikle seg i feil retning»

— Stikkord er mye hyppigere data, stordata, og fokus på styrker og hvordan de kan brukes inn i prosjektet. På den måten greier man å fange opp hvis noen henger litt etter, eller man ikke ser en utvikling som forventet.

– Som HR-person syns jeg dette er kjempebra. Ingenting er verre enn å se talenter utvikle seg i feil retning, og våre medarbeidere er så dyktige at de fortjener å bli sett.

– Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer over en 3-5 års horisont?

– Tilstrekkelig rask endringstakt. Troverdigheten vår i markedet er avhengig av at vi selv ligger i front.

Ikke en hype

– Hva kjennetegner en god leder?

– Det er heldigvis mange måter å være en god leder på, og det er også avhengig av konteksten du er leder i. Akkurat nå tror jeg imidlertid fleksibilitet, kreativitet, samarbeid og teamfokus, og det å kunne ta beslutninger uten å ha fullstendig beslutningsgrunnlag er viktig.

—  Jeg tror også vi kommer til å se organisasjonsformer hvor medarbeidere går inn og ut av lederroller – teamleder, prosjektleder, programleder – heller enn å ha lederroller som livslange karrierer. Medarbeiderskap og lederskap blir tettere koblet sammen, da lederskap er en rolle som alle etter hvert innehar.

– Hva er de største lederutfordringene i dag?

– Hvordan nyttiggjøre seg ny teknologi, hvordan bruke organisasjonens kompetanse på en god måte sammen med ny teknologi, hvordan skape en trygg og utviklende reise for medarbeiderne i organisasjonen. Dette er store og viktige spørsmål som ledere må ta på alvor.

«Dette er ikke en hype»

– Men er det ikke sånn at mange ledere i dag er så teknologisk umodne at de knapt greier å filtrere eposten sin en gang?

– He-he. Filtrering er ut nå, vet du. I dag handler det om å kunne søke. Ledere trenger ikke å være redde for sin egen manglende teknologikompetanse, men de må forstå hva teknologien kan brukes til.

— Jeg er faktisk mindre bekymret for ledernes teknologikompetanse enn kompetansen man har ellers i organisasjonen. Det er kjempeskummelt å si at det som skjer nå med digitalisering og automatisering er gammelt nytt. Dette er ikke en hype.

«Der hvor vi tidligere har tilpasset adferd på erfaring finnes ikke lenger relevant erfaring å trekke på»

Ingen vet veien

– En leder skal lede flokken, men en leder skal også se inn i glasskulen og lede organisasjonen i riktig retning. I dag vet ingen hva den retningen er. Det er også annerledes å lede en organisasjon hvor noen av medarbeiderne er roboter.

– Så noe er virkelig ganske annerledes i dag. Der hvor vi tidligere har tilpasset atferd på erfaring finnes ikke lenger relevant erfaring å trekke på. Det blir en annen måte å lede på. Det relasjonelle blir viktigere. Det blir viktig å sette sammen organisasjonen på rett måte, dialog, kunnskap, agilitet, fleksibilitet. Det å være leder den ene dagen, og medarbeider den neste. Det rokkes ved maktposisjoner. Som leder må du motiveres av annet enn ønsket om makt og innflytelse.

Superviktig med HR

– Hvorfor er HR viktig?

– HR er superviktig! Som allerede nevnt: Digitaliseringen er her. Da snakker vi endring, omstilling og ledelse. HR vil være naturlig støtte og pådriver i disse prosessene. I tillegg har vi digitale plattformer som HR er eiere av – systemer for kompetansebygging, rekruttering og performance management. Disse systemene er i endring og krever en pågående og dynamisk HR-organisasjon.

– Hva er dine tre beste råd til som vurderer en karriere i HR i dag?

– Spør du meg så finnes det ikke et mer spennende område enn HR. Tre råd kan være:

 1. HR er mennesker, men også tall og teknologi – jobb med å forstå sammenhengene.
 2. Behersk ditt fag – og virksomheten du skal være en del av. Det er viktig at HR ikke sitter på siden med sine teorier, men forstår virksomheten og blir en naturlig del av den – lag deg en plan for hvordan å få dette til.
 3. Bygg nettverk og lær av andres erfaring. HR er i stadig utvikling og HR er noe som mange mener noe om. Lær av de som ligger i front.

– HR som fag har vært i ekstrem utvikling og vil fortsatt være det. «Robotics» og «big data» vil påvirke arbeidshverdagen for mange. HR-faglig støtte er helt avgjørende fremover og det tror jeg de fleste som jobber med HR kjenner en spenning knyttet til.

Artist og HR

– Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

– Kari Rueslåtten, leder av faggruppa Kompetanse- og ledelsesutvikling ved NTNU.

– Hvorfor valgte du henne?

– Kari har satt ledelse på kartet i en akademisk organisasjon som tradisjonelt ikke har vært opptatt av ledelse. Det har vært spennende å se hvordan hun har skapt en relasjon til linjeledere, og utviklet et helhetlig utviklingsløp for lederne i organisasjonen. I tillegg har Kari tatt opp igjen sin egen artistkarriere – og har evnet å være tro mot seg selv og sine egne interesser. Hun leverer på høyt nivå både som artist og innen HR.

– Det er notert.

Eva Gjøvikli (Foto: Anita Arntzen)

HR-profilen Eva Gjøvikli

Eva Gjøvikli er leder av forretningsområdet Human Capital i Deloitte. Hun har en tverrfaglig bakgrunn innen økonomi og organisasjon og ledelse. Eva har allsidig konsulent- og ledererfaring og har de siste 13 årene arbeidet med utviklingsprosesser på individ- gruppe og organisasjonsnivå.

Arbeidserfaring

 • 2015 -> Partner Human Capital, Deloitte Consulting
 • 2009 – 2014 Eier og konsulent, Headway AS
 • 2007 – 2009 Seniorkonsulent, teamleder ved AFFs Oslo-kontor
 • 2002 – 2007 Daglig leder, Gjøvikli Consulting
 • 1999 – 2002 HR-direktør, Deloitte Norge
 • 1996 – 1999 Leder av fagavdelingen, Deloitte Norge
 • 1992 – 1996 Leder kurs og publikasjoner, fagkonsulent, Norges Statsautoriserte Revisorers Forening
 • 1990 – 1992 Statsautorisert revisor, Deloitte Norge

Utdanning

 • Handelshøyskolen BI, siviløkonom, organisasjon og ledelse
 • Norges Handelshøyskole, statsautorisert revisor

Intervjuet er gjort for HR Norge og originalt publisert på deres nettsider. Republisert etter avtale.


Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
57 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: