tilt | For deg som jobber i ... | IT | Tenk stort, start smått

Tenk stort, start smått

søndag 19. februar 2023 @ 21:00

IT-bransjen står for 4-7% av globale utslipp. Det er en rød tråd mellom bærekraftig ledelse og bærekraftige teknologivalg. Vi har intervjuet Catherine Janson i PIT.
Av Jeanette Høie

Er visjonen på plass, vil selv de minste steg ta oss nærmere målet. Tenk stort – start smått, er Catherine Jansons parole for bærekraftig ledelse. Hun er IT-direktør i politiets IT-enhet og brennende opptatt av bærekraftig teknologiutvikling.

Catherine Janson er første kvinne ut i tilt.works intervjuserie om bærekraftig ledelse. Sammen med toppledere utforsker Paal Leveraas begrepet bærekraftig ledelse og søker å gi det et konkret innhold. Medlemmer kan se hele intervjuet i videoen under.

Grønn koding

IT-bransjen står for 4-7 prosent av de globale utslipp i året, ifølge Anders Norås i Avanade.  Teknologien, som regnes som avgjørende for at vi når bærekraftmålene, setter like store klimaavtrykk som flybransjen. Samtidig er veksten i bruk av skytjenester så enorm at IT-bransjen kan utgjøre 20 prosent av verdens energiforbruk innen 2030.

For en IT-direktør er bærekraftig digitalisering et nøkkelbegrep: – Det er ganske mange valg innenfor teknologi som påvirker energiforbruket. Grønn koding har blitt et begrep i bransjen, forteller Janson.

«Python er en versting, mens gode, gamle C ligger øverst på lista.»

Valget av databaseløsninger er et eksempel på valg som er avgjørende for klimaavtrykket. Det samme er programmeringsspråket. Python er en desidert versting når det kommer til energibruk, mens gode, gamle C ligger øverst på lista.

Enheten hun leder søker nå aktivt etter «grønne programmerere».  – Vi ønsker å få inn ansatte som er opptatt av digital bærekraft. De vil kunne påvirke oss andre som ikke har tenkt så mye over det ennå.

Å bygge kompetanse og bevissthet rundt temaet bærekraft, mener hun er eksempler på god bærekraftig ledelse. Det gjelder både ansettelser, men også å sørge for at ledergruppen får inspirasjon gjennom eksterne innledere. Å bli bevisst at alle valg har en miljømessig konsekvens er avgjørende.

– Det er dette bærekraft handler om: Avveininger av valg og prioriteringer opp mot en fremtid, sier Janson.

Tenk stort, start smått

For Catherine Janson er bærekraftig ledelse alt fra å søke etter «grønne programmerere», minimere bruken av pappkopper til å øke kunnskapen og bevisstheten rundt teknologiens klimaavtrykk. De små stegene, hverdagsstegene som handler om pappkopper og whiteboardtusjer, må ikke undervurderes.

– Det kan virke lite og ubetydelig, men alle de små tingene påvirker bevisstheten og holdningene til den enkelte ansatte, understreker Janson.

Politietaten er en stor innkjøper og det er knyttet et strengt regelverk til anskaffelser. – Det handler om å gå fra å gjøre en avsjekk på at vi har spurt om bærekraft, til å gå inn i det og undersøke hva leverandøren gjør på området. Og i neste instans kan kanskje bærekraft veie tyngre i regelverket, sier Janson.

Janson har jobbet med IT-løsninger hele livet. Hun startet i offshorebransjen, og har senere jobbet blant annet med Gardermobanen. Teknologisk utvikling handler ofte om å måle resultatene av det en gjør. Men hvordan måler man verdier innenfor bærekraft, verdier som er vanskelige å måle?

– Hvis vi ikke begynner å måle, blir vi sittende og diskutere hva vi skal måle. Det viktigste vi kan gjøre er å komme i gang. Min erfaring er at målingene etter hvert blir innbakt som et faktagrunnlag i prioriteringene, sier Janson og gir et eksempel:

En av plattformsjefene i politiets IT-enhet bestemte seg for å måle klimaavtrykket til de ulike plattformene. Han startet med å måle CPU-en i politiets datasentre, og omsatte målingene til CO2-avtrykk. Dermed kom det med i rapportene. Finnes det ingen målinger, er det jo heller ingenting å rapportere.

– Vi må tenke stort og starte smått. Det er en parole for digitaliseringen. Vi skal ikke være for ambisiøse ut fra hoppkanten, for da er det vanskelig å få ting til, sier Janson.

Politiets digitale utfordringer

Det er ingen hemmelighet at politiet i Norge har et teknologisk etterslep. For Jansen innebærer det også et etisk dilemma.

– Skal jeg som leder ha fokus på å holde det budsjettet som blir lagt fram, eller skal jeg ta opp kampen og si at dette budsjettet holder ikke hvis vi skal tenke bærekraftig? Det er to tilnærminger her: Å nikke og si ja, og så gjøre det beste en kan. Eller en kan ta diskusjoner der de hører hjemme for å påvirke.

«Vi kan alltid sette litt strøm på papiret og få opp løsninger som fremstår som mer digitale enn på papir»

– Vi kan alltid sette litt strøm på papiret og få opp løsninger som fremstår som mer digitale enn på papir. Men jeg tenker at det viktigste er å starte med grunnmuren. Det vil skape en bærekraftig digitalisering, sier Janson. Denne grunnmuren funderes på riktig infrastruktur, valg av plattform og sikkerhetsmodeller som gjør det mulig å bygge gode gjennomdigitale løsninger oppå. 

De helt åpenbare digitale manglene viser seg om man som innbygger eller aktør i næringslivet må anmelde kriminalitet. I dag må man møte fysisk opp på en politistasjon og levere anmeldelsen på papir. – Det er ikke bærekraftig. Det påvirker miljøet, personen må forflytte seg til en politistasjon, du bruker papir og menneskelig kraft på feil problem. Det er det åpenbare. Men det handler også om å ha en teknologisk grunnmur som gjør at du kan legge innovasjon og smarte løsninger på toppen.

Bærekraftig ledelse – det personlige ansvaret

Catherine Janson er opptatt av at bærekraftig ledelse ikke bare er en rolle, men en del av et tankesett. Både som privatpersoner, ansatte, ledere eller politikere må vi tenke bærekraft. Vi kan ikke vente på at et ferdig opplegg skal komme dettende i fanget på oss.

– Bærekraft er et personlig ansvar vi alle har uansett hvilken rolle vi har i samfunnet. Jeg har også det ansvaret hjemme i mitt eget hjem. Hvordan tenker jeg bærekraft i hjemmet mitt? Kaster jeg også 42 kilo mat i året, slik gjennomsnittsnordmannen gjør? Når bærekraft ikke lenger segmenteres på ulike roller, men er en del av tankesettet ditt, da er vi kommet på rett sted.

Hva er ikke bærekraftig?

– Vi prøver jo å finne ut hva som er bærekraftig ledelse og det innebærer. Noen ganger kan det være lurt å se på hva som ikke er bærekraftig ledelse for å finne motsatsen. Hva vil du si er ikke bærekraftig ledelse for deg? spør Paal Leveraas.

– Hvis jeg blir tvunget til å optimalisere dårlig teknologi basert på budsjettene mine. Det er ikke bærekraftig ledelse. Jeg tror det er ganske mange som gjør det rundt omkring, for å være helt ærlig. Da får du noen rare løsninger. Jeg tenker også at prosjektmodellen i forhold til IT-utvikling, som har suboptimalisert på løsninger for å levere i tide og på budsjett, det er ikke bærekraftig. Her tror jeg alle store organisasjoner, særlig offentlige, har en utfordring. Finansdepartementet må komme på banen og tilrettelegge finansieringsmodeller for en kontinuerlig produktutvikling, og ikke en start og stopp suboptimalisert prosjektportfølje

Rangerer seg nederst

– Hvis du skulle rangere virksomheten du leder på en skala fra 1 til 10, på hvor godt praktiseres bærekraftig ledelse der i dag? spør Paal Leveraas.

Janson nøler ikke lenge før hun gir enheten 1 på skalaen.

– Vi begynner på 1, så skal vi bygge oss opp til 10.  Det er kanskje strengt, men jeg tror vi er i startgropen. Nå har det begynt å spre seg en dialog om bærekraftig teknologi hos oss. Det er bra. Da begynner det å skje noe med bevisstheten til folk, og da blir veien kortere til handling. Det som er deilig med å rangere seg selv lavt på en skala, et at vi har masse å strekke oss etter. Spør meg igjen om to år!

Meld deg på vårt «Litt klokere»-møte 21. februar med Catherine Janson.

Her kan du se hele intervjuet: (synlig kun for medlemmer. Logg inn her, eller bli medlem her (79 kr/mnd).

Litt klokere om bærekraftig IT

Catherine Janson er gjest og innleder på vårt Litt klokere-møte tirsdag 21. februar klokken 15.00.
Ta med din kunnskap, dine spørsmål og dine refleksjoner – vi håper å deg!

Bærekraftig ledelse

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

Tre tips til deg som vil motivere deg selv til endring

|
Vi kan ikke gjøre noe med at endringer skjer. Det vi kan gjøre noe med er hvordan vi håndterer endringer.
Den essensielle bærekraftsevnen

Den essensielle bærekraftsevnen

|
Ved å skape et miljø hvor alle føler seg trygge til å uttrykke seg, kan organisasjoner blomstre og oppnå suksess på lang sikt.
Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

Et godt skolesystem krever at vi spiller på lag med hjernen

|
Det er gledelig å vite at skolen arbeider med å fjerne analfabetismen om følelser og selvfølelse.
En leders ønskeliste: 31 temaer

En leders ønskeliste: 31 temaer

|
November er mørk, men julen er nær. Og vipps er det nytt år og nye ting å lære. Hvis du skulle velge, hva ville du helst lære fra denne ønskelisten for ledere?
vinduspost med døde fluer. Utsikt mot en skolegård med lekende barn.

Det er på tide å gjøre endringer i skolesystemet

|
Vi er alle klar over hvor viktig det er med god kompetanse, men vi vet også at det er kun «GJØRINGEN» som skaper resultater - og det er dessuten under «gjøringen» vi lærer mest effektivt.
Illustrerer Sinnataggen, motstand mot digitalisering

Digital transformasjon: Mer enn teknologi

|
Som en veteran i endringsledelse og en som har ledet flere vellykkede omstillinger, står jeg noe perpleks overfor denne tilsynelatende avgrunnen mellom teori og praksis.
bilde som illustrerer de blå soner

Blue Zone: 10 prinsipper for å skape en bedre arbeidsplass

|
Forskningen på de blå sonene gir oss verdifull innsikt som er relevant for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å forbedre velvære, produktivitet og ledelse på arbeidsplassen.
kompetanse og livserfaring, illustrasjon av eldre dame foran pc

Systematisk nedvurdering av kompetanse og livserfaring

|
Det er essensielt for samfunnet å revurdere og omdefinere hva som betraktes som verdifull kompetanse og kunnskap.
Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

Magefølelsen som foretrukket beslutningsform

|
For å skaffe oss tilstrekkelig innsikt slik at vi kan ta kloke valg, er det helt avgjørende å sette sammen ulik kompetanse.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.