tilt | Signert | Tirsdag morgen | Tre bærekraftige råd til unge ledere

Tre bærekraftige råd til unge ledere

tirsdag 12. september 2023 @ 06:00

2x5 megatrender og 3 råd til unge ledere som vil frem i fremtidens arbeidsliv. Og harde fakta krever myke tilpasninger.
Av Paal LeveraasIllustrasjon: DALL-E

Hvis du skulle gi tre råd til unge ledere eller kommende ledere i dag, hva ville det være?

I valgkampen, og i mange andre sammenhenger, er det ofte fokus på behovet for arbeidskraft i omsorgsyrker. Leger, sykepleiere og annet helsepersonell er en begrenset ressurs og behovet for deres tjenester er voksende. 

Men det er ikke bare på dette området vi kan stå overfor en bemanningskrise. En undersøkelse fra KarriereStart.no fra 2023 viste at bare 20 % av unge nordmenn ønsker å bli ledere. Dette er en nedgang fra 30 % i 2017. 

Undersøkelsen viste også at unge mennesker er mer opptatt av å jobbe med teknologi og innovasjon, og at de er mindre interessert i å jobbe i tradisjonelle bransjer.

Bli med meg og andre tirsdag 12. september kl 15.00-16.00 på Zoom i tilt.works «Litt klokere om unge ledere». 

Mindre attraktivt

Det er altså blitt mindre attraktivt å bli leder, og de som vil bli ledere trekker mot noen få bransjer. 

De som likevel har tatt det dristige valget å forfølge en lederkarriere, har kanskje ikke helt skjønt hva de går til? 

For å bli leder i dag og i fremtiden blir ikke det samme som å være leder i går. 

Unge ledere må forholde seg til eskalerende megatrender og grunnmursrystende mikrotrender, det siste gjerne som en ringvirkning av det første.

Teknologiske Gutenberg-øyeblikk

Silvija Seres introduserte (i hvert fall var det fra henne jeg hørte det først) de moderne 12 Gutenberg-øyeblikk. Navnet er en referanse til Johannes Gutenbergs oppfinnelse av boktrykkerkunsten på 1400-tallet, som regnes som en av de viktigste oppfinnelsene i menneskets historie. Trykkekunsten demokratiserte kunnskap og løftet vår kollektive bevissthet til et høyere nivå. 

​«I dag står vi overfor ikke bare ett, men minst et dusin Gutenberg-øyeblikk knyttet til den teknologiske utviklingen. »

I dag står vi altså overfor ikke bare ett, men minst et dusin Gutenberg-øyeblikk knyttet til den teknologiske utviklingen. 

Her er noen av de viktigste:

  1. Kunstig intelligens (KI): KI har potensial til å revolusjonere måten vi jobber, lever og lærer på. Den kan brukes til å automatisere oppgaver, gi personlige anbefalinger og ta beslutninger på en ny måte. Unge ledere av i dag vil modnes i sitt lederskap hånd i hånd med at denne teknologien utvikles til å bli verktøy som gjennomsyrer alt vi gjør, både i arbeid og privat. 
  2. Virtuell virkelighet (VR) og forsterket virkelighet (AR – augmented reality): VR og AR gir oss nye måter å oppleve verden på. Unge ledere vil måtte forholde seg til dette både som et arbeidsverktøy – Teamsmøtene blir aldri det samme – men også som en forventning fra eiere og interessenter hva gjelder produktutvikling og tjenestetilpasning. 
  3. Blockchain: Blockchain er en teknologi som kan brukes til å sikre og spore data på en ny måte. Teknologien var en «hype» for noen år siden, men er nå i ferd med umerkelig å sive inn i våre underliggende forretningsstrukturer. Unge ledere må være i stand til å tenke innovativt og se hvordan blockchain kan brukes til å forbedre organisasjonens ytelse.
  4. 3D-printing: 3D-printing har potensial til å gjøre produksjon mer effektiv og personlig. Den kan brukes til å lage alt fra leker til medisinske implantater. 3D-printing bringer dagens «hyperpersonalisering» fra digitale løsninger over i den fysiske verden. Der Henry Ford revolusjonerte industrien med masseproduksjon av identiske produkter, vil 3D-printing revolusjonere industrien med masseproduksjon av unike, personlig tilpassede produkter. 
  5. Algoritmisering: I forlengelsen av dette vil unge ledere kanskje ende med å lede virksomheter hvor 95 % av verdiskapningen gjøres av algoritmer. Det er i teorien fullt mulig i dag å sette opp virksomheter som opererer helt uten menneskelig inngripen. Finansinstitusjoner er gode eksempler på dette. 

Effekter av teknologien

I tillegg kommer megatrender som til dels henger sammen med den teknologiske utviklingen. 

  1. Klimaendringer: Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Virksomheter utfordres fra myndigheter, samfunn, eiere og kunder til å ta større ansvar. Unge ledere vil måtte forholde seg til et stadig mer krevende rapporteringsregime, hvor nasjonale og internasjonale bærekraftsmål blir retningsgivende.
  2. Økt bevissthet om miljøet: I forlengelsen av dette vil den generelt økte bevisstheten om miljøet skape ny etterspørsel etter produkter og tjenester som minimerer eller reverserer vårt kollektive (og individuelle) klimaavtrykk.
  3. Demografi, automatisering og globalisering: Befolkningen, ikke bare i Norge, men i det meste av verden, blir eldre, og samtidig stadig mer etnisk og kulturelt mangfoldig. Samtidig presses mange yrker av økt automatisering. Når roboter og algoritmer helt eller delvis overtar renholdet, regnskapet, bussrutene, den juridiske rådgivningen, terapien, og mer, vil det fremdeles være behov for mennesker, men de ti medarbeiderne ble ti én som passer på at robotene gjør hva de skal. 
  4. Økende internasjonal uro: Krigen i Ukraina, konflikten mellom USA og Kina, usikkerheten knyttet til hvordan stormakten USA vil styres etter presidentvalget, sterkere polarisering (dels tilrettelagt av sosiale medier), klimakatastrofer, større og mindre konflikter over hele verden og isolasjon. Alt dette skjer i dag, og vil påvirke hvordan vi forholder oss til hverandre, hvordan vi driver business og hvordan vi utøver og står i vårt lederskap.  
  5. Skatteregime: I forlengelsen av algoritmisering vil vi på samfunnsnivå stå ovenfor noen utfordringer hva gjelder hvordan vi finansierer fellesskapet. En av måtene vi i dag beskatter verdiskapning er ved å ta en andel av lønna som utbegaIes til den enkelte medarbeider. Når medarbeideren erstattes av en robot og/eller en algoritme, attpåtil en algoritme som kanskje ti- eller hundredobler verdiskapningen til den enkelte, finnes det i dag ikke gode regulatoriske systemer som erstatter skatteinngangen fra medarbeiderne. Unge ledere vil om få år befinne seg i en kontekst hvor denne utfordringen vil måtte adresseres på samfunnsnivå. 

Harde og myke realiteter

Andre teknologiske megatrender som vil påvirke hvordan vi leder og driver våre virksomheter i årene som kommer er kvanteteknologi, nanoteknologi, genetisk modifisering og urbanisering. 

Disse megatrendene vil antagelig revolusjonere måten vi lever, jobber og kommuniserer på. De er fortsatt i sine tidlige stadier, men de har allerede begynt å påvirke samfunnet vårt sterkt. 

​«Det vi har snakket om så langt er bare de ‘harde’ realitetene»

Og det vi har snakket om så langt er bare de «harde» realitetene. Hvordan endringene som ligger foran oss vil påvirke de «mykere» sidene av hvordan vi driver ledelse er et helt annet spørsmål.

Tre bærekraftige råd

Hvis du, gjerne med utgangspunkt i disse megatrendene, skulle gi tre bærekraftige råd til unge ledere, hva ville det være? 

Tenk på det, og bli med meg og andre tirsdag 12. september kl 15.00-16.00 på Zoom i tilt.works «Litt klokere om unge ledere». 

Passer ikke det, men du likevel har noe du vil dele, send meg en mail på [email protected]. Eller vær skikkelig gæern og ring meg på 98216666 🙂 

Hva du enn gjør:

God tirsdag!

Litt klokere?

Hvis du, med utgangspunkt i de store megatrendene i dagens samfunn, skulle gi tre bærekraftige råd til unge ledere, hva ville det være?

Ta rådene med deg, og bli på vårt «Litt klokere», hvor temaet er unge ledere og de utfordringer de står ovenfor i årene og tiårene som kommer.

Litt klokere er ukentlige nettmøter på Zoom for deg som er opptatt av et mer bærekraftig arbeidsliv. Det er ikke foredrag. Ikke webinar. Ikke kurs. Bare en samtale hvor alle skal gjøre alle litt klokere.

Møteleder er Paal Leveraas.

Kunstig intelligens

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Du skal få din lønn i vaffeljernet

Du skal få din lønn i vaffeljernet

|
Den ultimate lederutfordringen: Det eneste du kan tilby av motivasjon er vafler. Tusenvis står i det hver dag.
Kvinne holde en presentasjon foran et publikum.

Kunsten å skape engasjement i møter og på kurs

|
VIVA er en huskeregel for den som vil skape engasjerende kurs som huskes.
Utsikten fra elfenbenstårnet

Utsikten fra elfenbenstårnet

|
Å se det store bildet er bra, men hvis det er det eneste vi ser, mister vi kontakten med virkeligheten.
Nøkkelen til vekst: Lærdommer fra åkeren til kontoret

Nøkkelen til vekst: Lærdommer fra åkeren til kontoret

|
Visdommen jeg arvet fra min kjære bestefar, en visdom som strekker seg langt utover åkrene og inn i livets mange aspekter, er en uvurderlig guide i forståelsen av likhetene mellom lederskap og bondekunnskap.
Norge under lupen, Datatilsynets tilsyn med kommuner ang personvern

Læringspunkter fra Datatilsynets tilsyn med kommuner

|
Datatilsynets rapport etter tilsyn med flere kommuner i Norge, gir oss nyttig læring.
Vektorgrafikk med to personer foran en tavle som viser elementer for god GDPR. Illustrerer viktigheten av å bygge en god personvernkultur.

12 bud for å bygge en robust personvernkultur

|
GDPR og IT-sikkerhet er ikke et engangsoppsett. Det krever konstant fokus og kontinuerlig oppdatering. Her er 12 gode råd for å bygge en varig personvernkultur.
Toppliste med pallplassene 1, 2 og 3.

Disse artiklene ble mest lest i 2023

|
Er artikkel om bærekraftig IT og grønn koding ble den mest leste artikkelen i 2023.
Lederskap bor i oss alle

Lederskap bor i oss alle

|
Jeg ønsker at vi reflekterer mer over hva lederskap egentlig er og hvilket mangfold av lederskap vi ønsker.
Kvinne med avsjekkshefte. Gode rutiner er personvern i praksis.

Personvern og IT-sikkerhet: Slik oppfyller du GDPR-kravene

|
Personvern er småskrittsforbedringer og sunn fornuft satt i system, forankret i lovverket. Det er ledelsens ansvar, men alles oppgave!

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.