Konserndyret på Sørlandet

av | 23. mars 2017 @ 15:34

Jeg fant jeg fort ut at jeg er det jeg kaller «corporate animal», sier Katja Lehland. Ukens HR-profil har base i Kristiansand, og trives best når hun har tusenvis av […]

Jeg fant jeg fort ut at jeg er det jeg kaller «corporate animal», sier Katja Lehland. Ukens HR-profil har base i Kristiansand, og trives best når hun har tusenvis av kolleger.

Her er en gåte: Et industriselskap eid av kinesere med tysk styreleder, finsk HR-direktør og hovedkontor i Oslo. Produktene finner du igjen i alt fra mobiltelefoner til air bags. Hvilket selskap er dette? 

Hvis du gjettet Elkem gjettet du riktig. Ikke alle vet at den tradisjonsrike, norske industrivirksomheten siden 2011 eies av det kinesiske industrikonglomeratet Bluestar, som igjen eies 80 prosent av det statseide ChemChina.

Siden Bluestar overtok Elkem har Elkem kjøpt en rekke andre selskap rundt i verden. Sist inn var Fesil i Rana. Men Elkem har verk og salgskontorer i hele verden fra Nord- og Sør Amerika, til Europa og Asia. Deres nyeste divisjon Bluestar Silicones International, som ble en del av Elkem i 2015, eier også virksomheter over hele verden.

Det kinesiske eierskapet fungerer meget bra, skal vi tro ukens HR-profil, Elkems global Senior Vice President, HR, Katja Lehland.

— Det er meget positivt for Elkem, sier hun. — Våre eiere er industrielle, tenker langsiktig og er profesjonelle, sier Katja. — De følger opp selskapet gjennom styret, og våre ansatte har nok ikke merket så mye annet enn at vi har vokst mye siden 2011, og at vi leverer svært gode resultater.

— Har kineserne et ufortjent dårlig rykte?

— Har de så dårlig rykte, da? Jeg har jobbet med kinesere i mange år. Hvis du ikke tenker på mange år tilbake med dårlige billige kinesiske varer, så opplever ikke jeg at kineserne har et dårlig rykte.

Bluestar kom inn på eiersiden rett etter at den politiske «istiden» mellom Norge og Kina startet i 2010, da Nobel-komitéen tildelte fredsprisen til Liu Xiaobo. Vi  jo spørre:

— Hvordan påvirket bråket omkring Nobel-prisen dere?

— Svært lite, egentlig. Det var en stund vanskeligere å få visum. Så har vi hatt noen episoder hvor verksbesøk ble avlyst fra kinesisk side fordi politikere skulle være med. Ellers ingenting.

Katja har 100-150 reisedager i året. Hennes typiske arbeidsdag tilbringes gjerne i fly og hotellrom.

– Siden Elkem har verk og enheter på alle kontinenter, innebærer min typiske arbeidsdag reising. Det kan være en kort tur til et av våre verk i Norge eller Europa, men også en lengre reise til enten Asia, Sør- eller Nord Amerika. Agendaen på mine besøk er typisk deltagelse i et styremøte hvor vi følger opp enhetens måloppnåelse og diskuterer planer og strategien videre. Jeg kombinerer alltid disse styremøtene med oppfølgning av HR lokalt og oppfølgning og lederstøtte til den lokale verkssjefen og ledergruppen.

Katja er født og oppvokst i Finland. 21 år gammel forlot hun hjemlandet, og har aldri vendt tilbake annet enn for besøk. Hun studerte i København, og tok jobb hos Nokia i Danmark. Hun har også jobbet for det sveitsiske Schindler og det britiske United Biscuits.

For 11 år siden begynte hun i Elkem og slo seg ned i Kristiansand med sin sørlandske ektemann og to små unger.

– Jeg traff min mann da jeg jobbet i København, forteller hun. – Vi har dratt hverandre rundt i verden på ulike jobber og byttet på å være hjemme. Til slutt valgte vi å slå oss ned her i Kristiansand. Mannen min er fra Grimstad, men jeg insisterte på at det i det minste måtte bli Kristiansand for oss. Jeg trives godt med det, men må nok innrømme at det kanskje ikke hadde vært helt det samme om jeg ikke hadde min internasjonale jobb. Alt er jo så fantastisk enkelt i en såpass liten by. Uansett hvor jeg skal, tar det 15 minutter med min el-bil.

«Alt er jo så fantastisk enkelt i en såpass liten by. Uansett hvor jeg skal, tar det 15 minutter med min el-bil.»

– Hvis du skulle velge en kultur, norsk, finsk eller noen av de andre du har levd i, hvilken er din favoritt?

– Jeg er nok ganske omstillbar. Jeg lærer lett språk, og i dag føler jeg meg mer hjemme i den norske kulturen enn den finske. Jeg tenker på norsk. De finske røttene er der selvfølgelig, og det er en stolt arv jeg er glad for å ha med meg, men jeg har jo ikke bodd der på nesten 30 år.

– Hvilke reiseplaner har du nå?

– Trondheim, Oslo og Sør-Afrika. Så blir det en tur til Kina snart igjen.

– Du oppdrar barna dine via Skype?

– Ha-ha, nei så galt er det absolutt ikke. Jeg er på grensen til plagsomt sterkt til stede for dem når jeg er hjemme. Familiemiddager står høyt i kurs, og jeg er dypt engasjert i skole og aktiviteter. Men i årenes løp har jeg reist mye og har nok også kjent på dårlig samvittighet. Til gjengjeld kan barna i dag snakke både finsk, dansk, tysk og fransk i tillegg til norsk og engelsk, så de får noe nyttig med seg.

«I dag føler jeg meg mer hjemme i den norske kulturen enn den finske. Jeg tenker på norsk.»

— De sier du har gjort store ting med HR i Elkem, at du har omformet HR totalt. Hva handler det om?

– Det er hyggelig at noen har sagt det. Da jeg kom til Elkem for elleve år siden var vi HR-messig et meget norsk selskap. Utestasjonering for eksempel handlet bare om å sende nordmenn ut i verden uten å tenke på at vi hadde en stor global organisasjon med mye kompetanse også andre steder enn i Norge.Jeg har fått være med på å endre tankesettet og det er meget viktig for meg at vi aldri snakker HR uten å snakke virksomhetsstrategi og bedriftens mål. Hva er det den aktuelle enheten, verket, divisjonen, lederen eller teamet skal oppnå? Det er det som danner grunnlaget for alt HR skal foreta seg. HR er en hjelpekjede til verdiskaping og driver av organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling i Elkem.

– Min viktigste oppgave er å oversette forretningsstrategien til HR-strategi. Det er en klar forutsetning at jeg og mitt HR-team forstår business, og at alt som HR foretar seg skal bidra til verdiskaping og implementeringen av forretningsplaner og strategi.

– Hvordan og hvorfor ble du i første omgang tiltrukket til HR?

– I ung alder sto jeg overfor et valg i et selskap som hadde vokst og nådd den størrelsen at man trengte en HR-ansvarlig. Min leder gav meg valget: jobbe med HR eller «gå business-veien» for eksempel innen salg eller økonomi. Jeg valgte HR.

– Grunnen er ganske enkelt at jeg trives godt med å jobbe med mennesker, finne løsninger som motiverer både ledere og medarbeidere i sine oppgaver – og jeg hadde også funnet ut at jeg var ganske god til det. God til å virkelig lytte til folk, og sammen med dem finne veien videre.

– Hvordan har veien til der du er i dag vært?

– Jeg tror man blir god til det man liker, finner interessant og utfordrende. Jeg er så heldig at jeg er blitt headhuntet til alle mine jobber og har, siden jeg tok valget, jobbet i tre store internasjonale konsern med 40-60.000 ansatte, med HR-ansvar for enten de nordiske landene, Europa eller globalt.

– Jeg hadde også en kort periode som konsulent. I den tiden fant jeg fort ut at jeg er det jeg kaller «corporate animal». Jeg trives med å forstå business og basert på det sette retning og mål for HR og stå ansvarlig for faktisk også levere og gjøre det jeg har sagt at vi skal gjøre. Som konsulent analyserer man situasjonen utenfra, gir gode råd og går. Det er ikke noe for meg.

«Jeg trives med å forstå business og basert på det sette retning og mål for HR og stå ansvarlig for faktisk også levere og gjøre det jeg har sagt at vi skal gjøre.»

– Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå?

– Vi har mye fokus på kontinuerlig forbedring i Elkem. Elkem er konkurranseutsatt globalt i en syklisk industri, og det krever at organisasjonen vår og hver ansatt hver dag leter etter potensialer og forbedringsmuligheter. Utfordringen for HR i dette er å utvikle ledere, ansatte, en organisasjonsform og en bedriftskultur som ikke «går lei» og mister gnisten og fokuset på kontinuerlig forbedring.

– Videre er det et viktig fokusområde for oss å ivareta de kritiske kompetansene i Elkem. Her må vi tenke globalt, identifisere både hva som er kritisk og sørge for nødvendig kompetanseoverføring og utvikling.

– Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer over en 3-5 års horisont?

– Å sørge for at vi utnytter ressursene optimalt. Vi har mye kompetanse i selskapet, men den kan være både geografisk og demografisk feil dimensjonert. Da er det viktig at HR tenker langsiktig og igjen; kjenner til og forstår forretningsstrategien. På den måten kan vi sørge for at de nødvendige kompetansene er tilgjengelige på rett nivå og «mengde», til rett tid og rett sted – globalt.

– Har du en spesialisering i HR? I så fall, hva er det viktig for oss andre å vite om denne spesialiseringen?

– Jeg er nok en generalist i kraft av min fortid som leder for diverse HR-funksjoner. Har derfor vært bort i alle HR-disipliner og har også opparbeidet meg en ganske solid internasjonal erfaring, siden jeg har både jobbet og bodd i mange land etter hvert.

– Hva er det beste ved jobben din?

– Alle utfordringene som et internasjonalt konsern møter i denne evig forandrende verden. Det er utrolig interessant og motiverende å jobbe med dyktige mennesker i alle typer funksjoner fra drift og produksjon til FoU til salg og markedsføring, og med mennesker fra hele verden med all det kulturelle mangfoldet det bringer med seg.

– Hva liker du minst?

– Jeg er nok ikke så begeistret for det administrative som HR også må ta seg av. De administrative tjenestene må selvfølgelig alltid være korrekt levert med høy kvalitet og hastighet. Jeg har heldigvis en HR organisasjon med dyktige spesialister, som ivaretar disse oppgavene, men noe administrasjon havner hos meg også.

– Hvorfor er HR viktig?

– Jeg har vært innom dette allerede – men det er nå slik at det er mennesker som implementerer strategier. Disse menneskene skal være kompetente og motiverte, og det er linjeledelsens ansvar. HR er en viktig støttespiller for linjeledelsen og HR må også tenke langsiktig og utvikle organisasjonen, ledere og ansatte til å være i stand til å levere på bedriftens mål.

– Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

– Du må ha en høy grad av personlig integritet og ønske og evne til å forstå den businessen som din bedrift driver med. Fokuserer du på de to tingene, vil du kunne utvikle deg innen HR og nå langt. Du må være god til å lytte, og så må du være løsningsorientert, slik at du sammen med dine kunder, det vil si ansatte og ledere i din organisasjon, finner veien videre også i noen ganger krevende og fastlåste situasjoner.

– Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

– Hilde Aasheim, Hydro. Nå divisjonsansvarlig, har tidligere også jobbet innen HR.

— Det er notert.

«Du må ha en høy grad av personlig integritet og ønske og evne til å forstå den businessen som din bedrift driver med.»


avatar

Katja Lehland

VP Human Resources, Elkem AS

Nåværende: VP, Human Resources, Elkem AS
Tidligere: Agder Energi, Elkem AS, Silicon Materials, Schindler Elevator Corporation
Arbeidserfaring
2011 –> i dag: Senior Vice President Human Resources and EBS (Lean), Elkem AS
2012 – 2015: Styremedlem, senere nestleder i styret, Agder Energi
2009 – 2011: HR-direktør, Elkem AS, Silicon Materials
2006 – 2009: HR manager, Elkem AS, Materials
2004 – 2006: Nordic HR Manager, Schindler Elevator Corporation
1998 – 2000: Nordic HR Director, United Biscuits
1991 – 1998: HR Manager, Scandinavia, Nokia Telecommunications

Paal Leveraas
Følg Paal

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: